История на промените във версиите на InfoServ CRM v3 on-Premise

текуща версия: 3.3.311.1000

В тази секция можете да проследите последните промени по софтуера InfoServ CRM v3 on-Premise

 • НОВО Default Email Templates – Възможност за задаване на шаблон по подразбиране за всеки интегриран емайл акунт.
 • НОВО Merge Rights – добавено ново право за Merge на ниво потребител
 • НОВО Administrator Profile – Настройките за профила на администратор са преместени в нова секция – Administrator Profile
 • НОВО Dialpad Rights – серия от опции и права за функционалността DialPad
 • НОВО Message Send Options – добавена нова настройка в User Profile за използване на Ctrl+Enter за изпращане на съобщение в чат-а
 • ПРОМЕНЕНО Sales (Reason for Lost) – промяна в типа на полето Reason for Lost – полето вече от тип Editable drop-down list.
 • НОВО Filter & Copy Shortcuts – за екрани където информацията е представена в колони  е добавена възможност за Ctrl+F за търсене по маркираната стойност и Ctrl+C за копиране.
 • НОВО Call Appointments – нова функционалност за създаване на Call Appointments, целяща бързо, лесно и ефективно управление на насрочени обаждания
 • ОПРАВЕНО Missing IVR Name – оправен проблем с визуализацията на IVR името в Call Reports.
 • ОПРАВЕНО Deletion of Ringing Emails – оправено при изтриване на емайл в статус Ringing, не се освобождаваше коректно слот.
 • ОПРАВЕНО VTS Column Export – стойността на VTS колоната при експорт от Print Options вече се експортира правилно.
 • Други – оправени дребни визуални и текстови нередности в различни репорти и модули и др.
 • НОВО Grid Reports – Въведени нов вид репорти към Report Generator за полета тип Grid
 • НОВО VTS field in Report Generator – добавено е полето VTS като критерий към Report Generator
 • ПРОМЕНЕНО Sales (Reason for Lost) – промяна в типа на полето Reason for Lost – полето вече от тип Editable drop-down list.
 • ПРОМЕНЕНО Sales Reporting – промяна в справката Competitors Rate by Win/Lost – справката е преработена с нови опции.
 • ОПРАВЕНО Email Reports – оправен е бъг свързан с правилната калкулация на email Reports в InfoServ Administrator.
 • ОПРАВЕНО Calendars – оправен е бъг свързан с редакцията на календари в InfoServ Administrator.
 • ОПРАВЕНО Queues – оправен е бъг възпрепядстващ правилното разпределение при използване на преразпределение към същата опашка.
 • ОПРАВЕНО Customer Filter – оправен е бъг свързан с търсенето на контрагенти по потребителски полета на кирлица в InfoServ CRM Client.
 • НОВО Тъмен Интерфейс – приложението InfoServ Client вече може да се използва в тъмен режим. За промяна на темата проверете User Profile менюто.
 • НОВО Синхронизиране на изходящи имейли – при интегрирането на имейл акаунт в InfoServ CRM вече може да се посочи IMAP папка, в която да се копират изпратените през акаунта имейли.
 • НОВО Преразпределение на Имейли – имейлите в queue-та вече могат да се преразпределят на базата на working time и/или offline time на потребителите в queue-то.
 • НОВО Имейл Справки – две нови справки, с детайлна информация за обработката на имейли в системата, са добавени в раздел Statistics на InfoServ Admin приложението.
 • НОВО Подробна Информация за Стойност – за повечето справки в раздел Statistics на InfoServ Admin приложението, чрез натискането на десен бутон може да се види допълнителна информация относно описанието на стойност и това как е сформирана.
 • НОВО Критерии за Разпределение – добавени са нови критерии за разпределение на разговори и имейли позволяващи разпределение базирано на резултата от сравнението на стойности между две полета.
 • НОВО Филтър за Търсене на Контрагенти – добавен е нов филтър позволяващ едновременното търсене в полетата за име, URL, имейл и коментар в картон на фирма и контрагент.
 • ОПРАВЕНО Report Generator – оправен е бъг възпрепядстващ визуализирането на информация в справки съдържащи потребителски полета от тип dropdown с value ID-та на кирилица.
 • ОПРАВЕНО Views – потребителите в текущото queue, при трансферирането на имейл към него, вече се визуализират.
 • ОПРАВЕНО Import – оправен е бъг възпрепядстващ импортирането на данни в уникални потребителски полета на ниво фирма.
 • ОПРАВЕНО Dashboards – добавено е ограничение при генерирането на панели за default dashboard-a в раздел Dashboards в InfoServ Admin приложението.
 • Sales – sale customer-a вече може да се разменя с избран sale stakeholder; бутоните за действия с контакти вече може да се достъпват през повечето sale табове.
 • Custom Contacts – при генерирането на потребителски контакт, името на потребителския контакт ще се попълва автоматично в полето за коментар на контакта.
 • Tickets – добавена е опция за филтриране на ticket-и въз основа на асоциираните потребители към тях.
 • Document Templates – добавени възможности за активиране и деактивиране на шаблони.
 • Разширена поддръжка на тагове използвани при интеграция.
 • Отстранени дребни нередности
 • ОПРАВЕНО To-Do Creation – оправен е рядко срещан бъг възпрепядстващ визуализацията на категориите при създаването на ново to-do, ако в системата вече има to-do, което е асоциирано към sale.
 • ОПРАВЕНО Contacts Association – оправен е бъг, при който входящите имейли се асоциират към грешен контрагент.
 • ОПРАВЕНО Task Creation – оправен е бъг позволяващ създаването на задача без име и изпълнител.
 • ОПРАВЕНО Emails – оправен е бъг възпрепядстващ изпращенто на имейл до множество получатели.
 • Calls Report – добавени са нови колони с информация за wait time, answer time, number of transferred calls, IVR time, и call handle time.
 • Call Queues – добавена е нова опция позволяваща дистрибуцията на входящи повиквания само към потребители в състояние Ready.
 • Emails – добавен е бутон премахващ всякакъв тип форматиране от маркиран текст.
 • Notification Bar – за missed calls и callbacks вече се визуализира конкретна дата и час.
 • НОВО Call Forwarding Right – в InfoServ CRM Admin приложението е добавено ново право на ниво User контролиращо достъпа до Call Forwarding функционалността.
 • НОВО Default Reminders – вече може да се задава Reminder по подразбиране за всички събития създадени в конкретен календар.
 • НОВО Documents in Sales/Tickets – генерирането на документи по шаблон в tiket или sale вече е възможно.
 • ОПРАВЕНО Calendar Events – бъг възпрепятстващ редакцията на повтарящо се събитие без крайна дата; бъг зануляващ time settings при промяна на repeat type, когато се създава събитие.
 • Customer Groups – правото за редакция и изтриване на контакт в контрагентска група е разделено в две индивидуални опции.
 • Emails – зареждането на имейл шаблон вече подменя и subject-a на имейла.
 • НОВО Calendar Event Invitation – добавена е възможност за покана на участници към събития чрез имейл и синхронизиране на списък с учасници към събитие в InfoServ CRM Calendars.
 • НОВО Documents preview – добавен е нов панел за визуализация на събитие в еркан Documents.
 • НОВО Audio quality options – добавени са допълнителни опции за контрол на качеството на звука при използване на софтуерен телефон в приложенията InfoServ CRM Admin (Phone Settings) и InfoServ CRM Client (User Profile).
 • ОПРАВЕНО Telemarketing Pause – оправен е бъг възпрепятстващ излизането от Telemarketing режим докато потребителят в състояние Pause.
 • ОПРАВЕНО Calendar visualization – оправен е бъг показващ грешни времеви периоди при използването на множество календари с различни настройки на granularity.
 • Calendars – вече може да се копират събития от един календар в друг; създаването на флагове вече е възможно и през приложението InfoServ CRM Client; екрана за създаване на събитията е опростен; добавена е опция за деактивиране на календари.

InfoServ CRM v3 е последваща версия на софтуера за управление на взаимоотношения с клиенти като в тази версия са добавени последните нововъведения за използването на софтуера в сферата на продажби и хелпдеск системи

 • InfoServ CRM Client: Изцяло обновен интерфейс. Значителни подобрения по бързодействие и функционалности
 • InfoServ CRM Admin: Изцяло обновен интерфейс. Значителни подобрения по функционалности мониторинг и репортинг