Кол Център Софтуер

Какво е Call Center софтуер?

What is Call Center
Бизнесът разчита на кол центровете за обслужване на клиенти, за продажби, за насрочване на срещи, за събиране на просрочени вземания, и други важни аспекти от своя бизнес. За организиране на работата кол център операторите (наричани още агенти), фирмите използват специализирани софтуерни приложения, наречени кол център софтуер или кол център системи. В днешно време кол център софтуерите обработват не само телефонни обаждания, но и други комуникационни канали – напр. email и web chat. Характерното за тези системи е способността им да разпознават клиента по телефонен номер, email адрес, или друг идентификатор, и да извеждат на екрана на оператора клиентското му досие. Кол център системите документират и записват комуникацията, извършват мониторинг в реално време и измерват операторската производителност и ефективността на кол център отдела като цяло.

Приложения на Call Center решения

Входящ Call Center и Гореща Телефонна Линия

Inbound Call Center

Чрез Automatic Call Distribution, Skill Based Routing, и Customer Screen Pop-up кол център софтуерът насочва обажданията към най-подходящия оператор, за да предоставите бързо и качествено обслужване.

Automatic Dialer и Telemarketing Кампании

Outbound Call Center from InfoServ CRM

С Outbound Dialer с различни режими на набиране сте по ефективни при провеждане на телемаркетинг кампании за продажби, организиране на срещи, събиране на вземания, анкети и проучвания.

IVR и Автоматично Телефонно обслужване

Call Center IVR

С IVR менюта насочвате обажданията към най-подходящ служител или предоставяте автоматично телефонно обслужване 24/7 – предоставяне на информация, активни и пасивни клиентски операции.

Call Center софтуер от InfoServ CRM

Повишете продуктивността и качеството на кол център дейността с многоканална комуникация и автоматични режими за набиране. Надхвърлете очакванията и поставете клиента в центъра на вашия бизнес с интегрирани в една платформа Call Center и CRM софтуер

Самостоятелно Решение

All in One Call Center Platform
Обработвате запитвания по всички комуникационни канали от един екран. Инсталирате, настройвате и работите с една система – без нужда от скъпо телефонно оборудване и телефонна централа, без нужда от Еmail Client, без стартиране на външни програми за софтуерен телефон или web chat. Call Center решението приема телефонията както от вътрешна телефонна централа, така и директно от телефонния доставчик (напр. А1, Виваком), без нужда от закупуване и инсталиране на PBX. Операторите провеждат разговори през вграден в Call Center системата собствен софтуерен телефон (Soft Phone) или през IP телефони. InfoServ CRM позволява интеграция с вашия mail server, като имейл комуникацията се обработва отново без външни приложения (напр. Outlook), а директно през InfoServ CRM и вградения в него собствен Email Client.

Многоканална Комуникация

InfoServ Multichannel Communication
Обслужвате клиентите безупречно по всеки комуникационен канал – телефон, email, web чат. Използвайте InfoServ CRM, за да обедините различните комуникационни канали в една платформа и отговорите на всички клиентски запитвания, използвайки една единствена система. Интегрираната комуникация гарантира бързо и лесно обслужване на клиентите и документиране, със запис (на разговори, email, chat) и история на комуникация с тях по всички канали в един Клиентски профил. Използването на единна многоканална комуникационна система осигурява на агентите на контактния център един интерфейс с цялата необходима им клиентска информация, за да разрешават клиентските запитвания ефективно и осигуряват персонализирано отношение и бързо адресиране на клиентските въпроси.

IVR (Interactive Voice Response)

Call Center IVR

Използвате IVR технологията на InfoServ CRM за да насочите входящите обаждания към най-подходящ оператор или да автоматизирате някои процеси по обслужване на клиентите, например автоматични анкети за удовлетвореност от обслужването след входящ разговор, автоматично предоставяне на информация по често задавани въпроси, или интеграция в реално време с външни системи с цел извършване на пасивни (предоставяне на информация като салдо по сметка или, последни пет банкови транзакции) или активни клиентски действия (блокиране на банкова карта или смяна на ПИН код).

Обогатете логиката на вашите IVR-и като включите няколко езика, менюта с много нива, насочване на обажданията към телефонен номер (извън кол центъра), работно време, гласова поща, или маркетингови съобщения за актуални промоции и отстъпки.

360-градусов Клиентски Профил

CRM система - 360 градусов поглед върху клиента
Бързото разрешаване на клиентските запитвания е важно, а обгрижването на клиента и изграждането на трайни клиентски взаимоотношения, залагайки на личното, персонализирано отношение и обслужване е това, което кара клиентът да търси услугите на фирмата отново и отново. Използвайки Call Center софтуер с вграден CRM, операторът разполага с цялата налична клиентска информация, за да разбере клиентските проблеми по-добре и да предостави персонализирани и съдържателни отговори, информация, и обслужване. Работата с централизирана база данни за управление на взаимоотношенията с клиенти, осигурява на Call Center оператора цялостен, 360 градусов, поглед върху клиента, с което се гарантират по-бързи, по-точни и персонализирани отговори.

Екрани от Call Center системата InfoServ

Клиенти, които ни се довериха

Call Center Функционалности на InfoServ CRM

InfoServ CRM Software Phone

Софтуерен Телефон

С вграден софтуерен телефон говорите по телефона с клиенти директно от вашия InfoServ CRM, без телефонен апарат

InfoServ CRM Call Recording

Запис на разговори

Всички разговори през InfoServ CRM могат да бъдат записани, а записът им е достъпен за лесно и бързо прослушване.

InfoServ CRM IVR & Voice Box

IVR и Гласова поща

С удобни IVR менюта и включени в тях маркетингови и гласови съобщения, вие обслужвате клиентите с лекота.

Automatic Dialer

Automatic Dialer

Повишете ефективността на изходящите телелмаркетинг кампaнии с Automatic Dialer с различни режими на набиране.

Заяви Безплатна Демонстрация

Call Center Presentation
*

Повече за Call Center системите в нашия Блог

Милиони компании по света разчитат на кол центрове за обслужване на клиентите си, за продажби, за насрочване на срещи, и други важни аспекти от техния бизнес.

В тази статия ще ви запознаем с основните понятия, дефиниции, видове, приложения и други аспекти свързани с дейността и работата на един кол център, ще научите какво е контактен център, какви начини на внедряване има, и какви статистически показатели се използват в дейността на един кол център. 

CRM системите намират все по-голямо приложение във всяка сфера на бизнес и подобряват фирмените бизнес процеси – най-често процесите свързани с обслужване на клиентите, търговските процеси, маркетинг дейността. В настоящата статия бихме искали да систематизираме и да дефинираме какво е CRM (Customer Relationship Management) и по-какъв начин предоставяните от CRM системите възможности могат да подобрят дейността на един Кол Център и Клиентското обслужване във всяка фирма.

Независимо от големината на фирмата, независимо от организaцията и географското й местоположение, високото качество на обслужване на клиентите е една от най-важните съставки за успех в бизнеса. Като цяло, има само два начина за постигане на по-добър краен резултат: увеличаване на продажбите и / или намаляване на разходите. Докато разходите са много трудни за намаляване, винаги има начини за увеличаване на продажбите чрез осигуряване на по-добро обслужване на клиентите с минимални допълнителни разходи.