Независимо дали използвате една софтуерна система като Call Center, Helpdesk или CRM решение за бизнеса си, изборът ви за начин на внедряване се свежда осново до два – On-Premise – като локална инсталация на собствена инфраструктура и сървъри или Cloud, т.е. софтуерът се предоставя като услуга (SaaS), чиято поддръжка и сървъри се осигуряват от нейния доставчик.

On-Premise внедряване е предпочитан вариант от големи компании с наличие на специализиран IT персонал, за които контролът върху системата е водещ или които трябва да спазват определени регулаторни изисквания и разпоредби. Тази опция е свързана с повече инвестиции, ресурси и време, с които не всяка фирма разполага. Поради тази причина, съществува и алтернативата „облачно решение“, което е подходящо за стартиращи, малки и средни бизнеси.

Статистика на SuperOffice сочи, че докато през 2008г. едва 12% от компаниите са използвали този тип софтуер като облачно решение, то през 2020г. ръстът е достигнал до внушителните 87%, което е видимо доказателство за ползите му.

cloud on-premise

При Cloud системите IT компетенциите не са задължителни, тъй като за обслужването и поддръжката на сървърите им се грижи самият доставчик. Това е едва един от плюсовете на Call Center, Helpdesk и CRM платформите като облачна услуга.

Но Cloud решенията разполагат с много повече предимства, които ще изтъкнем в днешния материал.

1. Бърза инсталация

За да може един стартиращ или малък бизнес успешно да имплементира какъвто и да било нов софтуер, последният трябва да бъде лесен за внедряване, тъй като динамиката в бизнеса е голяма, а времето и ресурсите са ограничени.

Голяма част от компаниите са предубедени, че внедряването на бизнес софтуер е дълъг и сложен процес, а адаптирането към тях – трудно и бавно.

За щастие, когато софтуерът е облачен, инсталацията е относително бърза, тъй като няма включен хардуер, няма нужда от осигуряване и конфигуриране на собствен сървър и не е необходима неговата поддръжка.

Това от на практика означава, че дори не се нуждаете от високоспециализиран IT екип, защото за инфраструктурата ве1е се е погрижил доставчикът на избраното от вас Cloud решение.

2. Лесен и безпроблемен достъп

За разлика от традиционните локални On-Premise системи, които без осигуряване на дистанционна свързаност към сървърите са достъпни само от офиса през работното време, денонощният достъп от всякъде е безспорно най-голямото предимство на cloud-базираниoто решение.

То осигурява достъп до платформата, независимо къде се намирате – дали сте в офиса, на път за вкъщи, на почивка или в командировка.

Устройството също е без значение – настолен компютър, лаптоп, смартфон или таблет – облачната система позволява на всеки служител на компанията са достъпи нужната му информация, което от своя страна подобрява вътрешнофирмените бизнес процеси.

Проучване на OnePage Express показва, че 80% от потребителите на облачен софтуер достъпват фирмената информация от повече от едно устройства.

assets

От извършване на спешни обаждания за продажби в движение и промяна на оферта, до търсене на телефонен номер на потенциален клиент или изпращане на имейл до мениджъра, когато сте извън офиса, cloud решението предлага безпроблемен денонощен достъп до централизираната база данни.

3. Ниски инвестиционни разходи

За разлика от локалната инсталация на Call Center, Helpdesk и CRM системи, облачните решения изискват ниски капиталови разходи, тъй като работят на абонаментен принцип.

Благодарение на малката предварителна инвестиция, cloud-базираните софтуерни решения свеждат рисковете до минимум и позволяват на по-малките компании да оперират с наличните финанси за други нужди на организацията, тъй като абонаментните плащания за SaaS услугата са разпределени поравно във времето.

Допълнителни капиталови разходи се спестяват и от закупуването на физически или виртуални сървъри, както и допълнителен софтуер за база данни.

4. Високи нива на сигурност и безотказност

Съхранението на фирмената информация е от съществено значение за всеки бизнес. Най-честата причина, поради която компаниите се колебаят, дали да се спрат на облачно внедряване на бизнес софтуер, е съмнения в сигурността.

Противно на тези убеждения, нивата на сигурност при cloud-базираните Call Center, Helpdesk и CRM системи са изключително високи.

Доставчиците на услугите са наясно, че те са отговорни за сигурността на данните, които са им поверени, затова използват усъвършенствани автоматизирани политики за архивиране и имат ясни планове за възстановяване на данни, ако се случи пробив.

Стабилността на облачните решения също е гарантирана, тъй като доставчикът се грижи и за това всички системи да работят безотказно 24/7 – без сривове, невъзможност за достъп и други проблеми, свързани с тяхното опериране.

5. Гъвкавост

Облачните решения се предлагат на абонаментен принцип, с различни абонаментни планове, в зависимост от нуждите и големината на дадената компания.

С разрастването и развитието на бизнеса с времето, могат да бъдат добавяни допълнителни модули с нови функционалности, нужни за текущото ниво на развитието на компанията, преминавайки на следващ по-висок абонаментен план.

Cloud-базираните платформи са изключително гъвкави в това отношение и дават възможност за надграждане във всеки един момент, като за по-високите абонаментни планове опциите за повече възможности и функционалности са налични като вариант още при внедряването на софтуера.

Фактът, че служителите, които ползват дадената система могат да имат достъп до нея отвсякъде и по всяко време, също е голям плюс по отношение на гъвкавост.

В резюме

Можем да обобщим предимствата на Call Center, Helpdesk или CRM системите като облачно решение така:

Те са с по-кратки срокове за инсталиране и внедряване; свързани са със значително по-ниски капиталови разходи, благодарение на осигурените сървъри и инфраструктура; времето и мястото не са фактор за директния достъп към тях; сигурността им е на изключително високо ниво; добавянето на допълнителни модули с още функционалности за нуждите на бизнеса може да се случи във всеки времеви период, пожелан от компанията, и то бързо и лесно. Cloud-базираните софтуерни системи са удачен вариант за малките, средни и start-up бизнеси, поради това, че са практични откъм инвестиция и не изискват IT умения или специализиран екип, който да работи с тях.

Поискайте безплатна демонстрация на InfoServ CRM като облачно Call Center, Helpdesk и CRM решение и разберете повече за този тип внедряване и възможностите на системата.