CRM и Call Center Решения

CRM Система

Изградете взаимоотношения с клиентите и управлявайте търговските процеси ефективно като използвате потенциала на CRM система.

Прочети повече

Helpdesk & Ticketing

Заложете на индивидуалния подход в обслужването на клиенти с богата на функционалности и лесна за използване HelpDesk и Тicketing система.

Прочети повече

Кол Център Софтуер

Повишете продуктивността и качеството на кол център дейността с многоканална комуникация, автоматични режими за набиране, и интегриран CRM.

Прочети повече

Добри практики

Case Studies | Success Stories

cs thumbnailС InfoServ CRM Скайшоп България стимулира растежа на бизнеса си [Case Study]

Скайшоп България подобрява успеваемостта на обажданията във входящия кол център с близо 60%.

Скайшоп България е една от най-динамично развиващите се компании за телешопинг и лидер в телемаркетинга у нас. Бизнесът й се разгръща чрез много канали, включително и физически магазини за продажба, но сърцето на Скайшоп е кол центърът, в който работят над 120 човека.

В последните 5 години част от дигитализацията на компанията включва и избор на функционален CRM софтуер. След проучване на пазара, Скайшоп се спира на облачното решение InfoServ CRM Cloud на българската ДАН електроник. Чрез него проследява и обработва комуникацията си с клиенти по телефон, който е най-активно използваният канал от екипа, а също и тази по имейл, и уебчат.

elfy casestudy thumbnail

След внедряването на InfoServ CRM Елфи Турс отчита ръст в новите клиенти и удвоява обработените клиентски запитвания [Case Study]

Времето на изчакване за обслужване на клиентски запитвания по телефона е сведено до минимум от 18 секунди.

Елфи Турс е сред компаниите, които внедряват InfoServ CRM през 2023 г., като част от дигиталната си стратегия за развитие на бизнеса. Още в първото тримесечие на т.г. агенцията отчита ръст в обслужването на клиентски запитвания по телефона – 2500, което е два пъти повече в сравнение със същия период на предходната година.

Чрез InfoServ компанията разполага с изцяло интегрирана комуникация по телефон, имейл и Viber на едно място. Телефонията в InfoServ CRM се обработва софтуерно на базата на настройки в системата, като например дали клиентът, който се обажда, е нов или съществуващ, кой от екипа последно е говорил с него и кога.