Кол Център Софтуер

Приложения на Call Center решения

Входящ Call Center и Гореща Телефонна Линия

Inbound Call Center

Чрез Automatic Call Distribution, Skill Based Routing, и Customer Screen Pop-up кол център софтуерът насочва обажданията към най-подходящия оператор, за да предоставите бързо и качествено обслужване.

Automatic Dialer и Telemarketing Кампании

Outbound Call Center from InfoServ CRM

С Outbound Dialer с различни режими на набиране сте по ефективни при провеждане на телемаркетинг кампании за продажби, организиране на срещи, събиране на вземания, анкети и проучвания.

IVR и Автоматично Телефонно обслужване

Call Center IVR

С IVR менюта насочвате обажданията към най-подходящ служител или предоставяте автоматично телефонно обслужване 24/7 – предоставяне на информация, активни и пасивни клиентски операции.

Call Center софтуер от InfoServ CRM

Повишете продуктивността и качеството на кол център дейността с многоканална комуникация и автоматични режими за набиране. Надхвърлете очакванията и поставете клиента в центъра на вашия бизнес с интегрирани в една платформа Call Center и CRM софтуер

Самостоятелно Решение

All in One Call Center Platform

Обработвате запитвания по всички комуникационни канали от един екран. Инсталирате, настройвате и работите с една система – без нужда от скъпо телефонно оборудване и телефонна централа, без нужда от Email Client, без стартиране на външни програми за софтуерен телефон, Web Chat (включително Chatbot) или Viber

Call Center решението приема телефонията както от вътрешна телефонна централа, така и директно от телефонния доставчик (напр. А1, Виваком), без нужда от закупуване и инсталиране на PBX. Операторите провеждат разговори през вграден в Call Center системата собствен софтуерен телефон (Soft Phone) или през IP телефони. InfoServ CRM позволява интеграция с Viber, както и с вашия mail server, като имейл комуникацията се обработва отново без външни приложения (напр. Outlook), а директно през InfoServ CRM и вградения в него собствен Email Client. Системата разполага и със собствен Chatbot за самообслужване.

Многоканална Комуникация

InfoServ Multichannel Communication

Обслужвате клиентите безупречно по всеки комуникационен канал – телефон, Email, Web Chat (включително Chatbot) и Viber. Използвайте InfoServ CRM, за да обедините различните комуникационни канали в една платформа и отговорите на всички клиентски запитвания, използвайки една единствена система. Интегрираната комуникация гарантира бързо и лесно обслужване на клиентите и документиране, със запис (на разговори, email, chat) и история на комуникация с тях по всички канали в един Клиентски профил.

Използването на единна многоканална комуникационна система осигурява на агентите на контактния център един интерфейс с цялата необходима им клиентска информация, за да разрешават клиентските запитвания ефективно и осигуряват персонализирано отношение и бързо адресиране на клиентските въпроси.

IVR (Interactive Voice Response)

Call Center IVR

Използвате IVR технологията на InfoServ CRM за да насочите входящите обаждания към най-подходящ оператор или да автоматизирате някои процеси по обслужване на клиентите, например автоматични анкети за удовлетвореност от обслужването след входящ разговор, автоматично предоставяне на информация по често задавани въпроси, или интеграция в реално време с външни системи с цел извършване на пасивни (предоставяне на информация като салдо по сметка или, последни пет банкови транзакции) или активни клиентски действия (блокиране на банкова карта или смяна на ПИН код).

Обогатете логиката на вашите IVR-и като включите няколко езика, менюта с много нива, насочване на обажданията към телефонен номер (извън кол центъра), работно време, гласова поща, или маркетингови съобщения за актуални промоции и отстъпки.

360-градусов Клиентски Профил

CRM система - 360 градусов поглед върху клиента
Бързото разрешаване на клиентските запитвания е важно, а обгрижването на клиента и изграждането на трайни клиентски взаимоотношения, залагайки на личното, персонализирано отношение и обслужване е това, което кара клиентът да търси услугите на фирмата отново и отново. Използвайки Call Center софтуер с вграден CRM, операторът разполага с цялата налична клиентска информация, за да разбере клиентските проблеми по-добре и да предостави персонализирани и съдържателни отговори, информация, и обслужване. Работата с централизирана база данни за управление на взаимоотношенията с клиенти, осигурява на Call Center оператора цялостен, 360 градусов, поглед върху клиента, с което се гарантират по-бързи, по-точни и персонализирани отговори.

Viber интеграция

viber (5)

Осигурете си конкурентно предимство, като позволите на клиентите си да се свързват с вас по предпочитания от тях комуникационен канал, както и като дадете възможност на екипа си да им изпраща релевантна информация през Viber. По този начин предоставяте лесен и бърз достъп за контакт с вас, подобрявате потребителското изживяване, повишавате ангажираността и създавате по-персонализирани отношения, което се отплаща с лоялност от страна на клиентите. Заявете безплатна демонстрация, за да видите възможностите на тази функционалност в InfoServ CRM и да научите повече за нейните ползи за вас и клиентите ви. 

Web Chat на живо

InfoServ web chat

С цел повишаване качеството на обслужване и предприемане на персонализиран подход към клиентите, кол центровете вече все по-често обработват клиентски запитвания не само по телефона, но и през други комуникационни канали. Web Chat на живо е един от тях. Подходящ както за онлайн магазини, така и за бизнес уебсайтове, Web Chat предоставя възможност на потребителите да осъществят директен онлайн контакт с представител или консултант. По този начин те получават нужната информация по лесен и достъпен начин, който значително съкращава времето за обратна реакция на запитванията, повишава удовлетвореността на клиентите и в резултат –  увеличава продажбите и процента на конверсиите.

Chatbot

chatbots-thumbnail

Най-използваният канал за клиентско самообслужване, Chatbot, също е част от арсенала от функционалности на системата InfoServ CRM. С чатботът на InfoServ CRM можете сами да конструирате диалоговата логика и да създавате желания сценарий, по който да протича интеракцията с клиента, избрал InfoServ Chatbot за набавяне на нужната информация посредством самообслужване. Изключително подходящ за онлайн магазини и бизнеси със среден и висок интензитет на клиентски запитвания и заявки, InfoServ Chatbot е специално разработен за подобряване на клиентското обслужване, оптимизиране на работните процеси и предоставяне на практична и удобна опция за Self-Service.

Екрани от Call Center системата InfoServ

Клиенти, които ни се довериха

Call Center Функционалности на InfoServ CRM

InfoServ CRM Software Phone

Софтуерен Телефон

С вграден софтуерен телефон говорите по телефона с клиенти директно от вашия InfoServ CRM, без телефонен апарат

InfoServ CRM Call Recording

Запис на разговори

Всички разговори през InfoServ CRM могат да бъдат записани, а записът им е достъпен за лесно и бързо прослушване.

InfoServ CRM IVR & Voice Box

IVR и Гласова поща

С удобни IVR менюта и включени в тях маркетингови и гласови съобщения, вие обслужвате клиентите с лекота.

Automatic Dialer

Automatic Dialer

Повишете ефективността на изходящите телелмаркетинг кампaнии с Automatic Dialer с различни режими на набиране.

InfoServ CRM Phone Integration

Agentless Dialer

Спестете време и човешки ресурс с автоматизираните безагентски кампании за масови изходящи обаждания.

missed-call

Missed Call Distribution

Оптимизирайте работата на кол център агентите с удобна функционалност за обработка на пропуснати повиквания.

Заяви Безплатна Демонстрация

Call Center Presentation
*

Повече за Call Center системите в нашия Блог

Милиони компании по света разчитат на кол центрове за обслужване на клиентите си, за продажби, за насрочване на срещи, и други важни аспекти от техния бизнес.

В тази статия ще ви запознаем с основните понятия, дефиниции, видове, приложения и други аспекти свързани с дейността и работата на един кол център, ще научите какво е контактен център, какви начини на внедряване има, и какви статистически показатели се използват в дейността на един кол център. 

CRM системите намират все по-голямо приложение във всяка сфера на бизнес и подобряват фирмените бизнес процеси – най-често процесите свързани с обслужване на клиентите, търговските процеси, маркетинг дейността. В настоящата статия бихме искали да систематизираме и да дефинираме какво е CRM (Customer Relationship Management) и по-какъв начин предоставяните от CRM системите възможности могат да подобрят дейността на един Кол Център и Клиентското обслужване във всяка фирма.

Независимо от големината на фирмата, независимо от организaцията и географското й местоположение, високото качество на обслужване на клиентите е една от най-важните съставки за успех в бизнеса. Като цяло, има само два начина за постигане на по-добър краен резултат: увеличаване на продажбите и / или намаляване на разходите. Докато разходите са много трудни за намаляване, винаги има начини за увеличаване на продажбите чрез осигуряване на по-добро обслужване на клиентите с минимални допълнителни разходи.