Входящ Кол Център

Inbound Call Center

Подредената по клиенти комуникация, позволява бързо и ефективно обслужване на входящи обаждания с кол център системата на InfoServ CRM. Още преди започване на самия разговор операторът е информиран за всяка предишна комуникация с клиента, независимо дали е извършена от него или от друг оператор.

Изходящ Кол Център

Outbound Call Center from InfoServ CRM

Решението на InfoServ CRM за изходящ кол център спомага за организирането и управлението на изходящи телемаркетинг кампании в различни режими на набиране. Лесен и интуитивен интерфейс спомагат за правилно разпределение на натоварването и извършването на мониторинг и репортинг. 

Многоканален Кол Център

Multichannel Call Center

Освен система за обработване на телефонни обаждания, InfoServ CRM е и многоканален контактен център,  обслуващ най-често използваните комуникационни канали – телефон, email, и web chat. Така цялата комуникация с клиента е синхорнизирана и лесно проследима.

Често използвани Кол Център функционалности

InfoServ CRM Customer Profile

Клиентски Профил

Подробни досиета със стандартни и индивидуално създадени полета с данни за срещи, документи и сделки.

Телефонна интеграция

С вграден софтуерен телефон говорите по телефона с директно от вашия InfoServ CRM, без телефонен апарат.

InfoServ CRM email Integration

E-Mail интеграция

Комуникацията по e-mail се извършва директно през InfoServ CRM, без използване на външни приложения.

Telemarketing

Телемаркетинг

Ефективно решение за организиране на изходящи кол център кампании с множество функционалности.

Заяви Безплатна Демонстрация

Фирма: *

Име: *

Email: *

Телефон: *

Удобна дата за демонстрация:

Мнението на нашите клиенти:

Успешната съвместна работа с ДАН електроник ООД както по време на реализиране на проекта, така и в последващите периоди на гаранционна и след гаранционна поддръжка и надграждане с допълнителни функционалности, ни дава основание да дадем висока оценка за качеството на работата, сроковете на изпълнение, както и за професионализма и отзивчивостта на екипа на фирмата.

Сосиете Женерал Експресбанк АД

Разчитаме на “ДАН електроник” и днес за техническа поддръжка за надежна и безотказна работа на системата ни за контактен център, както и за нейното оптимизиране, разширяване и надграждане с допълнителни функционалности.

Централна Кооперативна Банка

Уникредит Булбанк АД дава отлична оценка на фирма ДАН електроник, с която имаме изградени бизнес отношения на основата на взаимно уважение и коректност. Показаните при съвместната ни работа резултати са една добра предпоставка, екипът на фирмата да бъде наш желан партньор за бъдещи проекти.

Уникредит Булбанк АД

В резултат на проявената компетентност, експертни съвети, и съобразяване с желанията и нуждите на клиента, проектът беше резлизиран в срок и при запазване на високото качество, и в Аксес Файнанс заработи един съвременен Contact Center. 

Безусловно препоръчваме ДАН електроник ООД като абсолютен професионалист и коректен партньор в областта на изграждането на контактни центрове.

Аксес Файнанс ООД

Повече за Call Center системите в нашия Блог

Милиони компании по света разчитат на кол центрове за обслужване на клиентите си, за продажби, за насрочване на срещи, и други важни аспекти от техния бизнес.

В тази статия ще ви запознаем с основните понятия, дефиниции, видове, приложения и други аспекти свързани с дейността и работата на един кол център, ще научите какво е контактен център, какви начини на внедряване има, и какви статистически показатели се използват в дейността на един кол център. 

CRM системите намират все по-голямо приложение във всяка сфера на бизнес и подобряват фирмените бизнес процеси – най-често процесите свързани с обслужване на клиентите, търговските процеси, маркетинг дейността. В настоящата статия бихме искали да систематизираме и да дефинираме какво е CRM (Customer Relationship Management) и по-какъв начин предоставяните от CRM системите възможности могат да подобрят дейността на един Кол Център и Клиентското обслужване във всяка фирма.

Независимо от големината на фирмата, независимо от организaцията и географското й местоположение, високото качество на обслужване на клиентите е една от най-важните съставки за успех в бизнеса. Като цяло, има само два начина за постигане на по-добър краен резултат: увеличаване на продажбите и / или намаляване на разходите. Докато разходите са много трудни за намаляване, винаги има начини за увеличаване на продажбите чрез осигуряване на по-добро обслужване на клиентите с минимални допълнителни разходи.