Helpdesk и Тикетинг Система с InfoServ CRM

Персонализирана поддръжка и обслужване с InfoServ CRM

Подсигурете екипите за обслужване на клиенти с богата на функционалности и лесна за използване CRM система, с която ефективно и бързо да обслужват клиентите. Заложете на индивидуалния подход в клиентските взаимоотношения и подобрявате клиентската удовлетвореност.

Интегрирана многоканална комуникация

Обслужвайте клиентите безупречно по всеки комуникационен канал – телефон, email, web чат. Използвайте InfoServ CRM, за да обедините и отговорите на всички клиентски запитвания в една helpdesk система. Интегрираната комуникация гарантира бързо и лесно докладване на клиентски проблеми и документирането им в заявки за обслужване (тикети), а със системата за автоматични действия в InfoServ CRM, отваряте тикетите автоматично.

Благодарение на интегрираната многоканална комуникация в CRM системата за обслужване на клиенти, вие разрешавате клиентските запитвания ефективно, с минимални усилия документирате клиентските проблеми и предложени решения, и осигурявате персонализирано отношение и бързо адресиране на клиентските  въпроси.

Интегрирана Мултиканална Комуникация
Персонализирана поддръжка с вграден CRM

Персонализирана поддръжка с вграден CRM

Бързото разрешаване на клиентските запитвания е важно, а обгрижването на клиента и изграждането на трайни клиентски взаимоотношения, залагайки на личното, персонализирано отношение и обслужване е това, което кара клиентът да ви търси отново и отново.

Използвайки софтуер за обслужване на клиенти с вградена CRM система, вашият екип разполага с цялата налична клиентска информация, за да разбере клиентските проблеми по-добре и да предостави персонализирани и съдържателни отговори, информация, и поддръжка. Работата с централизирана база данни за управление на взаимоотношенията с клиенти, осигурява на екипа за поддръжка цялостен, 360 градусов, поглед върху клиента, с което се гарантират по-бързи, по-точни и персонализирани отговори.

Ниво на обслужване (SLA Management)

Правилата и политиките за Ниво на Обслужване (SLA – Service Level Agreement) стандартизират качеството на клиентското обслужване и на предлаганите услуги. Постигането на високо Ниво на Обслужване е немислимо без специализирано средство за регистриране на запитвания и проблеми, проследяване на обработката им, и независим отчет на работата на служителите.

Дефинирайте желаното Ниво на обслужване по отношение на времената за отговор и разрешаване на клиентските запитвания. Управлявайте ефективно дейността по обслужване на клиентите чрез мониторинг в реално време, проактивни нотификации и напомняния за наближаващи срокове и риск от неспазване на ниво на обслужването, и вземайте навременни и адекватни мерки и управленски решения.

Управление Качеството на Поддръжката

Персонализирани полета и форми

Разнообразието от стандартни възможности за персонализиране в InfoServ CRM, позволяват Helpdesk / Ticketing модула към системата да бъде адаптиран към бизнес процесите както по отношение на включени клиентски данни в заявките за обслужване (тикетите), така и по отношение на данните, които е необходимо да бъдат документирани за проблема, предоставените насоки и предложено решение.

Събраната информация от заявки и тикети помага да се осигури по-качествена и по-бърза поддръжка, да се анализират детайлно проблеми, тенденции, и работещи решения.

Шаблонни отговори и База знания

Изградете вътрешна база със знания (Knowledgebase) с отговорите на често задавани въпроси, инструкции, съвети, препоръки и документи. Достъпна както от клиентския профил, така и директно от самата заявка за обслужване, базата със знания е безценен помощник за предоставяне на бързи и точни отговори и насоки.

Запазвайте отговорите на често отправяни клиентски запитвания под формата на шаблони и оптимизирайте времето на служителите. Използването на шаблонни отговори гарантира предоставянето на пълна, точна и добре обмислена информация, а включването на “Тагове“ (информация за клиента налична в CRM системата), автоматично персонализирате отговора за клиента.

База знания и потребителски шаблони
Справки и Репорти

Мониторинг и Репорти

Наблюдавайте работата на екипа, отговорен за клиентското обслужване в реално време, и отчитайте показатели като отворени и затворени тикети, постигнато ниво на обслужване, средно време за отговаряне на клиентски запитвания и проблеми. Използвайте събраната информация за вземане на управленски решения, подобряване на ефективността и продуктивността на служителите.

Използвайки вградените в InfoServ CRM средства за изготвяне на справки, създавате репорти по свои собствени критерии, идентифицирате често срещани проблеми и установявате работещите решения -бързо и лесно.