Блог

8-steps-cover-thumbnail

Обмисляйки внедряването на CRM в бизнеса ви, трябва да си зададете следните фундаментални въпроси:

  • Какви са целите и ползите от внедряването на CRM система?
  • Какви ресурси изисква тя?
  • Какви организационни промени е нужно да направите?

Отговорите им ще ви помогнат да осъзнаете точно от какво имате нужда.

В случай, че вече сте взели решение да го направите, първата стъпка е да изберете правилния доставчик, който ще ви предложи не само функционално и практично решение, покриващо всички ваши изисквания, но и първокласна поддръжка, която ще спомогне за по-гладкото имплементиране, опознаване на системата и нуждата от съвети, асистенция и помощ, както по време на внедряването, така и в последствие.

cs-mistakes-thumbnailПредоставянето на качествени продукти и услуги вече не е достатъчно.

Те трябва да бъдат подплатени с отлично обслужване, ако наистина искате да задържите клиентите си и да ги превърнете в лоялни. Затова никой бизнес не бива да подценява важността на положителното клиентско изживяване, тъй като то играе решаваща роля в растежа и развитието му.

Лошото обслужване влияе на имиджа на компанията и кара клиентите да търсят алтернативни и да купуват от ваши конкуренти, само заради по-доброто обслужване.

CRM платформата е задължителен инструмент за всяка компания, занимаваща се с маркетинг, продажби, поддръжка и обслужване на клиенти. Тя е мощен инструмент, който спомага за грижата към потенциални и настоящи клиенти, с цел поддържане на дългосрочни клиентски взаимоотношения и успешен бизнес.

CRM подобрява вътрешнофирмените процеси, повишава качеството на обслужването, увеличава приходите и работи успешно за придобиване на нови клиенти посредством маркетингови кампании.

cs-holidays-thumbnail

Периодът от Коледа до Нова година е напрегнат и за бизнеса, и за клиентите.

Цялата еуфория около празниците рефлектира върху работните процеси, като особено засяга екипът по обслужване на клиенти.

Ето защо сме подготвили няколко стратегии и съвети за това, как да облекчите работата на Customer Service екипа си през последните десетина дни от годината.

Да започваме!

За начало е добре да прегледате как са се движили нещата по време на този период миналата година. Със сигурност ще ви е от помощ при създаване на стратегията за текущата.

5-crm-ss-thumbnail

В идеалния вариант, един Sales екип би бил мотивиран, ефективен и продуктивен.

Като собственик на търговска компания, дори да сте направили всичко по силите си да оптимизирате продажбените процеси на отдела си, ако търговците ви все още използват електронни таблици, ръчни списъци с контакти, комуникационни канали на няколко платформи и различни календари и римайндъри, то тяхната ефективност е далеч от потенциала си.

А как да го достигне? Отговорът е функционална CRM система, която ще автоматизира голяма част от търговските процеси и ще обедини всички нужни инструменти в една платформа. По този начин търговците ви ще се концентрират върху продажбите, тъй като ще имат много повече време, за да го направят. Това е истинска ефективност.

10-cc-thumbnail Независимо дали използвате една софтуерна система като Call Center, Helpdesk или CRM решение за бизнеса си, изборът ви за начин на внедряване се свежда осново до два – On-Premise – като локална инсталация на собствена инфраструктура и сървъри или Cloud, т.е. софтуерът се предоставя като услуга (SaaS), чиято поддръжка и сървъри се осигуряват от нейния доставчик.

On-Premise внедряване е предпочитан вариант от големи компании с наличие на специализиран IT персонал, за които контролът върху системата е водещ или които трябва да спазват определени регулаторни изисквания и разпоредби.

cloud thumbnail

Независимо дали използвате една софтуерна система като Call Center, Helpdesk или CRM решение за бизнеса си, изборът ви за начин на внедряване се свежда до два – On-Premise – като локална инсталация на собствена инфраструктура и сървъри или Cloud, т.е. софтуерът се предоставя като услуга (SaaS), чиято поддръжка и сървъри се осигуряват от доставчикa. 

On-Premise внедряване е предпочитан вариант от големи компании с наличие на специализиран IT персонал, за които контролът върху системата е водещ или които трябва да спазват определени регулаторни изисквания и разпоредби. 

cx thumbnail

Поради бума на технологиите и всички дигитални трансформации в наши дни, клиентската „революция“ достигна нови висоти, а от нея се зароди и супер информираният и социално ангажиран потребител, известен още като „ъпгрейднатият“ клиент.

За него вече продуктът и цената не са от първостепенно значение, защото той може да си набави голяма част от информацията сам. За него най-важно е потребителското изживяване, познато още като customer experience.

target

Вероятно сте срещали и двата термина в интернет и бизнес пространството, смятайки, че те дефинират едно и също и са взаимозаменяеми.

Подобно объркване е напълно допустимо, тъй като чисто функционално, Helpdesk съдържа елементи на Service Desk и обратното.

Едва в нейната трета версия, пусната през 2007 г., най-после се дава яснота за разликите между двете.

crm

Известен факт е, че поддържането на качествени взаимоотношения с клиентите е основен фактор за растежа на един бизнес, затова те трябва да бъдат управлявани възможно най-ефективно.

CRM системите са практично, функционално и достъпно решение, което спомага за това. Чрез него компаниите изграждат и управляват взаимодействията с потенциални и настоящи клиенти, благодарение на богатата база от данни, които софтуерът записва, обединява и съхранява.

InfoServ web chatСвръх конкурентната бизнес среда ни принуждава да използваме инструменти и похвати, които повишават качеството на обслужване, чрез предоставяне на нови канали за комуникация с клиентите. Персонализираният подход чрез WEB CHAT на живо е един от тях.

От една страна, клиентското обслужване е ключов фактор за успеха на един бизнес, особено в интензивната сфера на онлайн търговията, където търговците се налага да станат особено изобретателни в избора си на методи за повишаване на удовлетвореността на клиентите си.

Helpdesk - клиентски запитвания
Helpdesk – клиентски запитвания

Откакто компаниите осъзнаха значението на клиентското обслужване и директният му принос върху крайния финансов резултат, ориентираната към клиента фирмена култура взема превес, обособяват се отдели и департаменти, чиято основна задача е да проследяват и разрешават клиентски проблеми, както и непрестанно да търсят начини за повишаване на клиентската удовлетвореност. 

Home office with InfoServ CRM
Home office with InfoServ CRM

Все повече компании прибягват до работата от вкъщи било то с цел намаляване на разходите, било то като бонус към служителите, било то за повишаване на удовлетвореността сред работниците… и както се налага в последно време – като предпазна мярка и средство за справяне с кризисни ситуации и пандемии.  При Home Office осигуряването на достъп до фирмените канали за комуникация от вкъщи е критичен за успешната и ефективна работа от разстояние, а с InfoServ CRM това е лесно.

InfoServ Call Center Dialer
InfoServ Call Center Dialer

Изходящият кол център разчита на технологиите и съвременните Call Center решения, за да организира и оптимизира дейността си. Call Center Dialer, Outbound Dialer, или често за кратко само Dialer е софтуерно приложение, което автоматизира и оптимизира изходящите обаждания (outbound calls). При внедряване на Outbound Dialer, следва да се имат предвид различните режими на набиране, както и кой от тях би бил най-подходящ за конкретен тим изходяща кампания.

Excel vs CRM
Excel vs CRM

Excel е може би най-използваното софтуерно приложение за стартиращ и малък бизнес. Използваме го за бързи сметки и калкулации, за изготвяне на репорти, за съхраняване на клиентски данни (имена, адресни данни, телефони, имейли), за организиране на списъци (mailing листи) , и е толкова популярен защото е лесен за внедряване и използване, не изисква специални познания (работа с Excel се учи дори в училище), и най-вече върши прекрасна работа.

InfoServ CRM & Call Center
CRM за Customer Service

CRM системите намират все по-голямо приложение във всяка сфера на бизнес и подобряват фирмените бизнес процеси – най-често процесите свързани с обслужване на клиентите, търговските процеси, маркетинг дейността. В настоящата статия ще систематизираме и дефинираме какво е CRM.

InfoServ CRM as Contact Center
InfoServ CRM as Contact Center

Милиони компании по света разчитат на кол центрове за обслужване на клиентите си, за продажби, за насрочване на срещи, и други важни аспекти от техния бизнес. 

В тази статия ще ви запознаем с основните понятия, дефиниции, видове, приложения и други аспекти свързани с дейността и работата на един кол център.

InfoServ IVR технология
InfoServ IVR технология

IVR (Interactive Voice Response или в превод Интерактивна система за гласови отговори) e технология, която позволява на компютър да взаимодейства с хора най-често посредством използването на набиране с тонален сигнал от клавиатурата на телефона.

InfoServ CRM for Help Desk
InfoServ CRM for Help Desk

Независимо от големината на фирмата, независимо от организaцията и географското й местоположение, високото качество на обслужване на клиентите е една от най-важните съставки за успех в бизнеса. Като цяло, има само два начина за постигане на по-добър краен резултат: увеличаване на продажбите и / или намаляване на разходите.