10 начина, по които CRM може да подобри бизнеса ви

CRM и бизнесът

Известен факт е, че поддържането на качествени взаимоотношения с клиентите е основен фактор за растежа на един бизнес, затова те трябва да бъдат управлявани възможно най-ефективно.

CRM системите са практично, функционално и достъпно решение, което спомага за това. Чрез него компаниите изграждат и управляват взаимодействията с потенциални и настоящи клиенти, благодарение на богатата база от данни, които софтуерът записва, обединява и съхранява.

Проучване на Stellaxius показва, през последните няколко години използването на CRM софтуер в бизнеса по света се е увеличило от 56% на 74%, като 91% от компаниите с повече от 11 служители имат внедрен CRM, а 50% от по-малките фирми с персонал от до 10 човека също го използват. Според същата статистика, 74% от потребителите на CRM разкриват, че инструментът значително е подобрил достъпа им до клиентски данни.

crm usage

В следващите редове ще обобщим основните предимства на CRM системите и ще ви разкрием как този софтуер значително може да подобри бизнеса ви. 

1. Изграждате стабилни клиентски взаимоотношения

И за новите, и за настоящите клиенти трябва да се мисли в дългосрочен план, а не да се гледа на тях само като възможност за извършване на еднократна продажба. CRM системата може да ви помогне да изградите трайни взаимоотношения с клиентите си, осигурявайки ви 360-градусов поглед върху всичко свързано с клиента – от контактната информация и текущи активности, до специфична за бизнеса ви информация като например размер, индустрия, оборот, интереси и др. По този начин можете да разберете в дълбочина желанията и нуждите на клиентите си и да им препоръчате продукти и услуги подходящи за тях, изграждайки стабилна връзка между вас и клиентите и демонстрирайки персонално отношение и индивидуален подход. 

2. Увеличавате продуктивността на екипа си

С внедряването на CRM система, вие освобождавате хората си от тромави и времеемки служебни дейности, като по този начин им оставяте повече време да привличат нови клиенти. Оперативна работа като ръчно въвеждане на клиентска информация може да бъде автоматизирана от CRM системата, което ще намали рискът от грешки и неточности. В следствие на това, те ще могат да се фокусират върху потенциалните клиенти и да засилят връзката си с настоящите такива, а вие ще можете да извлечете най-доброто от екипа си.

3. Събирате клиентската информация на едно място

CRM системите позволява интегрирането с други системи и платформи, като по този начин обединявате цялата информация за клиентите на едно място. Това осигурява не само по-добра организираност на клиентските данни, но и тяхната акуратност и по-ефективно използване. Интегрираната комуникация в клиентските профили ви дава лесен достъп до нужната информация, без нуждата да я събирате от различни места. Това ви спестява време, в което може да се фокусирате върху клиентите си или други задачи.

4. Задържате текущите клиенти

CRM системата разполага с детайлни клиентски досиета съдържащи в себе си цялата история на комуникация от основните канали, както и детайли за направените поръчки. Видимостта върху тях може да помогне на екипа ви да предложи нови възможности на настоящите доволни клиенти. Прозрачността в клиентската история, активните кампании и процесите по отворените тикети в системата ще доведат до удовлетвореност при клиентите, което ги кара да се връщат отново при вас и да извършват още покупки. Според проучване на Capterra, задържането на клиенти е на водещо място сред бизнес аспектите, които CRM подобрява.

top3

5. Подобрявате клиентското обслужване

Вашите продукти и услуги стават по-добри, когато са придружени с най-доброто обслужване към тях – преди, по време и след продажба. CRM системата дава достъп до клиентската информация на целия екип. Така, всеки негов член може да подходи по-персонално и да предложи конкретно решение, съобразено с нуждите на потребителя и по този начин да го задържи. По-гладките взаимоотношения с клиентите изграждат доверие между вас и тях и ги насърчават да купуват отново и отново вашите продукти и услуги.

6. Измервате, прогнозирате и анализирате

Измерването на растежа на бизнеса е важно, но често и трудно. CRM системата може да ви помогне да измерите успеха на текущите си маркетингови кампании, както и растежът им, като по този начин може да прогнозирате бъдещи такива. Имайки достъп до пълни справки и данни за възможности и тенденции, идващи от интегрираните маркетингови инструменти, вие можете да използвате тази информация и да я инкорпорирате в последващи кампании, като направите по-прецизно таргетиране по много и различни критерии.

7. Предвиждате нуждите на клиентите

CRM събира цялата клиентска информация на едно място, давайки ви бърз и лесен достъп до нея. Цялостният поглед върху клиентските данни значително улеснява процесите по upsell и cross-sell, защото вие ще сте запознати с интересите на потребителите и това ще ви помогне да предвидите техните нужди и да им предложите най-подходящите продукти и услуги. Когато познавате клиентите си и предприемате персонален подход към тях, обратната връзка е положителна, а удовлетвореността – гарантирана. 

8. Осигурявате бърза обратна връзка

Времето за реакция относно отправените запитвания прави силно впечатление на клиентите, затова е важно да давате навременна обратна връзка – това демонстрира професионализъм и внимание към клиента. Възможностите на CRM софтуера могат да подобрят комуникацията между вас и клиента, тъй като ви помагат да сте по-организирани и да разпределяте времето си между всички контакти по-пълноценно. Чрез CRM можете прецизно да следите историята на кореспонденцията, както и да изпращате автоматизирани имейли към клиентите си в предварително насрочени часове.

9. Повишавате качеството на продуктите и услугите си

Вземете предвид клиентската информация, която CRM системата събира и съхранява и я използвайте за повишаване на качеството на предоставяните от вас продукти и услуги. Благодарение на CRM, вие имате по-детайлен поглед върху интересите, желанията и нуждите на потребителите, както и мнения и коментари относно всичко, което компанията ви предлага. Вслушвайки се в тях, вие може да подобрите качеството им. Софтуерът спомага и за анализиране на тенденциите на пазара, което пък от своя страна е фактор за увеличаване на продажбите, ако анализирате тези тенденции и адаптирате продуктите, услугите и дори маркетинговите си тактики към правилния пазар, за да сте по-релевантни.

10. Приоритизирате лийдовете

Едно от основните предимства на CRM е организирането на контакти, кореспонденция, и продажбени процеси. Съхраняването на цялата клиентска информация на едно място ви дава бърз и лесен достъп до нея и ви помага в приоритизирането на лийдовете, с чиято база данни разполагате. Чрез CRM системата можете да формирате таргет групи, да категоризирате и да филтрирате контактите с висока прецизност. По този начин може да анализирате потребителите, да отсеете лийдовете и да прецените в кои от тях има потенциал да се превърнат в реални клиенти и в кои не. 

В резюме

Може да обобщим, че CRM системата предоставя достъп до всички клиентски данни, за да могат оторизираните лица във вашия екип да разполагат с тях по всяко време и да изпълняват качествено задачите си по запитвания, преговори и сделки. Това не само повишава ефективността на служителите, но води и до удовлетвореност от клиентите, което е предпоставка за гладко сътрудничество между двете страни и осъществяването на повече продажби, а оттук и за подобряване на бизнеса ви.

Заявете безплатна демонстрация на InfoServ CRM и се убедете нагледно в нейните функционалности и възможности за оптимизиране на бизнес процесите във вашата компания.