CRM Система

Ползи от CRM системите

В днешното време на силна конкуренция и наситени пазари бизнесът все повече разчита на CRM системите за спечелване на нови клиенти и за насърчаване на взаимоотношенията с тях. CRM системите се превръщат в неизменен помощник в битката за изграждане на клиентска лоялност и ангажираност.
Ползи от внедряването на CRM системи за бизнеса:

360-градусов поглед върху клиента

CRM система - 360 градусов поглед върху клиента

Събирането на постъпващата по различни канали информация – от специализирани бизнес системи, от екселски таблици, резултати от проведени срещи, имейл комуникация, телефонни разговори, и web chat на едно място, в един екран, в една система, и в удобна за преглед форма е основно предимство на добрата CRM система. Освен базова контактна информация (име, телефон, email, адресни данни, лични данни), CRM системата предоставя и друга важна, специфична за бизнеса информация като тип клиент, ползвани услуги, непогасени задължения, история на комуникацията и активностите с клиента, резултати от проведени срещи, депозирани оплаквания и търговски сделки.

Леснодостъпна клиентска информация от всякъде

CRM система - леснодостъпна клиентска информация

Съвременният служител е мобилен, и за да бъде ефективен, е необходимо дори когато е извън офиса да има лесен достъп до клиентските данни, до сделките и офертите, по които работи, а защо не и възможност да осъществи контакт с клиента, който автоматично да се документира и запише в клиентското досие. CRM системата пести време на служителите като подпомага тяхната дейност. Тя е ключ към ефективност, по-добра концентрация, постигане на поставените таргети, и внедряването й неизменно води до удовлетвореност сред служителите.

Ефективна комуникация с клиенти и партньори

Call Center Dialer

Ефективна комуникация се постига тогава, когато с минимални усилия обслужвате клиентите без оглед на избрания от тях комуникационен канал – телефон, email, web chat, или попълнена контактна форма. С подходящото CRM решение това не е пречка и комуникацията от всички канали ще влезе в една система, а интеракциите с клиента през различните комуникационни канали ще се документират на едно място. Автоматичното разпознаване на клиента при телефонно обаждане или получаване на email, и отварянето на екрана на служителя на цялата нужна за бързото и ефективно обслужване информация е предпоставка за бързо, качествено и ефективно клиентско обслужване.

Мобилен достъп до всички данни

INFOSERV MOBILE

Динамичната бизнес среда изисква да сте в постоянен контакт с клиентите си и да имате достъп до потребителската информация в CRM системата, независимо къде се намирате. С приложението за InfoServ CRM Mobile за Android, това е възможно. То ви предоставя достъп до всички задачи, тикети, сделки, календари и други активности, директно от вашето мобилното устройство. По този начин времето и мястото няма да са фактор за вас, а с вътрешнофирмения чат сте в постоянна връзка с колегите си.

Ефективно управление на търговската дейност

CRM система - управление на търговската дейност

CRM системата слага ред както в информацията за клиентите, така и в организацията на търговската дейност и процесите по продажби, като позволява по лесен и интуитивен начин да управлявате фунията на продажбите и активностите на всеки търговец, да знаете на какъв етап е всяка сделка, по която се работи, какви са предстоящите стъпки по нея и каква е вероятността за нейното спечелване.

Управленски решения базирани на реални данни

CRM система - решения базирани на реални данни

Със CRM система мениджърският екип разполага с нужната му информация и репорти, за да вземе навременни и правилни решения, и да предприеме превантивни действия базирани не на усещания и предчувствия, а на реални данни и реални цифри.

Необходими CRM функционалности

За да извлечете максимална полза от внедряването на CRM система, търсете следните критични функционални възможности

Детайлни Клиентски Досиета

CRM Customer

Подробни и подредени данни за клиенти, партньори и доставчици, с информация за сделки, отворени тикети и заявки, документи и подписани договори, резултати от срещи и делегирани задачи.

Интегрирана Комуникация

Multichannel Call Center

Ключова роля в ефективния и работещ CRM играе интегрирането на фирмената комуникация (телефон, email, и web chat) и автоматичното документиране на комуникацията с клиенти.

Настройваеми Бизнес Процеси

CRM система - настройваеми бизнес процеси

Управлението на разнообразни бизнес процеси в една система и възможността за персонализиране и адаптиране към вашите конкретни нужди е безценно конкурентно предимство.

Често използвани CRM функционалности

InfoServ CRM Sales Management

Търговски процеси

Чрез ефективно управление на търговските процеси превръщате лийдове в потенциални клиенти и спечелени сделки.

InfoServ CRM Documents

Документи

Дигитализирате фирмената си документация и обогатявате клиентските досиета с договори, фактури, и друга документация.

InfoServ CRM Ticket Management

Help Desk

Подобрявате нивото на обслужване (SLA) с подредена клиентска информация и интегрирана комуникация.

InfoServ CRM Customer Profile

Интегрирана Комуникация

Всяко клиентско досие съдържа детайлна история на проведената с клиента комуникацията – телефонни разговори, email, web chat.

Заяви Безплатна Демонстрация

CRM Presentation
*

Основни предимства на InfoServ CRM

Опит

Повече от 25 години опит в разработката на бизнес софтуер и над 180 внедрени InfoServ системи.

Доверие

Над 96% от клиентите на InfoServ в последствие разширяват капацитета и ъпдейтват своите системи.

Cloud решение

Облачно базиран в Microsoft Azure CRM софтуер, предоставян като абонаментна услуга.

Локална инсталация

Инсталиран локално, върху инфраструктура и сървъри на клиента, CRM софтуер.

Прочетете повече за CRM системите в нашия Блог

Excel е може би най-използваното софтуерно приложение за стартиращ и малък бизнес. Използваме го за бързи сметки и калкулации, за изготвяне на репорти, за съхраняване на клиентски данни (имена, адресни данни, телефони, имейли), за организиране на списъци (mailing листи) , и е толкова популярен защото е лесен за внедряване и използване, не изисква специални познания (работа с Excel се учи дори в училище), и най-вече върши прекрасна работа. А достатъчен ли е и пречи ли той на растежа и развитието на вашия бизнес?

CRM системите намират все по-голямо приложение във всяка сфера на бизнес и подобряват фирмените бизнес процеси – най-често процесите свързани с обслужване на клиентите, търговските процеси, маркетинг дейността. В настоящата статия бихме искали да систематизираме и да дефинираме какво е CRM (Customer Relationship Management) и по-какъв начин предоставяните от CRM системите възможности могат да подобрят дейността на един Кол Център и Клиентското обслужване във всяка фирма.

Независимо от големината на фирмата, независимо от организaцията и географското й местоположение, високото качество на обслужване на клиентите е една от най-важните съставки за успех в бизнеса. Като цяло, има само два начина за постигане на по-добър краен резултат: увеличаване на продажбите и / или намаляване на разходите. Докато разходите са много трудни за намаляване, винаги има начини за увеличаване на продажбите чрез осигуряване на по-добро обслужване на клиентите с минимални допълнителни разходи.