История на промените във версиите на InfoServ CRM on-Premise

текуща версия: 3.4.324.1208

В тази секция можете да проследите последните промени по софтуера InfoServ CRM on-Premise

 • НОВО InfoServ Chatbot – вече Ви позволява да създавате Ваши собствени Chatbot скриптове с персонална логика и да ги прилагате към избраните Web Sites.
 • НОВО Customer Satisfaction за Web Chats – клиентите Ви вече ще могат да оценяват Вашите потребители чрез web chat. Трябва да обновите Вашият web chat скрипт, за да се активират новите функционалности!
 • НОВО User Announcements – клиентите вече ще могат да чуват звуково съобщение, преди свързване с потребител, при входящо и изходящо повикване.
 • НОВО Report Data Type – вече можете да създавате справки по Web Chat данни в Report Generator модула.
 • ОПРАВЕНО Admin Login – в редки случаи, когато CRM Admin потребител не може да се впише поради твърде дълга парола.
 • ОПРАВЕНО IVR Data в Call Distribution – IVR данните от изключен IVR скрипт вече не са видими при call distribution правилата.
 • ОПРАВЕНО Call Log Statistics – рядък случаи, в който нова информация не се вписва в лога, ако обаждането е преминало през IVR с дълго име.
 • ОПРАВЕНО Serial Groups – отстранена е грешка, която възпрепястваше добавяне на контрагент към serial send groups докато има импорт в процес.
 • ОПРАВЕНО Tickets SLA Status – отстранена е грешка, която непозволяваше промяната на ticket status, след премахване на контакт.
 • ОПРАВЕНО Email Slots – корегирана е рядка ситуация, в която slot-овете не се използват правилно, когато има повече имейли в активно състояние (2K+) в queue.
 • ОПРАВЕНО Web Chat Ringing – чатовете не се считат за отхвърлени вече, когато ring прозореца се скрие.
 • ОПРАВЕНО Web Chat Comments – въведения коментар по време на чат сесия не се губи, когато клиента премина от едно състояние в друго.
 • ОПРАВЕНО Calendars’ Flag Creation – корегирана е рядка ситуация, в която може да се създават много празни флагове докато филтър по име е приложен.
 • ОПРАВЕНО Annual Events – копирането на годишно събитие вече работи правилно.
 • ОПРАВЕНО Event Creation – изтритите календари вече не се виждат при създаване на събитие.
 • ОПРАВЕНО Custom Contact Hours – полетата за време вече се визуализират коректно в summary екрана на custom контакт.
 • ОПРАВЕНО Sale Process Fields – асоциацията на полета по Sale процес вече не се прехвърлят към следващ Sale процес при последователното им създавате.
 • ОПРАВЕНО Black Box – отстранена е грешка с черно екранче, която се появява върху менюта в различни екрани, в CRM Client.
 • ОПРАВЕНО Customer Phone Numbers – в редки случаи, в която входящите обаждания не са автоматично обвързани към контрагент с уникален телефонен номер.
 • ОПРАВЕНО Customer History – датата за промяна вече се актуализира правилно, когато се променя customer icon/customer avatar.
 • Call Statistics – Името на IVR във всички типове справки е, каквото го е въвел потребителя.
 • Telemarketing Statistics – две допълнителни колони са добавени обвързани с продължителността на разговор с клиент.
 • Web Site – настройките на ниво сайт са разширени с допълнителни възможности за файлове и потребителски input.
 • Calls Log – възможност да се филтрира по контрагентски телефонен номер е добавена.
 • Others – quality of life промени обвързани с: IVR скриптове в галерия, dialing менюта в CRM Client, настройки за време на ниво Queues, ring новификации, екран за вписване в CRM Admin, pop-up известия в CRM Client при няколко монитора, изтриване на Queues участващи в Distribution Rules, Customer Satisfaction стойности в Report Generator модула, Web Chat критерии в Automatic Actions модула; визуални корекции относно: иконките в Web Chat Log, принт екран в Log Contact Actions, Web Chat контакти в тъмната тема, User Profile известия и иконки, Help бутон в CRM Client, процеса за Email валидация, процеса за Holidays , логин екрани при употреба на мрежов потребител, тъмна тема в екрани на Automatic Actions модула, процеса за email шаблони; корекции в заглавия и текстове в: Missed Calls статистика, General Distribution настройки, General User настройки, Web Chat статистика, CRM Admin настройки и менюта, Automatic Actions екрани, IVR Data имена в Distribution модула и Call статистиката, Task настройки, Data Management модула, Default IVR съобщения, Ticket шаблони, Transfer екран; and други.
 • ОПРАВЕНО PhoneServer – отстранен проблем с приложението InfoServ PhoneServer.
 • ОПРАВЕНО Call Transfer Dial direction – отстранен проблем при трансфер на разговор от избрано направление за набиране.
 • НОВО Random Outgoing Number – InfoServ вече ви позволява да набирате клиентите си чрез произволни SIP providers и/или номера, интегрирани в системата.
 • НОВО Event Reports – вече можете да създавате справки въз основа на календарни събития през модула Report Generator.
 • НОВО Yearly View for Calendars – вече можете да видите броя на всички събития създадени през годината за няколко календара наведнъж.
 • ОПРАВЕНО Document Templates – коригирана е рядката ситуация, при която първоначалният екран не се показваше правилно при създаване на нов шаблон.
 • ОПРАВЕНО Dual Monitor Notifications – известията на CRM Admin приложението вече коректно се показват на същия монитор, на който се намира приложението.
 • ОПРАВЕНО Emails Validation – коригирана е рядката ситуация, при която валидирането на имейл акаунт със специален символ в паролата винаги се проваляше.
 • ОПРАВЕНО Sale Events – рядката ситуаци, при която отговорът на покана, изпратена от календарно събитие, създадено през Sale, не се добавяше автоматично към sale е разрешена.
 • ОПРАВЕНО Grid Reports Result – коригирана е рядката ситуация, при която резултатът от Grid Report не се показваше, ако определена колона е зададена за визуализация.
 • ОПРАВЕНО Restoring Events – вече не можете да възстановявате събития, създадени в изтрити календари.
 • ОПРАВЕНО Writing Comments in TM mode – отстранена е грешка, която не позволяваше да се въвежда коментар към TM контакт, докато на потребителя се подава нов телемаркетинг картон.
 • ОПРАВЕНО Email Cache – отстранена е грешка, която пречеше на имейл кеша да се актуализира правилно при изпращане на имейли с множество получатели.
 • ОПРАВЕНО Voice Campaigns Import – отстранана е грешка, която не позволяваше импортирането чрез Large Data опцията.
 • Telemarketing – добавена е нова опция за ТМ статусите, която позволява на системата да набира картоните на различни номера.
 • Data Management – вече можете да изтривате или анонимизирате данни за фирма; вече можете да изтривате логове, обвързани с картон на контрагент/фирма.
 • Auto Import/Export – добавена е възможност за създаване на нов list при импортиране на телемаркетинг и voice кампании.
 • Web Chat – добавена е индикация за това дали клиентът е away или не.
 • Tasks – добавено е ново право, което позволява на изпълнителите на задачата да добавят или отстраняват други изпълнители.
 • Report Generator – modify правото е разделено на две, за да се предостави възможност за контрол върху настройките и правата на справката; за Customers/Firm справките вече можете да показвате информация за Customer Group като Linked Data.
 • Automatic Actions – критериите за действия с Task trigger са разширени.
 • Internal Chat – вече можете да управлявате участниците в конферентен чат през CRM Client приложението.
 • Sales Reporting – вече можете да наименовате панелите си, когато ги добавяте към dashboard.
 • Contacts – вече можете да редактирате коментарното поле на няколко контакта едновременно чрез Comment бутона.
 • Documents – когато добавяте имейл към документ, subject-а на имейла се прехвърля като коментар.
 • Direct Call Changes – при всяко набиране на номер, с който потребител е влязъл в системата, генерираният контакт ще бъде маркиран като Direct Call, независимо от екрана, през който е инициирано повикването.
 • User Profile – добавена е опция за потвърдително съобщение при излизане от CRM Client приложението.
 • Customers – VIP опцията вече се прилага за всички комуникационни канали.
 • Serial Emails – ограничението от 5000 customers на сесия е премахнато.
 • Others – quality of life промени обвързани с: Обновяване на Tickets script, Филтърът по изходящ номер в Calls Report, Теста на Viber разпределение, Search полето във всички екрани, Preview-то на tickets/tasks/documents, URL адресите във вътрешния чат, Контекстното меню на web chat/viber контакти, Имейли изпратени през FAQ, Изтриването на Sale контакт; визуални корекции за: Флаговете при преглед от гледна точка на User, Календарните флагове в CRM Client, Датите на календарни събития при преглед през картон на контрагент, DNC таба във Voice/TM кампании, Wisper чата докато клиента въвежда съобщение, WebID полето в Automatic Actions модула; корекции в заглавия и текстове на: Hints за иконки в Calls Log статистиката; Hints за събития асоциирани със sale/ticket; Print правото за users, Price list-ите в Sales модула, Картон на фирма; и други.
 • ОПРАВЕНО Import Without Unique Value – oтстранена е грешка, която не позволяваше директно импортиране без уникални полета.
 • ОПРАВЕНО Web Chat in High Availability Mode – коригирана е рядката ситуация, при която уеб чат функционалността не сработваше коректно при преминаване от primary към secondary сървъра.
 • ОПРАВЕНО Internal Chat Messages – отстранена е грешка, която пречеше на коректната визуализация на съобщенията при загуба на свързаност с базата данни.
 • ОПРАВЕНО Viber Log Statistics – справките, базирани на Viber account, вече работят и сe визуализират коректно.
 • ОПРАВЕНО Direct calls in Statistics – state-a на набрания потребител в User Status Report вече се показва правилно като Ringing.
 • ОПРАВЕНО Reason for Pause in Statistics – отстранена е грешка, която не позволяваше новосъздадена причина за пауза да се показва в User Status Report.
 • ОПРАВЕНО Status Filter in Telemarketing – филтрирането по статус вече сработва коректно при работа в passive режим на TM кампания.
 • ОПРАВЕНО Deleting Sales – supervisor-ите отново могат окончателно да изтриват sales от кошчето.
 • ОПРАВЕНО Restoring Events – supervisor-ите отново могат да възстановяват изтрити events от кошчето.
 • ОПРАВЕНО Not Distributed Missed Calls – отстранена е грешка, която не позволяваше да се визуализират not distributed missed calls в CRM Client приложението.
 • ОПРАВЕНО Tickets Email Recipients – ситуацията, при която контрагента се дублира при добавяне на няколко получатели към имейл е разрешена.
 • ОПРАВЕНО Sales Events – периодът на event, създаден през sale, вече се показва правилно за всеки user, който работи с продажбата, дори когато събитието е в календар, до който те нямат достъп.
 • ОПРАВЕНО Sales Competitor Report – отстранена е грешка, която пречеше на визуализирането на резултати за competitors със специални символи в имената им.
 • ОПРАВЕНО Missed Calls Without Rights – потребителите вече не могат да приемат missed calls, за които нямат права за обработка.
 • ОПРАВЕНО Tickets Inside Sales – отстранена е грешка, която пречеше на правилното визуализиране на tickets в sale.
  Tickets/Sales – Customer Group е добавено като опция за Customer Detail.
 • Data Management – добавена възможност в InfoServ CRM Admin модул Data Management за изтриване/анонимизиране да фирмени данни.
 • Calls Log Statistics – колоната Answered е преименувана на Result и вече показва как е обработено повикването; колоната Record вече показва допълнителна информация въз основа на Result.
 • Telemarketing – добавена е възможност за преместване на DNC номера от една кампания в друга.
 • Tickets Reporting – вече може да се прави drill на данните чрез двоен клик в Tickets User Performance панела.
 • Custom Contacts – добавен е нов бутон Summary, който показва всички полета със стойности за текущия контакт.
 • Calendars – добавена е информация за event location и телефонните номера на асоциирания контрагент към agenda-та.
 • Contacts – филтърът за inbound calls е преработен и вече позволява филтриране по резултата от обработеното повикване.
 • Others – quality of life промени обвързани с: chart изгледа за всички Log справки в CRM Admin, IVR Point критериа в Calls Distribution, колонките в екран Views, недостъпните TM картони при работа в passive кампания; визуални корекции относно: невалидни Distirbution правила, адрес на фирма в task при използване на тъмна тема, филтри по process и user в Sales екрана; корекции в заглавия и текстове в: Главното меню на CRM Admin приложението, таб to-do’s в картон на фирма; и други.
 • НОВО SIP Extensions for Outgoing Calls – вече можете да използвате интегрираните в системата IP телефони както за входящи, така и за изходящи повиквания.
 • НОВО Missed Calls in InfoServ Mobile – вече може да обработвате missed calls през мобилното ни приложение.
 • ОПРАВЕНО Viber Rights for New Users – отстранена е грешка, която не позволяваше на администратор да зададе Viber права на потребител по време на създаването му.
 • ОПРАВЕНО Missing Users for Viber Account – отстранена е грешка, която възпрепятстваше визуализацията на новосъздадени потребители при задаването на права за Viber акаунт.
 • ОПРАВЕНО Pause Statistics – коригирана е рядката ситуация, при която потребител продължаваше да се счита в Pause състояние, дори когато не е влязъл в системата.
 • ОПРАВЕНО Firm Grid Reports – казусът, при който справката не показваше резултати, когато като критерий се използва Customer Group или се показва колоната “created by”, вече е разрешен.
 • ОПРАВЕНО Visualization of Dropdown Values – отстранена е грешка, която не позоляваше на ограничени потребители да виждат dropdown стойности от Grid Custom Field в Cube View.
 • ОПРАВЕНО Serial Groups Sorting – сортирането по колона вече работи коректно, когато данните в екрана са разположени в няколко страници.
 • ОПРАВЕНО Web Chat Idle Timeout – опцията “no timeout” отново е налична.
 • ОПРАВЕНО Web Chat Transfer – потребителите вече не могат да прехвърлят чатове към себе си.
 • ОПРАВЕНО User Invitation – потребителите вече не могат да канят други потребители в чат сесия, ако те се намират в Pause състояние.
 • ОПРАВЕНО Web Chat Invite – вграденото прозорче за Accept/Reject вече се показва и при invite на други потребители към чата.
 • ОПРАВЕНО Files in Sale/Ticket – отстранена е грешка, която не позволяваше добавянето на файлове към Sale или Ticket, когато пътят към файла е твърде дълъг.
 • ОПРАВЕНО Files in Documents – коригирана е рядката ситуация, при която системата предлагаше подмяната на файл в документ, когато се добавя друг файл с подобно име към него.
 • ОПРАВЕНО Update of an Existing Event – промените по съществуващо събитие чрез имейл покана вече се синхронизират коректно.
 • ОПРАВЕНО Rejected Calls in Calls Log Report – отказаните от потребителите входящи обаждания вече се отбелязват като действия в логовете на обажданията.
 • ОПРАВЕНО Reports without license – възможността за създаване на dashbaords за Tickets/Sales/Telemarketing/Voice кампании с reports от Report Generator модула вече не се визуализира без лизенз за него.
 • ОПРАВЕНО Mobile Calls to Customers – изходящите обаждания към контрагенти без фирми вече коректно генерират контакти асоциирани само към контрагента.
 • Sales Interface Optimizations – функционалностите за Print и Remove contact са преместени в контекстни менюта; History таба вече е видим само за supervisors и team leaders; функционалността за Delete през картон на контрагент е преместена в контекстно меню.
 • Tickets – функционалността за Delete през картон на контрагент е преместена в контекстно меню.
 • Voice Campaigns – вече можете да импортирате customers в списъците за набиране.
 • My Performance Reporting – панелът “Flag Distribution for Finished Missed Calls” вече показва резултати дори за пропуснати обаждания, за които задаването на флаг не е задължително за финиширането им.
 • Recycle Bin – възстановяването на Sale вече връща и контактите, които са били в него при изтриването му.
 • Calendars – отговорът на покана за среща изпратена през ticket, вече автоматично влиза в ticket-a.
 • Statistics – в съответните user activity справки е добавена информация за изходящи Viber chats и обработени имейли.
 • Report Generator – Supervisor-ите вече могат да преместват и изтриват контрагенти след изпълението на Customers Data справки; Supervisor-ите вече могат да изтриват контакти след изпълнението на Contacts Data справки.
 • Tasks – адресът на главния контрагент вече се показва в задачата.
  Telemarketing – насрочените обаждания асоциирани към изтрит потребител вече ще бъдат достъпни за всички потребители, които работят по кампанията, от която е обаждането.
 • Documents – вече можете да задавате/редактирате права на няколко документа едновременно.
 • Missed Calls – заявките за missed calls вече автоматично се финишират след успешно осъществен callback.
 • Import/Export – вече можете локално да запазите обобщението след приключване на import/export като файл.
 • Contacts – нивото на контакт вече може да се променя през InfoServ Mobile; за всички контакти от тип call е добавен нов бутон за callback в мобилното ни приложение.
 • Others – quality of life промени обвързани с: филтрите в екран Contacts, линковете в описание на събитие, визуализацията на данни в sale, предефинираните коментари за контакти, page секцията в екран Customers, форматирането на текст в имейли, визуализацията на справки от Report Generator модула в Dashboard-а (Client), названието/описанието на IVR scripts, настройките за Ticket SLA, разпределението на всички комуникационни канали, обобщението след Import/Export, опциите за Call Queues, Email Templates съдържащи имейли от тип Customer Satisfaction, размерът на полето за въвеждане за всички видове чат, картон на контрагент в InfoServ Mobile, action бутоните за Sale/Ticket; визуални корекции за: иконките на контрагентите в менюто “Assign the selected contact to”, екран Contacts при изтриването на ресурсен файл от имейл или от уеб чат, иконката за call appointments в картон на контрагент, Knowledge base менюто в Display Settings, размера на шрифта във вътрешния чат; справката за Viber accounts, критериите в Report Generator модула в тъмна тема, Telemarketing’s campaign екрана в тъмна тема; корекции в заглавия и текстове в: историята на картон на контрагент; критериите за контрагент/фирма в Report Generator-а, екрана за обработка на Viber чат, екрана за създаване на Viber шаблони, всички user activity справки; настройките на Import; и други.
 • НОВО Viber Serial Messages – вече можете да организирате серийни кампании с Viber абонати.
 • НОВО Viber Templates – вече можете да създавате Viber шаблони и да ги използвате както в серийни, така и в индивидуални Viber сесии.
 • НОВО Viber Report – добавена е възможност за създаване на отчети на базата на Viber шаблони и Viber серийни кампании.
 • НОВО Calls Duration Reports – вече можете да създавате отчети въз основа на продължителността на разговор, времето за отговор и времето на изчакване / прекарано в IVR.
 • ОПРАВЕНО Export of Log Reports – експортирането на отчети с повече от сто реда данни вече се осъществява коректно.
 • ОПРАВЕНО Cancelled Emails Statistic – отстранена е грешка, която предотвратяваше визуализирането на Cancelled имейли.
 • ОПРАВЕНО IVR Scripts in Telemarketing – IVR скриптовете, използвани във Voice кампании, вече не се показват, когато имате лиценз само за модула Telemarketing.
 • ОПРАВЕНО Automatic Flag Set – автоматичните действия, които маркират контакт с флаг, вече правилно задават потребителя, посочен в настройките на действието.
 • ОПРАВЕНО Duplicated Emails – ситуацията, при която имейл се изпраща два пъти след задействането на автоматично действие за изпращане на имейли, вече е разрешена.
 • ОПРАВЕНО Sales Search Filter – ситуацията, при която по подразбиране не беше зададена нито една от опциите за филтриране, вече е разрешена.
 • ОПРАВЕНО Viber Rights for New User – разрешен е рядък случай, при който новосъздаден потребител не се визуализира при задаване на права за Viber акаунт.
 • ОПРАВЕНО URLs in Chats – изпращането на два последователни URL адреса в едно съобщение за всички видове чат вече се показва коректно.
 • ОПРАВЕНО Customer Deletion – изтриването на картон на контрагент вече не влияе на Viber абоната, асоцииран с този картон.
 • Calls Report Filters – филтърът за изходящи обаждания е оптимизиран така, че да регистрира номера на SIP provider-a вместо номера на потребителя при осъществено обаждане.
 • Automatic Import / Export – процесът по импортиране е оптимизиран и вече позволява импортирането на по-голям размер данни.
 • Email Integration – процесът на идентификация за office365 сървъра е променен и вече позволява на потребителите да потвърдят акаунтите си, без да се иска съгласие.
 • Viber Accounts – стойността No Timeout за полето maximum idle timeout е премахната.
 • Automatic Actions – добавена е възможност за използване на Queues като критерии за Call, Email, и Web Chat тригерите.
 • Distribution Module – добавена е визуална индикация за всички видове правила на разпределение, в които има невалидни критерии.
 • Others – корекции в заглавия и текстове в описанието на всички Report, Log Report и User Activity справки в CRM Admin Statistics; quality of life промени обвързани с: Emails Report статистиката, иконките за distribution и стандартните полета, когато се използват като критерии в Distribution модула; оправени са визуални грешки при Customer Icons с бял фон в черната тема; и други.
 • Others: Phone Server – развитие на Voicebox функционалностите; Допълнителни логове към InfoServ CRM Admin
 • НОВО Viber Business Hours – вече можете да задавате настройки за работно време на Viber акаунтите.
 • НОВО Viber User Activity – подобно на другите комуникационни канали, добавихме User Activity Report за Viber.
 • ОПРАВЕНО Webchat Idle Timeout – ситуацията, в която насторйката за idle timeout на ниво Web Site не сработваше коректно, когато чат не достига до оператор, вече е разрешена.
 • ОПРАВЕНО Webchats Without Messages – отстранена е грешка, която пречеше на визуализирането на първоначално изпратените съобщения от клиент.
 • Queues – добавена е опция за разпределяне на комуникация само към потребители в Ready статус за Chat Queues.
 • Users – добавено е отделно право на ниво потребител за изтриване на Viber subscribers.
  Customers – обединяването на контрегентски картони със стойности за grid поле вече обединява и редовете в полето.
 • Others – quality of life промени обвързани с blacklists за web chat; и други.
 • НОВО Viber Chat – вече може да интегрирате Viber чат в системата си, за да комуникирате с клиенти.
 • НОВО Clone Dashboard – Dashboard-ите в Admin приложението вече могат да се клонират.
 • НОВО Column / Row Counting – сега можете да използвате функцията Rank в Report Generator модула, за да преброите броя на редовете/колоните.
 • НОВО Report Types – вече можете да създавате справки на база на Ticket Tags, Sale Quotes и Sale Orders в Report Generator модула.
 • ОПРАВЕНО Flag Rights – коригирана е рядката ситуация, в която предоставянето на потребителски права след редактиране на съществуващ флаг не беше възможно.
 • ОПРАВЕНО Multiple Tickets Transfer – отстранена е грешка позволяваща прехвърляне на няколко Tickets от различни шаблони.
 • ОПРАВЕНО Print Sales – визуализацията за печат на sales вече съвпада с информацията в екран Leads & Opportunities.
 • ОПРАВЕНО Email Response in Sales – коригирана е рядката ситуация, в която отговорът на изходящ имейл изпратен през sale не се добавя автоматично към него.
 • ОПРАВЕНО Customer Files – отстранена е грешка, която позволяваше да се видят всички неасоциирани файлове с едно и също име през картон на контрагент.
 • ОПРАВЕНО My Performance Report – потребителите, които не са supervisors, отново могат да редактират dashboard-ите си.
 • ОПРАВЕНО Customer Satisfaction Link – тагът за customer satisfaction в шаблоните за имейли отново работи.
 • ОПРАВЕНО Event Invitations – казусът, при който изпращането на покана за събитие до контрагент с няколко фирми асоциира изходящия имейл към грешната фирма, вече е разрешен.
 • Automatic Actions – добавено е действие позволяващо изпращане на имейли за тригера “Received Email”.
 • Tickets Interface Optimizations – функционалностите за Print, Add to task, Remove contact, и промяна на SLA статус са преместени в контекстни менюта; бутоните обвързани с коментари към ticket са вмъкнати в таб Comments; таб Description е премахнат от Client приложението; Action Log и History табчетата вече са видими само за supervisors и team leaders.
 • General User Rights – нивото за достъп до контактите на supervisors вече може да се променя.
 • Email Log Report – вече можете да видите потребителя, който е финиширал входящ и е изпратил изходящ имейл.
 • Voice Campaigns – ​ вече можете да прехвърляте данни от тип string като имейл на контрагент.
 • Data Management – информацията за промени по телемаркетинг картон вече може да се изтрива чрез user action log-a.
 • Task Comments – получаването на входящо обаждане по време на въвеждане на коментар към задача вече премества коментара в нов прозорец, за да се предотврати загубата му.
 • Views – филтрирането на not-distributed имейли и пропуснати обаждания без queues вече е възможно.
 • Report Generator – информацията за телемаркетинг кампаниите вече може да се използва в справки от тип Contacts.
  Tickets – в екран Contacts е добавена колонка “Assigned to” показваща потребителят, който обработва ticket-a.
 • Sales – полето Sale Name (не Topic) e подменено с номера на продажбата.
 • Telemarketing – телемаркетинг обажданията към контрагенти с фирми вече се асоциират и към фирмата.
 • Missed Calls – финиширането на пропуснато обаждане вече асоциира потребителя и към необработените входящи обаждания.
 • Others – quality of life промени обвързани с: именуването на клонирани елементи в admin приложението, ограниченията на критерия “element of” в правилата за разпределение, филтрите в sales и contacts екраните, отварянето на картон на контрагент през контакт, прикачването на големи файлове към имейл, визуализацията на числата в справки, колоните с данни при работа в passive телемаркетинг кампания, филтрите за предварително дефинирани коментари; визуални корекции за: бутоните в Opportunity sale при преглед на lead етап, иконката за визуализация на неактивни кампании и списъци при влизане и излизане в/от телемаркетинг режим, менюто “add to existing task”; и други.
 • ОПРАВЕНО Custom Fields Tags – отстранена е грешка, която не позволяваше коректното извличане на информация от custom fields при генерирането на excel документи по шаблон съдържащ формули както и уеб линкове.
 • НОВО Document Template Generation – добавено е ново меню при генерирането на документи с различни опции като преглед на документа, изпращане като прикачен файл към имейл и запазване като *.pdf.
 • НОВО Search by Unique Custom Field – Web API-то вече ви позволява да търсите контрагенти по уникална стойност за custom field.
 • НОВО Required Users Statistic – добавихме нова статистика, която може да покаже необходимия брой потребители за обработка на входящи обаждания за определена дата и час.
 • ОПРАВЕНО Missing Custom Fields in TM – отстранена е грешка, която не позволяваше визуализирането на новосъздадени custom fields при конфигуриране на нови телемаркетинг кампании.
 • ОПРАВЕНО Documents Sorting – сортирането по колона, когато се визуализират повече от 100 документа, отново сработва коректно.
 • Sales – изтриването на quotes със статус “ordered” вече не е възможно.
 • Others – quality of life промени свързани с: Comments, FAQs, Document Templates, Email Distribution, Contacts, Views, Customer Profile; и други.
 • NEW OAuth for Microsoft Emails – поради премахването на Basic authentication метода от Microsoft добавихме друга опция за интеграция на имейл (office365), която поддържа по-модерния OAuth метод.
 • NEW InfoServ CRM Mobile – добавихме възможност за използването на InfoServ върху Android смартфони.
 • NEW Statistics Deletion – вече можете да изтривате статистически данни за комуникацията и активността на потребителите от Data Management модула.
 • FIXED Invitations from Teams – hint-овете за събития, създадени в InfoServ CRM чрез покани за срещи, организирани с Microsoft Teams, вече показват правилна информация.
 • FIXED Missing Information for Reports – рядък случай, при който не се показва информация за Emails/Missed Calls Reports, вече се обработва правилно.
 • Others – визуални корекции за: известия за входящи повиквания, когато опцията “focus application on ring” е изключена; Transfer екрана в тъмна тема; и др.
 • НОВО Detachable Web Chat – добавена е възможност за отделяне на прозореца за обработка на web chat от основното приложение.
 • ОПРАВЕНО Stakeholder Roles – отстранена е грешка, която не позволяваше редакцията на stakeholder роля в Sales.
 • ОПРАВЕНО Finished Emails – отстранена е грешка, която позволяваше да се прави Take Over на финиширани имейли.
 • ОПРАВЕНО Comment During Call – коментар, написан по време на входящо обаждане, се показва коректно след приключване на разговора.
 • ОПРАВЕНО Email Forwarding – при forward на имейл, полетата на получателя вече се зачистват.
 • ОПРАВЕНО Emails Report – изходящите имейли изпратени от потребител вече се визуализират коректно в справки с филтър по users.
 • Admin Statistics – добавена е опция за филтриране по queues; вече можете да филтрирате по комуникация, която не е достигнала до нито един потребител.
 • Report Generator – добавена е опция за създаване на персонализирани групи за Cube View при показване на резултати с Recording Time.
 • Others – quality of life промени свързани с визуализация на неактивни опции в Web Chat Distribution и Automatic Actions модулите; дребни визуални корекции за: “add to existing” sale/ticket менюто; и други.
 • НОВО Comment Groups – вече може да се създават коментарни групи за по-лесно намиране на предефинираните коментари.
 • НОВО Blocked Calls Statistics – добавена е нова колона в Calls Report статистиката показваща блокираните повиквания от контрагенти в черния списък.
 • НОВО Ticket Related Customers – добавен е нов таб Related, който позволява по-лесно намиране на конграгенти обвързани с главния по ticket, когато се пише имейл или се добавя participant.
 • НОВО Email View Option – вече може да се превключва между тъмен и светъл фон, когато се чете имейл.
 • НОВО Filter by Comment Text – добавена е възможност за филтриране по текста на предефиниран коментар в екран Contacts.
 • ОПРАВЕНО Sale Stage Targets – отстранена е грешка, позволяваща задаване на период за sale stage без необходимата опция да е включена.
 • ОПРАВЕНО User Daily Report – оправена е рядката ситуация, при която на определени дати не се показва информация за определени потребители.
 • ОПРАВЕНО Missing Email Statuses – отстранена е грешка, която прекратяваше разпределението на имейли при изтриване на данни през Data Management модула.
 • ОПРАВЕНО Web Chat Monitoring – времето на вече изпратените съобщения, когато администратор следи активен уеб чат, вече се визуализира правилно.
 • ОПРАВЕНО Sale Cloning – датите за Next Follow-up и Quotes/Orders вече коректно ще се задават на today при клониране; информацията от summary и participants вече не се прехвърля.
 • ОПРАВЕНО Invitation Links – поканите за срещи, организирани с Microsoft Teams, вече се показват правилно, когато са синхронизирани със събитие в InfoServ CRM.
 • ОПРАВЕНО Tickets Deletion – оправена е грешка, която не позволяваше изтриването на всички tickets, когато са маркирани няколко.
 • ОПРАВЕНО Callback Number – ситуацията, при която се генерират пропуснати повиквания с default номера на SIP provider, вече се обработва правилно, когато се връща обаждане на контрагента.
 • ОПРАВЕНО False Missed Calls – контрагенти в черния списък вече не генерират пропуснати повиквания.
 • ОПРАВЕНО Email Attachments – отстранена е грешка, която не позволявше отварянето на прикачени файлове от имейл след локалното им запазване.
 • ОПРАВЕНО Calendar’s Worktime – промените по настройките за работното време на календар вече се запазват коректно.
 • ОПРАВЕНО Event Rights – екран Calendars вече не се отваря, при опит за достъп до събитие, което не може да се визуализира. Добавено е изключение за supervisors, които ще видят събитието в read-only режим.
 • ОПРАВЕНО Sales Roles – supervisor вече не може да задава team roles, които не са обвързани със sales процеса.
 • ОПРАВЕНО Comments’ Window – позицията и размерът на прозореца за коментари вече се запомнят правилно от системата.
 • ОПРАВЕНО Duplicated Events – рядка грешка, водеща до дублиране на събитие в InfoServ CRM при синхронизиране с календар на Microsoft Outlook, вече е отстранена.
 • ОПРАВЕНО Recent Customer Emails – имейл адресите на контрагентите, намиращи се в раздел Recent при изпращане на имейл, вече се показват правилно.
 • ОПРАВЕНО Ticket Reminders – рядка грешка, при която потребителите получаваха напомняния за вече приключени tickets, е отстранена.
 • Queues – клонирането на queue вече прехвърля и потребителите за разпределение.
 • Reminders – информацията за reminder, когато е свързан с друг модул (ticket, sale, събитие от календар и т.н.), е преработена, за да бъде по-полезна.
 • Tickets – team leader-ите на ticket шаблони вече ще получават reminders за нарушения на SLA.
 • Report Generator – добавена е възможност за използване на queues като критерии.
 • Sales – вече може да се клонира sale от картон на контрагент.
 • Others – корекции в заглавия и текст в описанието на: reminders за SLA, Report Generator модула; quality of life промени обвързани с: предефинираните коментари, настройки и мониторинг на queues, екран views и статистиката за Missed Calls, филтрите в екран Contacts, причините за приключване на sale, създаване на tickets и информация за контрагентите в тях, известия за рождени дни, визуализация на customer icon и job title в екран Customers, добавяне на контакт към съществуващ ticket/sale, въвеждането на имейл адрес на контрагент при създаването на имейл; оправени са визуални грешки при: правата по ticket шаблон, action бутоните на VTS кампании, активиране на предефинирани коментари, визуализация на 100+ пропуснати обаждания в екран Views, иконката за queue на входящи обаждания в тъмна тема, иконките на ticket шаблони при смяна на темaта, визуализация на default номера за SIP provider в екран Views, фокус върху текущия ден при отваряне на екран Calendars; и др.
 • НОВО Sale Stage Targets – при конфигурирането на sale процес вече може да се задават времеви цели за подетапите на процеса.
 • НОВО Clone Existing Sale – вече може да се клонират същестуващи продажби на етап Opportunity.
 • НОВО Quotes Amount – добавено е ново поле в sale, което показва стойността на всички активни оферти.
 • НОВО Auto Guess for Sale Topics – добавена е нова опция в секция Typing на User Profile, която активира предложения за sale topic въз основа на предишни sales, създадени от потребителя.
 • НОВО Ticket Template Change – вече се позволява промяната на ticket template за съществуващи tickets.
 • ОПРАВЕНО Phone Book Groups – отстранена е грешка, която не позволяваше на администраторите да подреждат подгрупи в телефонния указател.
 • ОПРАВЕНО Users Daily Report – login времето и състоянията на потребителите вече се визуализират коректно, когато потребителите излизат след полунощ.
 • ОПРАВЕНО Wrap Settings – wrap настройките вече се прехвърлят коректно при клониране на вече съществуващ потребител.
 • ОПРАВЕНО Missing Sale To-Do’s – грешката, която не позволяваше на потребителите да виждат to-do’s, създадени през sale, освен ако не са избрали конкретна категория, вече е отстранена.
 • ОПРАВЕНО Dropdown Fields as Criteria – критериите, използващи dropdown полета в Report Generator модула, вече работят правилно.
 • Missed Calls – при обработката на missed calls, контрагента вече ще се набира през същия номер, на който е получено пропуснатото повикване.
 • Sales – вече може да се добавят discounts към price list-ите в sales; за quoetes е добавена възможност за въвеждане на фиксиран discount.
 • Sales Reporting – добавен е филтър по Lead source за панела Reason for Loss.
 • Tickets – задаването на default user group към ticket template вече автоматично ѝ дава права за View and Create; транферирането на tickets към групи или потребители без права за ticket template-а, вече не е възможно.
 • Others – оправени са дребни грешки в следните модули: Distribution, Import, Statistics, Telemarketing, Data Management, Sales, Report Generator, Tickets, Calendars, Customers, Contacts, Tasks, Views, и Web Chat; quality of life промени обвързани с: създавaне и редактиране на quotes в sale, визуализация на дата на създаване за импортирани leads, визуализация на данни в ticket полета; малки визуални корекции за note/comment бутоните в tickets; и други.
 • НОВО Queue Distribution Mode – добавен е нов Ringless режим на ниво queue, който позволява на разпределената комуникация директно да преминава в waiting статус за ръчна обработка от потребителите.
 • НОВО Skill Distribution Type – добавено е ново Acquired Skill разпределение позволяващо разпредление на комуникация независимо от нивото на умението на потребителите.
 • НОВО Change Ownership of Sales – supervisor-ите and team leader-ите вече могат да променят ownership-a на множество sales наведнъж.
 • НОВО Sales Report Panel – добавен е нов Reason for Loss панел в секция Competitors Reports на Sales Reporting модула.
 • НОВО Dashboard Rights for Reports – специфичните справки за отделните модули като Sales Reporting, Tickets Reporting и т.н. вече не са общи и може да им се задават права за достъп и редакция.
 • НОВО Sales/Tickets Data for Contact Reports – вече може да се визуализира допълнителна информация за sales и tickets, когато се създава справка в Report Generator модула от тип Contact Reports.
 • НОВО Sales Filters – в екран Leads & Opportunities вече може да се филтрира по дата на създаване и приключване на сделка; добавени са опции за филтриране по client name, address, email и phone в search полето.
 • НОВО Report Generator Panels – вече се позволява добавянето на справки създадени през Report Generator модула в специфичните справки за отделните модули като Sales Reporting, Tickets Reporting и т.н..
 • ОПРАВЕНО Missed Calls Distribution – информацията за IVR Data вече се прехвърля коректно от входящите обажадния.
 • ОПРАВЕНО Attendee Responses in Calendars – грешката, при която отговорите на attendees не се синхронизират със съответното събитие в календара е оправена.
 • ОПРАВЕНО Sales Lead Source – InfoServ Client приложението вече работи коректно, когато Admin променя стойността на Lead Source values list за конкретен Sale Process от ‘all’ на ‘specific’.
 • ОПРАВЕНО Web Chat Processing – при работа с няколко монитора InfoServ Client приложението вече коректно визуализира информацията при обработка на web chat.
 • ОПРАВЕНО Ticket Participants’ Contacts – оправена е грешката, при която при набирането на participant в ticket контакта грешно се асоциира към основния контрагент вместо към participant-а.
 • ОПРАВЕНО Email Templates – оправена е рядката ситуация, при която потребител не може да зареди съдържанието на имейл шаблон.
 • ОПРАВЕНО Missed Calls Queue Filter – грешката позволяваща визуализирането на всички заявки за missed call, когато се филтрира по queue вече е отстранена.
 • ОПРАВЕНО Calendar Sync – двустранната синхронизация на събития с Google календарите отново работи коректно.
 • Missed Calls Info in Call Statistics – в Calls Log Report статистиката вече се визуализира допълнителна информация за типа missed call.
 • Tickets Automatic Actions – промяната на ticket шаблон по време на създаване на автоматично действие по ticket вече не е позволена.
 • Distribution Rules – добавена е възможност за скриване на неактивни IVR Scripts при създаването на правило.
 • Missed Calls Views – supervisor-ите вече виждат цялата кореспонденция с контрагента през изгледа All Missed Calls.
 • Sales Reporting – Sales Pipeline панела вече позволява избор на няколко stage-а от различни sales процеси; добавен е Lead Source филтър в панелите Lead-to-Opportunity, Opportunity-to-Win, и Lead Conversion Rate.
 • Report Generator – вече може да се използват данни за Quotes и Orders при създаването на справки от тип Sales Reports.
 • Others – доста quality of life промени обвързани с: настройките на IVR Scripts, визуализацията на информация в Knowledge Base-a на Ticket-ите за тъмна тема, Missed Calls статистиките, Missed Calls Views, показването на неработни дни в Calendars; корекции на текст в бутони и заглавия при: регистрирането на мобилно приложение, phone server firewall-а; и други.
 • НОВО IVR Voice Campaigns – вече е възможно създаването на кампания за гласово оповестяване чрез IVR.
 • ОПРАВЕНО Copy Email Address – коригирана е ситуацията, в която потребител не може да копира имейл адрес от картон на контрагент, когато няма права за редакция на данните в картона.
 • User Sound Notifications – добавена е възможност за задаване на звуков сигнал при получаване на съобщение във вътрешния чат.
 • Call Records Listening – прослушването на неасоциирани разговори вече не се позволява, когато опцията “listen only to my call records” е заложена.
 • Others – корекции на текст в бутони за Tasks и Sales модулите.
 • НОВО Missed Calls Distribution – подобно на разговорите и имейлите, пропуснатите обаждания вече могат да се разпределят въз основа на сложни правила в Distribution модула.
 • НОВО Clone User Rights – опцията за създаване на потребител по шаблон е заменена с опция за копиране на правата на вече съществуващ такъв.
 • ОПРАВЕНО Deleted Lead Source Value – изтриването на стойност за полето Lead Source в Sales вече коректно се премахва и от InfoServ Client приложението.
 • ОПРАВЕНО Web Chat Distribution Test – изтритите сайтове и теми вече не се визуализират по време на тест.
 • ОПРАВЕНО Flag Rights – Admin приложението вече не се терминира при задаването на права за флаг по време на неговото създаване.
 • ОПРАВЕНО Auto Import/Export Tasks – грешката, която пречеше на системата да зарежда правилно конфигурацията на вече съществуващи задачи, е отстранена.
 • ОПРАВЕНО User Communication Channels – опцията за обработка на уеб чат комуникационния канал, вече коректно се задава като “Active” за новосъздадени потребители.
 • ОПРАВЕНО Delete Web Chat Resources – ресурсните файлове към контакти от тип web chat вече се пресмятат и изтриват коректно от системата.
 • ОПРАВЕНО Set Flag in Web Chat – задаването на флаг през екрана за обработка на уеб чат, ако клиента напусне първи, вече сработва коректно.
 • FIXED Customer’s Contacts – ситуацията, в която при отваряне на картон не се зарежда кореспонденцията по него, вече е овладяна.
  Rename Customer Groups – възможността за преименуване на контрагентска група вече е обвързана с възможността за нейното създаване.
 • Wrap Settings – настройките за влизане в Wrap вече са по-детайлни с допълнителна възможност за задължителен избор на флаг и/или коментар след приключване на разговор.
 • Job Title Filter – контрагентите вече може да се филтрират по стойности в полето Job Title.
 • Sales Reporting – потребителите с team leader права, вече могат да виждат резултати въз основа на всички потребители работещи с процеса.
 • Others – корекция на дребни грешки със scroll-a в някой екрани на InfoServ Admin приложението; оправени са визуални проблеми с флаговете в календарите и колонките в queues; корекции на текст в hints за Customer Statuses, Contacts и Distribution модулите.
 • НОВО High Availability Mode – Режим на работа с висока надежност.
 • НОВО Customers Anonymization – възможност за изтриване и анонимизиране на контрагентски данни в Data Management модула.
 • НОВО Web Chat Distribution – подобно на емайл и телефони разговори, web chat може да се разпределя на базата на комплексни правила чрез модула за Дистрибуция.
 • НОВО Web Chat Client Typing – потребителите на InfoServ CRM могат да виждат в реално време какво пише клиента по време на web chat.
 • НОВО Web Chat User Typing – клиента по време на web chat може да вижда когато InfoServ потребителя пише.
 • НОВО Web Chat Black List – нова функционалност позволяваща за блокиране на клиенти по IP адрес.
 • НОВО Web Chat File Transfer – web chat клиентите могат да изпращат файлове (до 15 MB)
 • НОВО Web Chat Notification – добавени са нови настройки по нотификациите за получаване на web chat съобщения.
 • НОВО Web Chat Processing – изцяло обновен web chat екрана, позволява InfoServ потребителите да бързо и лесно да обработват web chat запитванията.
 • НОВО Sale Fields Options – възможност за персонализиране на sales fields по процесите на продажби.
 • НОВО Auto Export – функционалност за експортиране на данните за контакти  (разговори, емайли, бележки и др.)
 • ОПРАВЕНО Supervisor’s Contact Level – всички контакти генерирани от потребител тип Supevisor са слагат с level 1.
 • ОПРАВЕНО Empty Export – оправена грешка при експорт на празна група контрагенти.
 • ОПРАВЕНО Missing Contacts – при отваряне на картон на контрагент оправено визуализирането на историята на контактите.
 • ОПРАВЕНО Call Appointment Reminders – оправено редактирането на съществуващ call appointment reminder.
 • ОПРАВЕНО Scheduled Calls Rights – потребителите могат правилно да достъпват Телемаркетинг картона с правото Dial Scheduled right.
 • ОПРАВЕНО Document Rights – оправено даването на права за много потребители едновременно.
 • ОПРАВЕНО Visualization of Recurring Events – оправена визуализацията на повтарящи се срещи в Calendar модула.
 • ОПРАВЕНО Emails – оправени редки проблеми с визуализацията на съдържание на емайл, изпращането по шаблон в комбинация с Plain Text и др.
 • ОПРАВЕНО Filter by Assigned Contacts – филтъра за контакти по контрагент работи коректно.
 • ПОДОБРЕНО Sales – възможност за импортиране на Follow-up date при Lead Import.
 • ПОДОБРЕНО Web Chat – добавени нови системни съобщения.
 • ПОДОБРЕНО Telemarketing – добавени нови колони с данни към scheduled calls в InfoServ Admin.
 • Други – оправени дребни визуални и текстови нередности в различни репорти и модули и др.
 • НОВО Default Email Templates – Възможност за задаване на шаблон по подразбиране за всеки интегриран емайл акунт.
 • НОВО Merge Rights – добавено ново право за Merge на ниво потребител
 • НОВО Administrator Profile – Настройките за профила на администратор са преместени в нова секция – Administrator Profile
 • НОВО Dialpad Rights – серия от опции и права за функционалността DialPad
 • НОВО Message Send Options – добавена нова настройка в User Profile за използване на Ctrl+Enter за изпращане на съобщение в чат-а
 • ПРОМЕНЕНО Sales (Reason for Lost) – промяна в типа на полето Reason for Lost – полето вече от тип Editable drop-down list.
 • НОВО Filter & Copy Shortcuts – за екрани където информацията е представена в колони  е добавена възможност за Ctrl+F за търсене по маркираната стойност и Ctrl+C за копиране.
 • НОВО Call Appointments – нова функционалност за създаване на Call Appointments, целяща бързо, лесно и ефективно управление на насрочени обаждания
 • ОПРАВЕНО Missing IVR Name – оправен проблем с визуализацията на IVR името в Call Reports.
 • ОПРАВЕНО Deletion of Ringing Emails – оправено при изтриване на емайл в статус Ringing, не се освобождаваше коректно слот.
 • ОПРАВЕНО VTS Column Export – стойността на VTS колоната при експорт от Print Options вече се експортира правилно.
 • Други – оправени дребни визуални и текстови нередности в различни репорти и модули и др.
 • НОВО Grid Reports – Въведени нов вид репорти към Report Generator за полета тип Grid
 • НОВО VTS field in Report Generator – добавено е полето VTS като критерий към Report Generator
 • ПРОМЕНЕНО Sales (Reason for Lost) – промяна в типа на полето Reason for Lost – полето вече от тип Editable drop-down list.
 • ПРОМЕНЕНО Sales Reporting – промяна в справката Competitors Rate by Win/Lost – справката е преработена с нови опции.
 • ОПРАВЕНО Email Reports – оправен е бъг свързан с правилната калкулация на email Reports в InfoServ Administrator.
 • ОПРАВЕНО Calendars – оправен е бъг свързан с редакцията на календари в InfoServ Administrator.
 • ОПРАВЕНО Queues – оправен е бъг възпрепядстващ правилното разпределение при използване на преразпределение към същата опашка.
 • ОПРАВЕНО Customer Filter – оправен е бъг свързан с търсенето на контрагенти по потребителски полета на кирлица в InfoServ CRM Client.
 • НОВО Тъмен Интерфейс – приложението InfoServ Client вече може да се използва в тъмен режим. За промяна на темата проверете User Profile менюто.
 • НОВО Синхронизиране на изходящи имейли – при интегрирането на имейл акаунт в InfoServ CRM вече може да се посочи IMAP папка, в която да се копират изпратените през акаунта имейли.
 • НОВО Преразпределение на Имейли – имейлите в queue-та вече могат да се преразпределят на базата на working time и/или offline time на потребителите в queue-то.
 • НОВО Имейл Справки – две нови справки, с детайлна информация за обработката на имейли в системата, са добавени в раздел Statistics на InfoServ Admin приложението.
 • НОВО Подробна Информация за Стойност – за повечето справки в раздел Statistics на InfoServ Admin приложението, чрез натискането на десен бутон може да се види допълнителна информация относно описанието на стойност и това как е сформирана.
 • НОВО Критерии за Разпределение – добавени са нови критерии за разпределение на разговори и имейли позволяващи разпределение базирано на резултата от сравнението на стойности между две полета.
 • НОВО Филтър за Търсене на Контрагенти – добавен е нов филтър позволяващ едновременното търсене в полетата за име, URL, имейл и коментар в картон на фирма и контрагент.
 • ОПРАВЕНО Report Generator – оправен е бъг възпрепядстващ визуализирането на информация в справки съдържащи потребителски полета от тип dropdown с value ID-та на кирилица.
 • ОПРАВЕНО Views – потребителите в текущото queue, при трансферирането на имейл към него, вече се визуализират.
 • ОПРАВЕНО Import – оправен е бъг възпрепядстващ импортирането на данни в уникални потребителски полета на ниво фирма.
 • ОПРАВЕНО Dashboards – добавено е ограничение при генерирането на панели за default dashboard-a в раздел Dashboards в InfoServ Admin приложението.
 • Sales – sale customer-a вече може да се разменя с избран sale stakeholder; бутоните за действия с контакти вече може да се достъпват през повечето sale табове.
 • Custom Contacts – при генерирането на потребителски контакт, името на потребителския контакт ще се попълва автоматично в полето за коментар на контакта.
 • Tickets – добавена е опция за филтриране на ticket-и въз основа на асоциираните потребители към тях.
 • Document Templates – добавени възможности за активиране и деактивиране на шаблони.
 • Разширена поддръжка на тагове използвани при интеграция.
 • Отстранени дребни нередности
 • ОПРАВЕНО To-Do Creation – оправен е рядко срещан бъг възпрепядстващ визуализацията на категориите при създаването на ново to-do, ако в системата вече има to-do, което е асоциирано към sale.
 • ОПРАВЕНО Contacts Association – оправен е бъг, при който входящите имейли се асоциират към грешен контрагент.
 • ОПРАВЕНО Task Creation – оправен е бъг позволяващ създаването на задача без име и изпълнител.
 • ОПРАВЕНО Emails – оправен е бъг възпрепядстващ изпращенто на имейл до множество получатели.
 • Calls Report – добавени са нови колони с информация за wait time, answer time, number of transferred calls, IVR time, и call handle time.
 • Call Queues – добавена е нова опция позволяваща дистрибуцията на входящи повиквания само към потребители в състояние Ready.
 • Emails – добавен е бутон премахващ всякакъв тип форматиране от маркиран текст.
 • Notification Bar – за missed calls и callbacks вече се визуализира конкретна дата и час.
 • НОВО Call Forwarding Right – в InfoServ CRM Admin приложението е добавено ново право на ниво User контролиращо достъпа до Call Forwarding функционалността.
 • НОВО Default Reminders – вече може да се задава Reminder по подразбиране за всички събития създадени в конкретен календар.
 • НОВО Documents in Sales/Tickets – генерирането на документи по шаблон в tiket или sale вече е възможно.
 • ОПРАВЕНО Calendar Events – бъг възпрепятстващ редакцията на повтарящо се събитие без крайна дата; бъг зануляващ time settings при промяна на repeat type, когато се създава събитие.
 • Customer Groups – правото за редакция и изтриване на контакт в контрагентска група е разделено в две индивидуални опции.
 • Emails – зареждането на имейл шаблон вече подменя и subject-a на имейла.
 • НОВО Calendar Event Invitation – добавена е възможност за покана на участници към събития чрез имейл и синхронизиране на списък с учасници към събитие в InfoServ CRM Calendars.
 • НОВО Documents preview – добавен е нов панел за визуализация на събитие в еркан Documents.
 • НОВО Audio quality options – добавени са допълнителни опции за контрол на качеството на звука при използване на софтуерен телефон в приложенията InfoServ CRM Admin (Phone Settings) и InfoServ CRM Client (User Profile).
 • ОПРАВЕНО Telemarketing Pause – оправен е бъг възпрепятстващ излизането от Telemarketing режим докато потребителят в състояние Pause.
 • ОПРАВЕНО Calendar visualization – оправен е бъг показващ грешни времеви периоди при използването на множество календари с различни настройки на granularity.
 • Calendars – вече може да се копират събития от един календар в друг; създаването на флагове вече е възможно и през приложението InfoServ CRM Client; екрана за създаване на събитията е опростен; добавена е опция за деактивиране на календари.

InfoServ CRM v3 е последваща версия на софтуера за управление на взаимоотношения с клиенти като в тази версия са добавени последните нововъведения за използването на софтуера в сферата на продажби и хелпдеск системи

 • InfoServ CRM Client: Изцяло обновен интерфейс. Значителни подобрения по бързодействие и функционалности
 • InfoServ CRM Admin: Изцяло обновен интерфейс. Значителни подобрения по функционалности мониторинг и репортинг