Блог

10-cc-thumbnail Независимо дали използвате една софтуерна система като Call Center, Helpdesk или CRM решение за бизнеса си, изборът ви за начин на внедряване се свежда осново до два – On-Premise – като локална инсталация на собствена инфраструктура и сървъри или Cloud, т.е. софтуерът се предоставя като услуга (SaaS), чиято поддръжка и сървъри се осигуряват от нейния доставчик.

On-Premise внедряване е предпочитан вариант от големи компании с наличие на специализиран IT персонал, за които контролът върху системата е водещ или които трябва да спазват определени регулаторни изисквания и разпоредби.

cloud thumbnail

Независимо дали използвате една софтуерна система като Call Center, Helpdesk или CRM решение за бизнеса си, изборът ви за начин на внедряване се свежда осново до два – On-Premise – като локална инсталация на собствена инфраструктура и сървъри или Cloud, т.е. софтуерът се предоставя като услуга (SaaS), чиято поддръжка и сървъри се осигуряват от нейния доставчик. 

On-Premise внедряване е предпочитан вариант от големи компании с наличие на специализиран IT персонал, за които контролът върху системата е водещ или които трябва да спазват определени регулаторни изисквания и разпоредби. 

cx thumbnail

Поради бума на технологиите и всички дигитални трансформации в наши дни, клиентската „революция“ достигна нови висоти, а от нея се зароди и супер информираният и социално ангажиран потребител, известен още като „ъпгрейднатият“ клиент.

За него вече продуктът и цената не са от първостепенно значение, защото той може да си набави голяма част от информацията сам. За него най-важно е потребителското изживяване, познато още като customer experience.

target

Вероятно сте срещали и двата термина в интернет и бизнес пространството, смятайки, че те дефинират едно и също и са взаимозаменяеми.

Подобно объркване е напълно допустимо, тъй като чисто функционално, Helpdesk съдържа елементи на Service Desk и обратното.

Едва в нейната трета версия, пусната през 2007 г., най-после се дава яснота за разликите между двете.

crm

Известен факт е, че поддържането на качествени взаимоотношения с клиентите е основен фактор за растежа на един бизнес, затова те трябва да бъдат управлявани възможно най-ефективно.

CRM системите са практично, функционално и достъпно решение, което спомага за това. Чрез него компаниите изграждат и управляват взаимодействията с потенциални и настоящи клиенти, благодарение на богатата база от данни, които софтуерът записва, обединява и съхранява.

InfoServ web chatСвръх конкурентната бизнес среда ни принуждава да използваме инструменти и похвати, които повишават качеството на обслужване, чрез предоставяне на нови канали за комуникация с клиентите. Персонализираният подход чрез WEB CHAT на живо е един от тях.

От една страна, клиентското обслужване е ключов фактор за успеха на един бизнес, особено в интензивната сфера на онлайн търговията, където търговците се налага да станат особено изобретателни в избора си на методи за повишаване на удовлетвореността на клиентите си.

Helpdesk - клиентски запитвания
Helpdesk – клиентски запитвания

Откакто компаниите осъзнаха значението на клиентското обслужване и директният му принос върху крайния финансов резултат, ориентираната към клиента фирмена култура взема превес, обособяват се отдели и департаменти, чиято основна задача е да проследяват и разрешават клиентски проблеми, както и непрестанно да търсят начини за повишаване на клиентската удовлетвореност. 

Home office with InfoServ CRM
Home office with InfoServ CRM

Все повече компании прибягват до работата от вкъщи било то с цел намаляване на разходите, било то като бонус към служителите, било то за повишаване на удовлетвореността сред работниците… и както се налага в последно време – като предпазна мярка и средство за справяне с кризисни ситуации и пандемии.  При Home Office осигуряването на достъп до фирмените канали за комуникация от вкъщи е критичен за успешната и ефективна работа от разстояние, а с InfoServ CRM това е лесно.

InfoServ Call Center Dialer
InfoServ Call Center Dialer

Изходящият кол център разчита на технологиите и съвременните Call Center решения, за да организира и оптимизира дейността си. Call Center Dialer, Outbound Dialer, или често за кратко само Dialer е софтуерно приложение, което автоматизира и оптимизира изходящите обаждания (outbound calls). При внедряване на Outbound Dialer, следва да се имат предвид различните режими на набиране, както и кой от тях би бил най-подходящ за конкретен тим изходяща кампания.

Excel vs CRM
Excel vs CRM

Excel е може би най-използваното софтуерно приложение за стартиращ и малък бизнес. Използваме го за бързи сметки и калкулации, за изготвяне на репорти, за съхраняване на клиентски данни (имена, адресни данни, телефони, имейли), за организиране на списъци (mailing листи) , и е толкова популярен защото е лесен за внедряване и използване, не изисква специални познания (работа с Excel се учи дори в училище), и най-вече върши прекрасна работа.

InfoServ CRM & Call Center
InfoServ CRM & Call Center

CRM системите намират все по-голямо приложение във всяка сфера на бизнес и подобряват фирмените бизнес процеси – най-често процесите свързани с обслужване на клиентите, търговските процеси, маркетинг дейността.

InfoServ CRM as Contact Center
InfoServ CRM as Contact Center

Милиони компании по света разчитат на кол центрове за обслужване на клиентите си, за продажби, за насрочване на срещи, и други важни аспекти от техния бизнес. 

В тази статия ще ви запознаем с основните понятия, дефиниции, видове, приложения и други аспекти свързани с дейността и работата на един кол център.

InfoServ IVR технология
InfoServ IVR технология

IVR (Interactive Voice Response или в превод Интерактивна система за гласови отговори) e технология, която позволява на компютър да взаимодейства с хора най-често посредством използването на набиране с тонален сигнал от клавиатурата на телефона.

InfoServ CRM for Help Desk
InfoServ CRM for Help Desk

Независимо от големината на фирмата, независимо от организaцията и географското й местоположение, високото качество на обслужване на клиентите е една от най-важните съставки за успех в бизнеса. Като цяло, има само два начина за постигане на по-добър краен резултат: увеличаване на продажбите и / или намаляване на разходите.