История на промените във версиите на InfoServ CRM on-Premise

текуща версия: 2.2.1.350

В тази секция можете да проследите последните промени по софтуера InfoServ CRM on-Premise

 • InfoServ CRM Client: отстраняване на визуална нередност при изтриването на групи Контрагенти
 • InfoServ CRM Administrator: отстраняване на нередност при преместването на ресурси тип web chat
 • InfoServ CRM Client:
  • Отстраняване на нередности в емайл клиента
 • InfoServ CRM Message Sender:
  • Подобрения по SSL комуникацията
  • Отстраняване на дребни нередности при некоректни емайли
 • InfoServ CRM Agent Server:
  • Добавена функционалност за предоставяне на временни лицензи
 • InfoServ CRM Phone Server:
  • Добавена функционалност за предоставяне на временни лицензи
 • InfoServ CRM Administrator: отстраняване на дребни нередности
 • InfoServ CRM Supervisor: отстраняване на дребни нередности
 • InfoServ CRM Client:
  • Отстранен проблем при отваряне на документи с MS Word 
 • InfoServ CRM Client:
  • Оптимизация на хедър частта при изпращане на емайли. 
 • InfoServ CRM Agent Server:
  • Добавяне на функционалност за работа в Backup режим.
 • InfoServ CRM Client:
  • Добавяне на допълнителна защита при добавянето на файл в документ.
 • InfoServ CRM Client:
  • Добавена допълнителна защита при отпадане на връзката с Базата данни
  • Добавена допълнителна защита при запис на маркетингови сценарии
 • InfoServ Supervisor:
  • Подобрена работа с големи SQL Бази от данни
 • InfoServ CRM Client:
  • Изчистени нередности с получаване на известия при създаване на задачи в InfoServ CRM
 • InfoServ Supervisor:
  • Разширения в помощното ръководство (Help) на InfoServ Supervisor
 • InfoServ Servers:
  • Оптимизация на работата на InfoServ Agent Server и Phone Server
 • InfoServ CRM Client:
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
  • Web Интеграция – отстранени грешки в методите на Web интеграцията
  • Корекции и допълване на Лог на действия и Лог на действия с контакти
 • InfoServ Supervisor:
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
  • Добавена функционалност за Изтриване на контакти – изтриване само на контакти, контактите и техните ресурсни файлове или лог на действията по зададен период и критерии
  • Изчистени нерадности при Export на данни
  • Изчистване на дребни проблеми при разпределението на обаждания
 • InfoServ CRM Client:
  • Добавена възможност за печат и експорт на данните на телемаркетингова кампания
 • InfoServ CRM Client:
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
  • Report Generator – оптимизация при изтегляне на големи извадки
 • InfoServ Supervisor:
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
  • Поправени права на агенти за достъп до казуси
 • InfoServ Administrator:
  • Добавена функционалност Drag&Drop в настройки за LCR групи и Destinations
  • Корекция при визуализиране в SIP Monitor на телефонни настройки
  • Добавена възможност за валидиране на e-mail с различни име и парола за SMTP
  • Поправени неточности при експорт в частта Статистика
 • Фикснати проблеми породени от Microsoft Meltdown-Spectre update(KB4056892, KB4056891, KB4056890, KB4056888, KB4056893, KB4056898, KB4056897 / KB4056894, KB4056895, KB4056896, KB4056899)
 • InfoServ CRM Client:
  • Оптимизация при зареждане на данни
  • Изчистване на дребни неточности при задачи с връзка към документи
 • InfoServ Servers:
  • Rollback – възможност за връщане на стари версии на клиентските приложения
  • Корекция в начина на работа при разпределение на обаждания по Language
 • InfoServ CRM Client:
  • Оптимизация при визуализирането на е-мейли генерирани от MailChimp
 • InfoServ CRM Administrator:
  • Оптимизация при зареждането на големи FAQ теми
 • InfoServ CRM Client:
  • Корекция на дребни проблеми в работата на InfoServ Mail Client и серийни е-мейли
  • Оптимизации при присвояване на контакт към контрагенти
  • Корекция в LCR настройките при работа в Телемаркетинг режим
  • Корекция при работа в картон на документ
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
 • InfoServ Servers:
  • Оптимизиране на работата с Exchange Server
 • InfoServ CRM Client:
  • Актуализиране на Help информацията в клиентското приложение InfoServ Client
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
 • InfoServ CRM Supervisor:
  • Добавяне на агентско право за работа с “White List”
  • Оптимизация в настройките за разпределение на обажданията
  • Актуализиране на Help информацията в клиентското приложение InfoServ Supervisor
 • InfoServ Administrator:
  • Актуализиране на Help информацията в клиентското приложение InfoServ Administrator
 • InfoServ Servers:
  • Оптимизация на протокола за комуникация Client/Server за среди с по-голяма латентност
 • InfoServ CRM Client:
  • Оптимизирано зареждане на всички справки при работа с голям обем данни
  • Оптимизация на алгоритмите за търсене в справките в екран „Контрагенти” и екран „Осъществени контакти”
  • Възможност за задаване на броя записи за справките с групиране на страници
  • Визуализиране на времето за разговор (Talk time)
  • Подобрения и нови функционалности в модул „Телемаркетинг”
  • Оптимизация на зареждането на големи FAQ
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
 • InfoServ CRM Supervisor:
  • Възможност за използване на тагове за информация за Caller, Called и данни за разговора в модул „Web Integration”
  • Оптимизация в настройките на импорт при използване на извадка с голям обем данни
  • Изчистване на дребни визуални и функционални неточности
 • InfoServ Administrator:
  • Разширяване на процеса за регистрация на емейл акаунти чрез валидация
  • За протокол IMAP4 е добавена възможност за проверка на IMAP папки и изтегляне на е-мейли от избран времеви период назад
  • В раздел „Статистика” са добавени нови агентски метрики „Трансфериран входящ разговор“ и „Трансфериран изходящ разговор“ и са включени в съответните справки
 • InfoServ Servers:
  • 64 bit версия на сървърният модул AgentServer
  • Автоматично определяне типа на ъпдейта (x86 / x64) за сървърни операционни системи
 • InfoServ CRM Client:
  • Задачи – визуални и функционални подобрения в модула за работа със задачи
  • Контакти – подобрение при работата с контакти в казуси
  • Коментари – добавена функционалност в дървото с предефинирани коментари
  • Report Generator – ускорение на справките по маркетингови сценарии; добавени са данни при експорт на визуални компоненти в текстови формати
  • Картон на контрагент/фирма – подобрения в работата при промяна на данни в картон на контрагент/фирма както и при работа с файлове; подредба на LCR групите при изходящо повикване според реда им в InfoServ Administrator и др.
  • InfoServ Cases – подобрения при отчитането на последна промяна в казус и при работа със серийни действия
  • InfoServ Documents – дребно подобрение при запис след промяна на типа на документ
 • InfoServ CRM Supervisor:
  • Import – подобрения в настройките на импорт и операциите с файла за импорт
 • InfoServ Client – изчистени дребни проблеми свързани със зависване на приложението
 • InfoServ Client – изчистени дребни проблеми при Resize
 • InfoServ Supervisor – добавена сортировка при правила за разпределение на обажданията
 • InfoServ Client – изчистени дребни проблеми при променливи от тип Duration
 • InfoServ Phone Server – поддръжка на +359
 • InfoServ Importer – изчистен проблем с импорт на DateTime
 • InfoServ CRM Client – изчистен проблем с експорт от Report Generator
 • InfoServ CRM Client – изчистен проблем с визуализация на FAQ
 • InfoServ Servers:
  • InfoServ Agent Server – изчистване на дребни нередности
 • InfoServ CRM Client:
  • Report Generator – Ускорение и защити при големи извадки с данни
 • InfoServ Servers:
  • InfoServ Agent Server – изчистване на дребни нередности
 • InfoServ CRM Client:
  • LCR Groups сортиране
  • Report Generator – изчистване на дребни нередности
 • InfoServ Administrator – ускорение на извадките
 • InfoServ CRM Client – изчистване на дребни нередности в Script Player
 • InfoServ Servers:
  • InfoServ Agent Server – изчистване на дребни нередности
 • InfoServ CRM Client:
  • InfoServ Documents – подобряване на функционалността
 • InfoServ CRM Supervisor:
  • InfoServ Import – добавена функционалност при импорт на флагове на фирми
 • InfoServ Servers:
  • InfoServ Phone Server – изчистване на дребни нередности
  • InfoServ Import Export – изчистване на дребни нередности
 • InfoServ Servers:
  • InfoServ Agent Server – промени в начина на изтегляне на email channels
  • InfoServ Auto Import Export – изчистване на дребни нередности
 • InfoServ CRM Client:
  • Осъществени контакти – по подразбиране не се показват серийни действия
  • Серийни емайли – подобрения по начина на зареждане на съдържанието
  • Картон на контрагент – премахнат двоен click в дървото на контрагентите
  • Казуси – изчистване на дребни нередности
 • InfoServ Administrator – изчистване на дребни нередности
 • InfoServ Supervisor – ускоряване на импорта при client-side импорт
 • InfoServ Servers:
  • InfoServ Auto Import Export – изчистване на дребни нередности
 • InfoServ Client:
  • Ускорение при зареждане на фирми
  • LCR групи към кампании
  • Изчистване на дребни нередности
 • InfoServ Supervisor:
  • InfoServ Web Forms – подобрения
  • Изчистване на дребни нередности
 • InfoServ Servers:
  • Управление на запис на разговор от IVR
  • InfoServ Auto Import Export – ускорение при импортиране на големи бази данни
 • InfoServ Client:
  • Ускорение при търсене по потребителски полета
  • Изчистване на дребни нередности
 • InfoServ Supervisor:
  • Изчистване на дребни нередности
 • InfoServ Client:
  • Изчистване на дребни нередности
  • Подобрения в модул документ
  • Добавена възможност за посчване причина за статус Pause
 • InfoServ Administrator:
  • Конфигуриране на причини за статус Pause
  • Добавено алтернативно име на Агент за модула Live Chat
 • InfoServ Live Chat
  • Добавена възможност за изписване на web links в чат-а
  • Разделяне на web-chat групи според езикови настройки
 • InfoServ Client – Изчистване на дребни нередности
 • InfoServ Client
  • Подобрения във вградения емайл клиент
  • Изчистване на дребни нередности
 • InfoServ MNDesigner – Разделение на скриптовете по тип
 • InfoServ Supervisor – ускоряване на процеса по настройка на разпределение на обажданията
 • InfoServ Administrator – разширени конфигурации за модул Live Chat
 • InfoServ Message Server – разширения на функциите за приемане на емайл съобщения
 • InfoServ Acident Recorder – нов модул за обработка на съобщения в IVR
 • InfoServ Web Integration – разширяване на методите за интеграция
 • InfoServ Updater – оптимизиране на процесите
 • InfoServ Client
  • Потребителски полета от тип Generator
  • Уникални потребителски полета
  • Разширение на log информацията за действия
  • Ускорения в справки с Report Generator
  • Ускорение в търсене по Потребителски полета
  • Изчистване на дребни нередности
 • InfoServ MNDesigner – разширяване на функционалности
 • InfoServ Supervisor – разширения в алгоритмите за импорт; Readonly потребителски полета
 • InfoServ Administrator – разделяне на скриптовете по тип; мониторинг на емайли
 • InfoServ Phone Server – разширения в изпълнението на функционални IVR
 • Промени във вградения емайл клиент
 • Подобрения при търсене в екран Осъществени контакти
 • Подобрения в Мониторинг на Message Server
 • Нов тип SIP првайдер – Trunk
 • Промени във вградения емайл клиент
 • Изчистване на малки нередности
 • Промени по функционалността за печат
 • Изчистване на малки нередности
 • Нов модул – InfoServ Custom Contact
 • Нов модул – InfoServ Cases
 • Нов модул – InfoServ Multicampaign
 • Нова функционалност във вградения емайл клиент – Replay to All
 • Нови функционалности във възможностите за разпределение на разговори
 • Визуални промени свързани със списъчните изгледи
 • Изчистване на малки нередности
 • Задачи – изпращане на задача като е-мейл – добавена възможност за използване на BC и BCC
 • Задачи – добавена възможност за манипулиране потребителските полета на множество задачи наведнъж
 • email Клиент – добавена възможност за отговор до всички реципиенти на email
 • Задачи – разширяване нотификациите към задача за различни събития
 • Лог на извършените действия – възможност за включване/изключване на определени действия по задачи
 • Модул “Live chat” – възможност за включване/изключване на секретна дума (Captcha) при започването на чат през корпоративния web сайт на фирмата
 • Нова система за online update
 • Изчистване на малки нередности
 • модул „Report Generator“ – възможност за ескпорт на резултатите от справка в CSV формат с encoding  ANSI, UNICODE, UTF-8
 • Лог на извършените действия – нови възможности
 • Задачи – генериране на задача като емейл с попълване на таговете на полета от тип drop down
 • модул „Report Generator“ – добавена възможност за задаване на допълнителни настройки в Cube за колоните от тип Date, Datetime, Time
 • Промени в email клиента – изпращане чрез BCC
 • Изчистване на малки нередности
 • Задачи – подобряване на нотификации към задача. Добавен е нов тип събитие „приключване“.
 • Задачи – добавяне на възможност за задаване на задача към документ (модул „Документи“)
 • Задачи – задача като е-мейл – генериране на емейл по шаблон по маркетингов сценарий
 • Задачи – изпращане на задача като е-мейл – възможност за включване на тагове от маркетингов скрипт в body частта на е-мейла
 • модул „Report Generator“ – Cube – разширяване на функционалността
 • модул „Кампании“ – добавена възможност за включване в серийни е-мейли
 • модул „Report Generator“ – експорт на данните в Cube към различни файлови формати
 • Изчистване на малки нередности
 • модул „Report Generator“ – нов модул за извличане, групиране и анализиране на данни (по контрагенти, фирми, осъществени контакти, маркетингови сценарии, обекти). Генерира потребителско дефинирани справки и репорти
 • Автоматично присвояване на приети е-мейли към контрагент
 • модул „Кампании“ – Задаване на KPI на ниво контакт
 • модул „Потребителски полета“ – за полета от тип DropDownlist се дава възможност за задаване на Стойност и Текст
 • модул „Кампании“ – нов изглед на фуния на продажбите
 • Изчистване на малки нередности
 • модул „Live chat“ – нов модул за комуникация – клиентите на фирмата могат да отправят своите запитвания посредством чат, иницииран през корпоративния web сайт на фирмата.
 • Задачи – нов изглед в меню задачи (Preview на задачи)
 • модул „Кампании“ – нов модул за организиране, проследяване, отчитане на резултатите и последващ анализ на проведени търговски дейности и маркетингови кампании
 • Задачи – добавяне на възможност за уведомяване за промяна в съдържанието на задачите (notifications)
 • Изчистване на малки нередности
 • IVR нотификация при пропуснато обаждане само за агентите участващи в разпределението (колона IVR информация)
 • Контрагенти – Автоматично доизписване на търсено име в Контрагенти, Избор на емейл за TO и CC в MailClient
 • Осъществени контакти – добавен филтър „Delivery report“
 • Log на действията за контакти – на ниво администратор
 • Ускорения в зареждането на големи бази данни
 • Log на действията на ниво контакт (фирма и контрагент)
 • Изчистване на малки нередности