Европрограма "Технологична модернизация"

Активна е програмата “Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване, която включва безвъзмездни евросредства за „придобиване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив“ – CRM, ERP и други.

Общият й бюджет е 260 000 000 лв.

Възползвайте се от процедурата, за да повишите ефективността и производителността на бизнеса си със софтуерните решения на InfoServ CRM:

infoserv commmunication

 • CRM – за управление на продажби, клиенти и бизнес процеси; отчети и анализи

 • HELPDESK – за поддръжка, обслужване и обработване на запитвания

 • CALL CENTER –  за клиентско обслужване, телемаркетинг и автоматични телефонни  съобщения

 

Програмата осигурява безвъзмездна помощ в размер на 50% от инвестицията за период от минимум 3 години, включващо всички разходи по внедряване, лиценз и поддръжка на софтуерните системи.

Допустими кандидати

✔️ Микро, малки и средни предприятия, които са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. и извършват основната си икономическа дейност в сектори:

С – Производство и преработка

J – Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения

M – кодове 71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи и M72 – Научно-изследователска и развойна дейност

Стъпки за кандидатстване

1️⃣ Вижте дали попадате във финансираните сектори ТУК. В случай, че не сте сигурни за кода си, ние ще ви съдействаме.

2️⃣ Потърсете вашия консултант по европроекти, за да заявите желание за кандидатствате. Ако нямате такъв, ние ще ви свържем с подходящ.

3️⃣ Свържете се с нас, за да обсъдим кое софтуерно решение е най-подходящо за нуждите на вашия бизнес, да ви направим демонстрация и да ви предоставим безплатно тестване на продукта.

✔️  Многоканална комуникация (Телефон, Email, Web Chat)

✔️  360-градусов клиентски профил (Подробни досиета с история на комуникацията)

✔️  Управление на бизнес процеси (Продажби, маркетингови активности, клиентско обслужване)

✔️  Управление на кампании (Телемаркетинг, Email кампании, автоматизирани изходящи телефонни кампании)

✔️  Организация на времето (Задачи, Календари, To-Do листи)

Управлявайте ефективно търговската дейност на предприятието и изграждайте и развивайте лоялни клиентски взаимоотношения, чрез:

 • Интегрирана комуникация и детайлни клиентски картони
 • Настройваеми бизнес процеси с възможност за персонализиране
 • Lead и Opportunity мениджмънт за управление на лийдове и фунията на продажбите
 • Търговски панели за оферти, етапи на продажбата, ценови листи и др.
 • Справки и репорти за анализиране на клиентската, търговската и контактната информация 

Осигурете отлична поддръжка и високо ниво на обслужване, като обработвате запитвания, заявки за сервиз и рекламации бързо и качествено, чрез:

 • Мултифункционална тикетинг система с множество автоматизации
 • Обединени комуникационни канали
 • Изграждане на трайни клиентски взаимоотношения с вграден CRM
 • Стандартизиране качеството на клиентско обслужване (SLA Management)
 • Мониторинг и репортинг в реално време

Извършвайте успешни продажби и изходящи кампании по телефона и увеличете продуктивността на кол център агентите, чрез:

 • Automatic Call Distribution за автоматично насочване към най-подходящия оператор
 • Customer Screen Pop-up за разпознаване на клиента 
 • Софтуерен телефон, запис на разговори и измерване на производителността
 • Outbound Dialer за провеждане на телемаркетинг кампании
 • IVR технология за автоматизирани телефонни съобщения

Свържете се с нас за консултация и повече информация

☎+ 359 2 426 61 62

📱+ 359 886 422 500

📧 office@infoserv.bg 

Отправете запитване чрез формата ни за контакт

EU Financing Contact Form
*