Кол Център Софтуер

Вашият контактен център е ценен бизнес ресурс с InfoServ CRM

Надхвърлете очакванията и поставете клиента в центъра на вашия бизнес с интегрирани в една платформа Call Center и CRM софтуер. Повишете продуктивността и качеството на кол център дейността с многоканална комуникация и автоматични режими за набиране.

Входящ (Inbound) Кол Център

InfoServ CRM e идеалното решение за всеки входящ кол център. Интегрирайте всички телефонни канали в една платформа за Call center или обединете входящата телефонна комуникация и използвайте единен телефонен номер за връзка на клиентите с вас. Вашият входящ кол център може да обработва както местна, така и международна телефония, включително стандартни мобилни и стационарни телефони, интелигентни телефони от типа 0700, 0800, или звезда (*1234) номера.

Благодарение на комплексните правила за разпределение на разговорите (Automatic Call Distribution) и насочването на входящи обаждания на база умения (Skill-Based Routing), кол център софтуерът насочва обажданията към най-подходящия оператор, за да предоставите бързо, качествено и компетентно обслужване. Автоматичното отваряне на Клиентски Картон при всяко входящо обаждане с цялата налична за клиента информация – контакти, история на комуникацията, отворени тикети и заявки, е предпоставка за по-добро обслужване.

Inbound Contact Center
Многофункционален IVR

Многофункционален IVR

Използвайте IVR технологията (Interactive Voice Response)  на InfoServ CRM за да насочите входящите обаждания към най-подходящ оператор или да автоматизирате някои процеси по обслужване на клиентите, например автоматични анкети за удовлетвореност от обслужването след входящ разговор, автоматично предоставяне на информация по често задавани въпроси, или интеграция в реално време с външни системи с цел извършване на пасивни (предоставяне на информация като салдо по сметка или, последни пет банкови транзакции) или активни клиентски действия (блокиране на банкова карта или смяна на ПИН код).

Обогатете логиката на вашите IVR-и като включите няколко езика, менюта с много нива, насочване на обажданията към телефонен номер (извън кол центъра), работно време, гласова поща, или маркетингови съобщения за актуални промоции и отстъпки.

Изходящ (Outbound) Кол Център

Всяка една InfoServ CRM система позволява обработването едновременно на входящи и на изходящи обаждания и предвижда серия от средства за облекчаване на управлението и автоматизиране на изпълнението на изходящи телефонни кампании.

С Телемаркетинг възможностите на InfoServ CRM създавате и управлявате телемаркетинг кампании лесно и удобно, работите както със CRM базата данни на InfoServ, така и с импортирани списъци от външни системи (напр. списък със задължения на клиенти). Автоматизирате работата на кол център операторите и повишавате тяхната ефективност с 3 режима на набиране (Passive, Preview, and Progressive Dialing Modes).

Кол център софтуерът предвижда възможност и за извършване на напълно автоматизирани изходящи обаждания, без намесата на кол център оператор (Agentless Dialing Mode), особено подходящи за бързо информиране по телефона на голям брой клиенти например за предстоящи плащания и спиране на услуги.

Многоканална комуникация

Многоканална комуникация

Обслужвайте клиентите безупречно по всеки комуникационен каналтелефон, email, web чат. Използвайте InfoServ CRM, за да обедините различните комуникационни канали в една платформа и отговорите на всички клиентски запитвания, използвайки една единствена система. Интегрираната комуникация гарантира бързо и лесно обслужване на клиентите и документиране на комуникацията с тях по всички канали в един Клиентски профил.

Използването на единна многоканална комуникационна система осигурява на агентите на контактния център един интерфейс с цялата необходима им клиентска информация, за да разрешават клиентските запитвания ефективно и осигуряват персонализирано отношение и бързо адресиране на клиентските въпроси.

Кол Център Мониторинг и Статистика

Наблюдавайте в реално време работата на вашия кол център, и измервайте важни за всеки кол център метрики като ниво на обслужване (Service Level), брой входящи и изходящи обаждания, обща и средна продължителност на разговорите, и пропуснати обаждания (Abandon rate), за да вземете навременни и правилни управленски решения и да подобрите ефективността на операторите и качеството на клиентското обслужване.

Мониторинг възможностите на InfoServ CRM ви позволяват да наблюдавате в реално време показатели като брой и продължителност на текущи разговори, клиенти слушащи IVR и такива чакащи връзка с оператор, статус на кол център агентите (Ready, Pause, In Call, Call Out, Wrap), да наблюдавате в реално време web chat комуникацията между оператори и агенти на контактния център, да слушате разговори в реално време и да предоставяте насоки на оператора по вътрешен чат.

InfoServ CRM Monitoring & Reporting