CRM Блог

crm

Известен факт е, че поддържането на качествени взаимоотношения с клиентите е основен фактор за растежа на един бизнес, затова те трябва да бъдат управлявани възможно най-ефективно.

CRM системите са практично, функционално и достъпно решение, което спомага за това. Чрез него компаниите изграждат и управляват взаимодействията с потенциални и настоящи клиенти, благодарение на богатата база от данни, които софтуерът записва, обединява и съхранява.

InfoServ web chat
Live web chat

Свръх конкурентната бизнес среда ни принуждава да използваме инструменти и похвати, които повишават качеството на обслужване, чрез предоставяне на нови канали за комуникация с клиентите. Персонализираният подход чрез WEB CHAT на живо е един от тях.

От една страна, клиентското обслужване е ключов фактор за успеха на един бизнес, особено в интензивната сфера на онлайн търговията, където търговците се налага да станат особено изобретателни в избора си на методи за повишаване на удовлетвореността на клиентите си.

От друга, самите потребители вече търсят все по-лесни и достъпни начини за комуникация с предпочитаните от тях брандове за продукти и услуги, независимо дали искат да отправят запитване, осъществят покупка онлайн или заявят рекламация.

Helpdesk - клиентски запитвания
Helpdesk – клиентски запитвания

Откакто компаниите осъзнаха значението на клиентското обслужване и директният му принос върху крайния финансов резултат, ориентираната към клиента фирмена култура взема превес, обособяват се отдели и департаменти, чиято основна задача е да проследяват и разрешават клиентски проблеми, както и непрестанно да търсят начини за повишаване на клиентската удовлетвореност. Технологичното решение, което дава най-бърз и забележим резултат и радва клиентите е внедряването на Helpdesk Ticketing Система.

Home office with InfoServ CRM
Home office with InfoServ CRM

Все повече компании прибягват до работата от вкъщи било то с цел намаляване на разходите, било то като бонус към служителите, било то за повишаване на удовлетвореността сред работниците… и както се налага в последно време – като предпазна мярка и средство за справяне с кризисни ситуации и пандемии.  При Home Office осигуряването на достъп до фирмените канали за комуникация от вкъщи е критичен за успешната и ефективна работа от разстояние, а с InfoServ CRM това е лесно.

InfoServ Call Center Dialer
InfoServ Call Center Dialer

Изходящият кол център разчита на технологиите и съвременните Call Center решения, за да организира и оптимизира дейността си. Call Center Dialer, Outbound Dialer, или често за кратко само Dialer е софтуерно приложение, което автоматизира и оптимизира изходящите обаждания (outbound calls). При внедряване на Outbound Dialer, следва да се имат предвид различните режими на набиране, както и кой от тях би бил най-подходящ за конкретен тим изходяща кампания.

Excel vs CRM
Excel vs CRM

Excel е може би най-използваното софтуерно приложение за стартиращ и малък бизнес. Използваме го за бързи сметки и калкулации, за изготвяне на репорти, за съхраняване на клиентски данни (имена, адресни данни, телефони, имейли), за организиране на списъци (mailing листи) , и е толкова популярен защото е лесен за внедряване и използване, не изисква специални познания (работа с Excel се учи дори в училище), и най-вече върши прекрасна работа.

InfoServ CRM & Call Center
InfoServ CRM & Call Center

CRM системите намират все по-голямо приложение във всяка сфера на бизнес и подобряват фирмените бизнес процеси – най-често процесите свързани с обслужване на клиентите, търговските процеси, маркетинг дейността.
В настоящата статия бихме искали да систематизираме и да дефинираме какво е CRM (Customer Relationship Management) и по-какъв начин предоставяните от CRM системите възможности могат да подобрят дейността на един Кол Център и Клиентското обслужване във всяка фирма.

InfoServ CRM as Contact Center
InfoServ CRM as Contact Center

Милиони компании по света разчитат на кол центрове за обслужване на клиентите си, за продажби, за насрочване на срещи, и други важни аспекти от техния бизнес. 

В тази статия ще ви запознаем с основните понятия, дефиниции, видове, приложения и други аспекти свързани с дейността и работата на един кол център.

InfoServ IVR технология
InfoServ IVR технология

IVR (Interactive Voice Response или в превод Интерактивна система за гласови отговори) e технология, която позволява на компютър да взаимодейства с хора най-често посредством използването на набиране с тонален сигнал от клавиатурата на телефона.

InfoServ CRM for Help Desk
InfoServ CRM for Help Desk

Независимо от големината на фирмата, независимо от организaцията и географското й местоположение, високото качество на обслужване на клиентите е една от най-важните съставки за успех в бизнеса. Като цяло, има само два начина за постигане на по-добър краен резултат: увеличаване на продажбите и / или намаляване на разходите. Докато разходите са много трудни за намаляване, винаги има начини за увеличаване на продажбите чрез осигуряване на по-добро обслужване на клиентите с минимални допълнителни разходи.