Leading Provider

of Contact Center and CRM Solutions

Among Top 5

CRM solutions in Bulgaria

InfoServ e-School

InfoServ e-School e облачно базиран Електронен дневник, който спомага организирането на учебния процес и училищната дейност в българските училища.

От една страна той позволява на учителите и директорите в училищата да използват единна платформа за управление на учебния процес чрез въвеждане на данни за училищни събития (оценки, отсъствия, забележки, училищни мероприятия и др.) и последващото му управление базирано на многожество справки и отчети, които системата генерира.

От друга страна системата проактивно, напълно автоматично и в реално време уведомява родителите за събития свързани с техните деца в училище (получени оценки, отсъствия от час, предстоящи родителски срещи) чрез обаждане на автоматичен телефон (IVR), по е-мейл, чрез изпращане на кратки текстови съобщения (SMS), или чрез публикуване на информацията в web портала на системата. Услугите по уведомяване на родителите се предоставят в SaaS платформа.

InfoServ e-School е нашия социален принос към обществото и развитието на българското образование с подкрепата на Мобилтел, Глобул и Виваком.

За повече информация, моля посетете официалният портал на услугата www.e-school.bg

Повече за InfoServ e-School

Предимства за Училището

 • Подобрява дисциплината на учениците
 • Намалява броя на неизвинените отсъствия
 • Лесна и бърза връзка с родителите
 • Повишава съпричастността на родителите
 • Повишава реномето на училището
 • Подпомага за управлението на учебния процес в училището (посредством разнообразни статистики, базирани на събраната информация в системата)

Предимства за Родителите

 • Информираност – за всичко, което се случва с децата в училище (оценки, отсъствия, забележки, похвали, здравен статус, родителски срещи, и др.)
 • Поглед на родителите върху промени в поведението на детето и възможност за своевременна реакция
 • Проактивното – активната страна при уведомяването е InfoServ® e-School, а не родителят.
 • Своевременно получаване на информацията – информацията се изпраща до родителя веднага след като бъде предоставена от училището.
 • Уведомяване през няколко комуникационни канали
 • Скъсява дистанцията между родители, учители и ученици

Ползи за Обществото и Системата на Образованието

 • Повишава качеството на образованието като цяло
 • Позитивна промяна в обществените нагласи към българското образование
 • Събиране на аналитична информация за учебния процес в училището

Информацията, която се събира в системата, може да бъде предоставяна автоматично за анализи, вземане на решения, и разработване на стратегии за развитие на образованието.

Как работи InfoServ e-School?

1) Училището се регистрира за услугата InfoServ e-school

2) Софтуерното приложение се инсталира в училището на неограничен брой компютри с достъп до Интернет

3) Учителите въвеждат информация за оценки, отсъствия, поведение, здравен статус, родителски срещи и други училищни събития в системата

4) InfoServ e-School своевременно, напълно автоматично предоставя информацията до абонираните за услугата родители гласово по телефона, чрез SMS и e-mail

5) InfoServ e-School предоставя многожество справки и репорти, които могат да бъдат използвани от училищното ръководство за управление на учебния процес

Услугата “Уведомяване на Родители” е пакетна и включва уведомяване на родителите за събитията свързани с техните деца в училище по следните начини:

 • Телефонно обаждане

Родителят се обажда по телефона на номер 0882 818 905 (без добавена стойност, според тарифния план на абоната) и чрез навигация по гласови менюта (IVR) получава желаната информация за своето дете.

 • SMS уведомяване

Родителят получава на мобилния си телефон SMS с информация за училищни събития, свързани с неговото дете.

 • E-mail уведомяване

Родителят получава e-mail с информация за неговото дете.

 • Web портал

Родителият проверява информация за оценки и отсъствия на своето дете през интернет портала на системата.

Какво струва InfoServ e-School?

За Училището

 • Училището не заплаща НИЩО за ползването на системата
 • От техническа гледна точка има нужда само от компютър и интернет (каквито всички училища в България вече имат)

За Родителите 

 • Автоматичното информиране гласово по телефона, чрез SMS, и по e-mail се заплаща от родителите на пакетна цена от 1,20 лв. с ДДС на месец
 • В случай, че решат да се информират по телефона, обаждането се заплаща според тарифния план (без добавена стойност)

 

Как се абонират родителите? 

Родителите на ученици, учещи в училища, които използват системата InfoServ e-School, могат да се регистрират да бъдат своевременно уведомявани за оценките, отсъствията, поведението, и всяка отнасяща се до ученика им информация, която училището въведе в системата. Услугата „Уведомяване на Родители” е пакетна и включва четири канала за комуникация: SMS, E-mail, WEB портал, и денонощна автоматична проверка по телефона. Регистрация за пакетната услуга „Уведомяване на Родители” можете да направите, по един от следните начини:

SMS абонамент

Родителят изпраща SMS с текст ID или ЕГН на ученика на номер 1987 (единен за трите оператора Мобилтел, Глобул и Виваком). Заплащането на услугата става чрез добавяне на цената на абонамента към месечната сметка за телефон. Цената на услугата е 1,20 лв. с ДДС на месец, като в нея са включени неограничен брой SMS и е-мейл уведомления и възможност за проверка на информацията за ученика по телефона или в WEB портала.

През WEB портала www.e-school.bg

Родителят може да се регистрира за пакетната услуга “Уведомяване на родители” и онлайн на страницата на InfoServ e-School като попълни в регистрационната форма ID-код (предоставя се от класния ръководител) на ученика, GSM телефонен номер, на който желае да получава SMS съобщения, и E-mail адрес, на който желае да получава съобщения по електронната поща. Цената на пакетната услуга е 6 лв. с ДДС за 1 учебен срок като в нея са включени до 100 броя SMS уведомления, неограничен брой е-мейли, възможност за проверка на информацията за ученика в WEB портала и по телефона. Заплащането се осъществява чрез ePay или EasyPay.

InfoServ CRM Брошура

Запознайте се с InfoServ CRM Cloud - един лесен и интуитивен продукт за управление на Взаимоотношенията с клиенти и партньори.

InfoServ CRM Cloud - PDF

Обадете ни се на +359 82 827007 или ни изпратете запитване и ние ще се свържем с Вас