CRM Внедряване

InfoServ CRM се разпространява по два варианта – като облачна услуга и локална инсталация. Облачната услуга позволява изключително бързо и лесно започване на работа със системата поради липсата на необходимост от изграждане на локална сървърна инфраструктура. Тя е подходяща за малки и средни фирми, както и за големи фирми с добра и надежна интернет свързаност. 

Облачна услуга

InfoServ CRM Cloud Implementation
InfoServ CRM Cloud Implementation

InfoServ CRM Cloud e облачно решение, което съчетава в едно система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и удобствата на Контактен център (Contact Center). Предоставян на абонаментен принцип, InfoServ CRM Cloud е достъпен под формата на услуга (SaaS) през вашия компютър и мобилен телефон. 

Облачното решение InfoServ CRM Cloud е особено подходящо:

 • За Стартиращи, малки и средни бизнеси
 • При липса на специализиран ИТ персонал
 • Разпределяне на разхода по инвестицията във времето
 • По-ниски капиталови разходи (за хардуер, софтуер и др.)
 • По-добра достъпност при работа с отдалечени офиси
 • По-кратък срок на внедряване

Локална инсталация

InfoServ CRM onPremise Implementation
InfoServ CRM onPremise Implementation

InfoServ On-Premise e локално инсталирано върху инфраструктура на клиента софтуерно решение, съчетаващо в себе си удобствата на контактен център (Call Center) и CRM система в единна платформа. При този тип внедряване на InfoServ CRM и Кол Център система, клиентът сам осигурява необходимата инфраструктура, наблюдава я, поддържа я и я обновява периодично за да бъде тя винаги надеждна и безотказна.

За кого и кога е подходящ:

 • За средни и големи бизнеси
 • При по-голям брой ползватели на софтуера
 • При наличие на специализиран ИТ персонал за поддръжка на инфраструктурата
 • Когато всички ползватели на системата са в един офис или има изградена надеждна свързаност с отдалечените офиси
 • Когато Регулаторни разпоредби изискват клиентските данни да са разположени върху инфраструктура на клиента.