Leading Provider

of Contact Center and CRM Solutions

Among Top 5

CRM solutions in Bulgaria

Локална Инсталация

InfoServ CRM On-Premise e локално инсталирано върху инфраструктура на клиент софтуерно решение, съчетаваща в себе си удобствата на контактен център (Call Center) и CRM система в единна платформа.

Локалното решение InfoServ CRM On-Premise е подходящо:

 • За малки и средни бизнеси
 • При по-голям брой ползватели на софтуера
 • При нужда от по-вече къстамизации
 • При наличие на специализиран ИТ персонал за поддръжка на инфраструктурата
 • Когато всички ползватели на системата са в един офис, или вече има изградена надеждна свързаност с отдалечените офиси
 • По-голяма първоначална инвестиция, но липса на последващи периодични плащания

InfoServ CRM On-Premise е нашето стандартизирано решение за изграждане на контактен център, локално върху инфраструктура на клиента. Благодарение на разнообразните си функционални възможности решението успешно се използва от много наши клиенти и за управление на търговската дейности, маркетинговите инициативи, и обслужване на клиенти.

 

Повече за InfoServ CRM On-Premise

Функционалностите на InfoServ CRM On-Premise са насочени към автоматизирането и оптимизирането на дейностите и процесите свързани с привличане и обслужване на клиенти.

Част от функционалностите са стандартно включени във всички системи InfoServ CRM On-Premise, а други се предлагат под формата на допълнителни модули.

Основни функционалности:

 
 
360 Клиентски Профил
 
Е-мейл Кампании
 
 
История на проведената комуникация
 
SMS Кампании
 
 
Телефонна Интеграция
 
Управление на Задачи
 
 
Запис на разговори
 
Напомняне / Reminders
 
 
IVR и Voice Mail
 
Календари
 
 
Е-мейл Интеграция
 
Real-Time Monitoring
 
 
SMS Интеграция
 
Call Center Statistics
Допълнителни модули:

 
 
Импорт/Експорт
 
Управление на Кампании
 
 
Web Chat Интеграция
 
Управление на Документи
 
 
Web Form Интеграция
 
Управление на Казуси
 
 
Web Интеграция
 
Управление на Конференции
 
 
API Интеграция
 
Репорт Генератор
 
 
Custom Contact Интеграция 
 
Custom Contacts
 
 
Accident Recorder
 
FAQ and Web Links
 
 
Marketing Visual SDK Designer
 
Телемаркетинг

InfoServ CRM On-Premise е нашето стандартизирано решение за изграждане на контактен център, локално върху инфраструктура на клиента. Благодарение на разнообразните си функционални възможности решението успешно се използва от много наши клиенти и за управление на търговската дейности, маркетинговите инициативи, и обслужване на клиенти.

Call Center и Contact Center

С InfoServ CRM On-Premise вие можете лесно, бързо, и при конкурентни ценови условия да изградите своя вътрешно-фирмен контактен център. Системата интегрира най-често използваните бизнес комуникационни канали: телефония, е-мейл, SMS, Web (Live) Chat, и Web форми.

Търговска Дейност

Системата позволява изграждане и поддържане на детайлно досие за клиенти, потенциални клиенти и партньори, документиране и проследяване на целия продажбен процес от регистриране на клиентско запитване, през срещите и изпратените оферти, до финално договаряне и извършване на самата продажба.

Маркетинг

InfoServ CRM On-Premise спомага и за организиране на маркетингови инициативи като изпращане на масови е-мейли и SMS-и, организиране и проследяване на ефективността на маркетингови кампании (организиране на семинари, конференции и др.).

Обслужване на клиенти

InfoServ CRM On-Premise e инструмент, с който ще направите обслужването на вашите клиенти по-лично и по-ефективно. Чрез него ще можете да обхванете всички клиентски проблеми, да проследите тяхното адресиране и да осъществите контрол над качеството на клиентското обслужване.

Интеграционните възможности на InfoServ CRM On-Premise включват както интеграция с най-често използваните бизнес комуникационни канали, така й възможности за интеграция с външни приложения (ERP, Billing, специализирани софтуерни бизнес приложения и др.)

Phone Integration

Интеграцията на фирмената телефония е стандартна функционалност за всички InfoServ CRM On-Premise системи. Всичко, от което се нуждаете, е цифрова телефония (VoIP SIP 2.0 или ISDN). Телефонията можем да интегрираме директно с телефонния доставчик или да използваме наличната при вас телефонна централа (PBX). Вашите служители ще могат да приемат разговори или използвайки вградения в системата софтуерен телефон посредством слушалки с микрофон, или телефонни апарати.

E-mail Integration

Интеграцията на фирмените е-мейли е стандартна функционалност за всички InfoServ CRM On-Premise системи. За изпращане и получаване на е-мейлите InfoServ CRM използва собствен вграден e-mail клиент. За интеграцията използваме стандартни протоколи POP3/IMAP4 и SMTP.

SMS Integration

Интеграцията на фирмената SMS комуникация е функционалност на системите InfoServ CRM On-Premise. Възможни са няколко начина за реализиране на тази интеграция: а) чрез хардуерно устройство и GSM SIM карта, б) посредством стандартен комуникационен протокол SMPP, или в) индивидуална интеграция с избран от клиента SMS доставчик/концентратор.

Web (Live) Chat Integration

InfoServ CRM On-Premise дава възможност за интегриране на WEB (Live) Chat комуникация за приемане на запитвания през още един канал за комуникация – чат иницииран през корпоративния web сайт на фирмата. Клиентите получават информация за продуктите и услугите на фирмата в реално време, като цялата история на комуникацията се запазва в клиентските им картони. Постъпилите в InfoServ чат запитвания се разпределят по тема на запитването към най-компетентния за избраната тема служител.

Web Form Integration

Интеграционен интерфейс за автоматизирано създаване на попълнени в корпоративния сайт на клиента web форми и в InfoServ CRM.

Custom Contact Integration

Интеграционен API интерфейс за автоматизирано създаване на потребителски контакти в InfoServ CRM.

Web Integration

Интерфейс за интеграция с външни за InfoServ CRM On-Premise, web базирани приложения и бърз достъп до документи (напр. ценови листи, актуални промоции и др.). Той дава възможност за отваряне на външно приложение с подаден POST и GET параметър, например Клиентско ID.

API Integration

API интерфейс за интегриране на клиентски данни в реално време с външни не уеб базирани системи и приложения.

Import/Export

Най-често използваният метод за интеграция на клиентски данни е import/export. Допустими формати за импортиране на клиентски данни са txt, CSV, Excel, Access и всички видове OLEDB. InfoServ CRM позволява експортиране на клиентски данни в следните формати: txt, CSV, Excel, Access и HTML.

IInfoServ CRM On-Premise се предлага като под формата еднократно закупено право на полазване на системата. Цената се определя съобразно включените в конкретната система капацитета и функционалностите съобразно нуждите на клиента.

Заяви Демонстрация                     Запитване за оферта

Ако се затруднявате или имате нужда от консултация, свържете с нас на +359 82 827 007 или изпратете вашето запитване тук, и наш консултант ще се свърже с вас!

Release version 2.2.1.333

05.03.2019

 • InfoServ CRM Client:
  • Добавена допълнителна защита при отпадане на връзката с Базата данни
  • Добавена допълнителна защита при запис на маркетингови сценарии
 • InfoServ Supervisor:
  • Подобрена работа с големи SQL Бази от данни

Release version 2.2.1.331

27.07.2018

 • InfoServ CRM Client:
  • Изчистени нередности с получаване на известия при създаване на задачи в InfoServ CRM
 • InfoServ Supervisor:
  • Разширения в помощното ръководство (Help) на InfoServ Supervisor

Release version 2.2.1.330

20.07.2018

 • InfoServ Servers:
  • Оптимизация на работата на InfoServ Agent Server и Phone Server
 • InfoServ CRM Client:
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
  • Web Интеграция – отстранени грешки в методите на Web интеграцията
  • Корекции и допълване на Лог на действия и Лог на действия с контакти
 • InfoServ Supervisor:
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
  • Добавена функционалност за Изтриване на контакти – изтриване само на контакти, контактите и техните ресурсни файлове или лог на действията по зададен период и критерии
  • Изчистени нерадности при Export на данни
  • Изчистване на дребни проблеми при разпределението на обаждания

Release version 2.2.1.318

20.03.2018

 • InfoServ CRM Client:
  • Добавена възможност за печат и експорт на данните на телемаркетингова кампания

Release version 2.2.1.317

09.02.2018

 • InfoServ CRM Client:
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
  • Report Generator – оптимизация при изтегляне на големи извадки
 • InfoServ Supervisor:
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
  • Поправени права на агенти за достъп до казуси
 • InfoServ Administrator:
  • Добавена функционалност Drag&Drop в настройки за LCR групи и Destinations
  • Корекция при визуализиране в SIP Monitor на телефонни настройки
  • Добавена възможност за валидиране на e-mail с различни име и парола за SMTP
  • Поправени неточности при експорт в частта Статистика

Release version 2.2.1.312

09.01.2018

 • Фикснати проблеми породени от Microsoft Meltdown-Spectre update(KB4056892, KB4056891, KB4056890, KB4056888, KB4056893, KB4056898, KB4056897 / KB4056894, KB4056895, KB4056896, KB4056899)

Release version 2.2.1.309

04.12.2017

 • InfoServ CRM Client:
  • Оптимизация при зареждане на данни
  • Изчистване на дребни неточности при задачи с връзка към документи

Release version 2.2.1.305

04.10.2017

 • InfoServ Servers:
  • Rollback – възможност за връщане на стари версии на клиентските приложения
  • Корекция в начина на работа при разпределение на обаждания по Language
 • InfoServ CRM Client:
  • Оптимизация при визуализирането на е-мейли генерирани от MailChimp
 • InfoServ CRM Administrator:
  • Оптимизация при зареждането на големи FAQ теми

Release version 2.2.1.302

31.08.2017

 • InfoServ CRM Client:
  • Корекция на дребни проблеми в работата на InfoServ Mail Client и серийни е-мейли
  • Оптимизации при присвояване на контакт към контрагенти
  • Корекция в LCR настройките при работа в Телемаркетинг режим
  • Корекция при работа в картон на документ
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности

Release version 2.2.1.295

03.07.2017

 • InfoServ Servers:
  • Оптимизиране на работата с Exchange Server
 • InfoServ CRM Client:
  • Актуализиране на Help информацията в клиентското приложение InfoServ Client
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
 • InfoServ CRM Supervisor:
  • Добавяне на агентско право за работа с “White List”
  • Оптимизация в настройките за разпределение на обажданията
  • Актуализиране на Help информацията в клиентското приложение InfoServ Supervisor
 • InfoServ Administrator:
  • Актуализиране на Help информацията в клиентското приложение InfoServ Administrator

  Release version 2.2.1.283

  26.05.2017

  • InfoServ Servers:
   • Оптимизация на протокола за комуникация Client/Server за среди с по-голяма латентност
  • InfoServ CRM Client:
   • Оптимизирано зареждане на всички справки при работа с голям обем данни
   • Оптимизация на алгоритмите за търсене в справките в екран „Контрагенти” и екран „Осъществени контакти”
   • Възможност за задаване на броя записи за справките с групиране на страници
   • Визуализиране на времето за разговор (Talk time)
   • Подобрения и нови функционалности в модул „Телемаркетинг”
   • Оптимизация на зареждането на големи FAQ
   • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
  • InfoServ CRM Supervisor:
   • Възможност за използване на тагове за информация за Caller, Called и данни за разговора в модул „Web Integration”
   • Оптимизация в настройките на импорт при използване на извадка с голям обем данни
   • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
  • InfoServ Administrator:
   • Разширяване на процеса за регистрация на емейл акаунти чрез валидация
   • За протокол IMAP4 е добавена възможност за проверка на IMAP папки и изтегляне на е-мейли от избран времеви период назад
   • В раздел „Статистика” са добавени нови агентски метрики „Трансфериран входящ разговор“ и „Трансфериран изходящ разговор“ и са включени в съответните справки

   Release version 2.2.1.258

   01.03.2017

   • InfoServ Servers:
    • 64 bit версия на сървърният модул AgentServer
    • Автоматично определяне типа на ъпдейта (x86 / x64) за сървърни операционни системи
   • InfoServ CRM Client:
    • Задачи – визуални и функционални подобрения в модула за работа със задачи
    • Контакти – подобрение при работата с контакти в казуси
    • Коментари – добавена функционалност в дървото с предефинирани коментари
    • Report Generator – ускорение на справките по маркетингови сценарии; добавени са данни при експорт на визуални компоненти в текстови формати
    • Картон на контрагент/фирма – подобрения в работата при промяна на данни в картон на контрагент/фирма както и при работа с файлове; подредба на LCR групите при изходящо повикване според реда им в InfoServ Administrator и др.
    • InfoServ Cases – подобрения при отчитането на последна промяна в казус и при работа със серийни действия
    • InfoServ Documents – дребно подобрение при запис след промяна на типа на документ
   • InfoServ CRM Supervisor:
    • Import – подобрения в настройките на импорт и операциите с файла за импорт

    Release version 2.2.1.248

    04.10.2016

    • InfoServ Client – изчистени дребни проблеми свързани със зависване на приложението

    Release version 2.2.1.246

    30.05.2016

    • InfoServ Client – изчистени дребни проблеми при Resize
    • InfoServ Supervisor – добавена сортировка при правила за разпределение на обажданията

    Release version 2.2.1.245

    25.02.2016

    • InfoServ Client – изчистени дребни проблеми при променливи от тип Duration
    • InfoServ Phone Server – поддръжка на +359

    Release version 2.2.1.243

    06.01.2016

    • InfoServ Importer – изчистен проблем с импорт на DateTime

    Release version 2.2.1.241

    03.12.2015

    • InfoServ CRM Client – изчистен проблем с експорт от Report Generator

    Release version 2.2.1.239

    17.11.2015

    • InfoServ CRM Client – изчистен проблем с визуализация на FAQ

    Release version 2.2.1.238

    5.11.2015

    • InfoServ Servers:
     • InfoServ Agent Server – изчистване на дребни нередности
    • InfoServ CRM Client:
     • Report Generator – Ускорение и защити при големи извадки с данни

     Release version 2.2.1.232

     26.10.2015

     • InfoServ Servers:
      • InfoServ Agent Server – изчистване на дребни нередности
     • InfoServ CRM Client:
      • LCR Groups сортиране
      • Report Generator – изчистване на дребни нередности
     • InfoServ Administrator – ускорение на извадките

     Release version 2.2.1.226

     09.10.2015

     • InfoServ CRM Client – изчистване на дребни нередности в Script Player

     Release version 2.2.1.224

     17.08.2015

     • InfoServ Servers:
      • InfoServ Agent Server – изчистване на дребни нередности
     • InfoServ CRM Client:
      • InfoServ Documents – подобряване на функционалността
     • InfoServ CRM Supervisor:
      • InfoServ Import – добавена функционалност при импорт на флагове на фирми

     Release version 2.2.1.220

     14.07.2015

     • InfoServ Servers:
      • InfoServ Phone Server – изчистване на дребни нередности
      • InfoServ Import Export – изчистване на дребни нередности

     Release version 2.2.1.218

     10.06.2015

     • InfoServ Servers:
      • InfoServ Agent Server – промени в начина на изтегляне на email channels
      • InfoServ Auto Import Export – изчистване на дребни нередности
     • InfoServ CRM Client:
      • Осъществени контакти – по подразбиране не се показват серийни действия
      • Серийни емайли – подобрения по начина на зареждане на съдържанието
      • Картон на контрагент – премахнат двоен click в дървото на контрагентите
      • Казуси – изчистване на дребни нередности
     • InfoServ Administrator – изчистване на дребни нередности
     • InfoServ Supervisor – ускоряване на импорта при client-side импорт

     Release version 2.2.1.211

     23.03.2015

     • InfoServ Servers:
      • InfoServ Auto Import Export – изчистване на дребни нередности

     Release version 2.2.1.209

     24.02.2015

     • InfoServ Client:
      • Ускорение при зареждане на фирми
      • LCR групи към кампании
      • Изчистване на дребни нередности
     • InfoServ Supervisor:
      • InfoServ Web Forms – подобрения
      • Изчистване на дребни нередности
     • InfoServ Servers:
      • Управление на запис на разговор от IVR
      • InfoServ Auto Import Export – ускорение при импортиране на големи бази данни

     Release version 2.2.1.202

     16.12.2014

     • InfoServ Client:
      • Ускорение при търсене по потребителски полета
      • Изчистване на дребни нередности
     • InfoServ Supervisor:
      • Изчистване на дребни нередности

     Release version 2.2.1.200

     25.11.2014

     • InfoServ Client:
      • Изчистване на дребни нередности
      • Подобрения в модул документ
      • Добавена възможност за посчване причина за статус Pause
     • InfoServ Administrator:
      • Конфигуриране на причини за статус Pause
      • Добавено алтернативно име на Агент за модула Live Chat
     • InfoServ Live Chat
      • Добавена възможност за изписване на web links в чат-а
      • Разделяне на web-chat групи според езикови настройки

     Release version 2.2.1.193

     16.10.2014

     • InfoServ Client – Изчистване на дребни нередности

     Release version 2.2.1.191

     06.10.2014

     • InfoServ Client
      • Подобрения във вградения емайл клиент
      • Изчистване на дребни нередности
     • InfoServ MNDesigner – Разделение на скриптовете по тип
     • InfoServ Supervisor – ускоряване на процеса по настройка на разпределение на обажданията
     • InfoServ Administrator – разширени конфигурации за модул Live Chat
     • InfoServ Message Server – разширения на функциите за приемане на емайл съобщения
     • InfoServ Acident Recorder – нов модул за обработка на съобщения в IVR
     • InfoServ Web Integration – разширяване на методите за интеграция

     Release version 2.2.1.177

     21.07.2014

     • InfoServ Updater – оптимизиране на процесите
     • InfoServ Client
      • Потребителски полета от тип Generator
      • Уникални потребителски полета
      • Разширение на log информацията за действия
      • Ускорения в справки с Report Generator
      • Ускорение в търсене по Потребителски полета
      • Изчистване на дребни нередности
     • InfoServ MNDesigner – разширяване на функционалности
     • InfoServ Supervisor – разширения в алгоритмите за импорт; Readonly потребителски полета
     • InfoServ Administrator – разделяне на скриптовете по тип; мониторинг на емайли
     • InfoServ Phone Server – разширения в изпълнението на функционални IVR

     Release version 2.2.1.160

     16.04.2014

     • Промени във вградения емайл клиент
     • Подобрения при търсене в екран Осъществени контакти
     • Подобрения в Мониторинг на Message Server
     • Нов тип SIP првайдер – Trunk

     Release version 2.2.1.152

     14.03.2014

     • Промени във вградения емайл клиент
     • Изчистване на малки нередности

     Release version 2.2.1.150

     04.03.2014

     • Промени по функционалността за печат
     • Изчистване на малки нередности

     Release version 2.2.1.147

     05.02.2014

     • Нов модул – InfoServ Custom Contact
     • Нов модул – InfoServ Cases
     • Нов модул – InfoServ Multicampaign
     • Нова функционалност във вградения емайл клиент – Replay to All
     • Нови функционалности във възможностите за разпределение на разговори
     • Визуални промени свързани със списъчните изгледи
     • Изчистване на малки нередности

     Release version 2.2.0.3

     21.10.2013

     • Задачи – изпращане на задача като е-мейл – добавена възможност за използване на BC и BCC
     • Задачи – добавена възможност за манипулиране потребителските полета на множество задачи наведнъж
     • email Клиент – добавена възможност за отговор до всички реципиенти на email
     • Задачи – разширяване нотификациите към задача за различни събития
     • Лог на извършените действия – възможност за включване/изключване на определени действия по задачи
     • Модул “Live chat” – възможност за включване/изключване на секретна дума (Captcha) при започването на чат през корпоративния web сайт на фирмата
     • Нова система за online update
     • Изчистване на малки нередности

     version 2.0.14.421

     14.05.2013

     • модул „Report Generator“ – възможност за ескпорт на резултатите от справка в CSV формат с encoding  ANSI, UNICODE, UTF-8
     • Лог на извършените действия – нови възможности
     • Задачи – генериране на задача като емейл с попълване на таговете на полета от тип drop down
     • модул „Report Generator“ – добавена възможност за задаване на допълнителни настройки в Cube за колоните от тип Date, Datetime, Time
     • Промени в email клиента – изпращане чрез BCC
     • Изчистване на малки нередности

     version 2.0.13.397

     30.10.2012

     • Задачи – подобряване на нотификации към задача. Добавен е нов тип събитие „приключване“.
     • Задачи – добавяне на възможност за задаване на задача към документ (модул „Документи“)
     • Задачи – задача като е-мейл – генериране на емейл по шаблон по маркетингов сценарий
     • Задачи – изпращане на задача като е-мейл – възможност за включване на тагове от маркетингов скрипт в body частта на е-мейла
     • модул „Report Generator“ – Cube – разширяване на функционалността
     • модул „Кампании“ – добавена възможност за включване в серийни е-мейли
     • модул „Report Generator“ – експорт на данните в Cube към различни файлови формати
     • Изчистване на малки нередности

     version 2.0.13.374

     29.08.2012

     • модул „Report Generator“ – нов модул за извличане, групиране и анализиране на данни (по контрагенти, фирми, осъществени контакти, маркетингови сценарии, обекти). Генерира потребителско дефинирани справки и репорти
     • Автоматично присвояване на приети е-мейли към контрагент
     • модул „Кампании“ – Задаване на KPI на ниво контакт
     • модул „Потребителски полета“ – за полета от тип DropDownlist се дава възможност за задаване на Стойност и Текст
     • модул „Кампании“ – нов изглед на фуния на продажбите
     • Изчистване на малки нередности

     version 2.0.12.353

     04.07.2012

     • модул „Live chat“ – нов модул за комуникация – клиентите на фирмата могат да отправят своите запитвания посредством чат, иницииран през корпоративния web сайт на фирмата.
     • Задачи – нов изглед в меню задачи (Preview на задачи)
     • модул „Кампании“ – нов модул за организиране, проследяване, отчитане на резултатите и последващ анализ на проведени търговски дейности и маркетингови кампании
     • Задачи – добавяне на възможност за уведомяване за промяна в съдържанието на задачите (notifications)
     • Изчистване на малки нередности

     version 2.0.11.294

     29.03.2012

     • IVR нотификация при пропуснато обаждане само за агентите участващи в разпределението (колона IVR информация)
     • Контрагенти – Автоматично доизписване на търсено име в Контрагенти, Избор на емейл за TO и CC в MailClient
     • Осъществени контакти – добавен филтър „Delivery report“
     • Log на действията за контакти – на ниво администратор
     • Ускорения в зареждането на големи бази данни
     • Log на действията на ниво контакт (фирма и контрагент)
     • Изчистване на малки нередности

Обадете ни се или ни изпратете запитване и ние ще се свържем с Вас