15 полезни Chatbot практики

Chatbot като инструмент

Чатботовете се превърнаха в основен инструмент, с който компаниите да предоставят качествено обслужване и да ангажират клиентите си.  В предходния си материал дефинирахме Chatbot, дадохме редица примери за приложението му и ви разказахме за ползите, които носи, както за бизнеса, така и за клиентите. Всичко това може да си припомните ТУК.

В настоящата статия се фокусираме върху добрите практики, които ще ви дадат полезни насоки за това как да построите вашия чатбот, за да предоставите върхово клиентско изживяване.

Преди да преминем към същността на днешната тема, предоставяме на вашето внимание няколко интригуващи Chatbot статистики, които показват как ефективното използване на този инструмент дава положителни резултати за развитието на бизнесите и как са настроени потребителите спрямо интеракциите с него.

chatbot-best-practises-general-stats

Ползи от използването на Chatbot

Тъй като Chatbot технологията се развива непрекъснато, от решаващо значение е да се установят и следват най-добрите практики, за да се предостави максимално ефективно потребителско изживяване на клиентите. Придържайки се към тези добри практики, вие увеличавате стойността и развивате потенциала на вашия чатбот, което носи позитиви за бизнеса ви. Ето кои са те:

Подобряване на потребителското изживяване и ангажираност

Една от основните цели на чатботовете е да предоставят гладко и персонализирано потребителско изживяване. Следвайки най-добрите практики, вие се уверявате, че вашите чатботове са лесни за използване и разбират нуждите на потребителите. Това води до висока клиентска ангажираност и удовлетвореност, което влияе положително върху лоялността.

Повишаване на ефективността и продуктивността

Чатботовете са предназначени за автоматизиране на повтарящи се и отнемащи време задачи. Следвайки добрите практики, вие рационализирате работните процеси и повишавате ефективността. Един добре построен чатбот може да обработва голям обем от клиентски запитвания, лишавайки нуждата от човешки фактор. Така агентите увеличават производителността си, фокусирайки се върху по-сложни задачи и казуси.

Гарантиране на точност и последователност

Чатботовете трябва да предоставят точни и последователни отговори на потребителските запитвания. Следвайки най-добрите практики, вие си гарантирате, че чатботове разполагат с необходимата база от знания за предоставяне на точна информация на клиентите.

Защита на поверителността и сигурността на данните

Взаимодействайки си с потребителите, чатботовете събират лична информация. Следването на добрите практики гарантира, че чатботовете се придържат към разпоредбите за защита на данните и тяхната сигурност по отношение на съхранение. По този начин изграждате доверие в клиентите си

Развитие на база обратна връзка и анализи

Потребителите често оставят Feedback след взаимодействие с Chatbot. Добрите практики включват анализирането на обратната връзка, чрез редовен мониторинг на интеракциите между клиентите и чатбота. Само така ще идентифицирате проблемните места, за да може ефективно да оптимизирате чатбота, за да отговаря на потребителските очаквания.

Добри чатбот практики

След като обсъдихме защо е важно да се придържате към добрите Chatbot практики, е време да ги конкретизираме и обсъдим в детайли. Преди това, обаче, споделяме данни от няколко наскоро проведени проучвания, които са още едно доказателство за това, че е от първостепенно значение чатботът да бъде добре построен, оптимизиран и ефективен.

chatbot-best-practises-general-more-stats

Уверете се, че и вашият чатбот е такъв! Установете и следвайте тези 15 полезни Best Practices, за да достигнете нови висоти в клиентското обслужване и повишите успеха на бизнеса си:

1. Подходете с разбиране към аудиторията си

За да създадете ефективен Chatbot, е от решаващо значение да познавате вашата аудитория. Това спомага за създаването на Chatbot скрипт, който ще спомогне за ангажиращ и смислен разговор между чатбота и клиента. Вземете предвид фактори като демографски данни, предпочитания и интереси на потребителите и потенциални критични точки, за приспособите отговорите на чатбота по релевантен начин. Така изграждате по-силна връзка с аудиторията си.

2. Дефинирайте ясни цели и задачи

Преди да проектирате своя чатбот, е важно да определите целите му и какво искате да постигнете с него, независимо от направлението, в което го използвате. Задаването на конкретни цели ще ви помогне за по-ефективното структуриране на сценария, по който ще се движи чатбота, както и неговото съответствие с бизнес целите ви.

3. Проектирайте разговори, които протичат естествено

За да бъдат разговорите с чатбот ангажиращи, те трябва да протичат по естествен път. Избягвайте „машиналните“ сценарии и въведете разговорен език и жаргонни изрази. Използвайте бутони или предоставяйте бързи отговори, за да не затруднявате потребителя и да го насочвате как по-лесно да получи желаната информация.

4. Персонализирайте изживяването

Персонализирането играе жизненоважна роля в създаването на запомнящо се изживяване с Chatbot. Използвайте имената на потребителите или информация от предишни интеракции, за да направите разговора по-личен. Персонализирането на тона въз основа на потребителските предпочитания помага за подобряване на клиентските взаимоотношения и повишаване на удовлетвореността на потребителите.

5. Използвайте визии и медия файлове

Включването на медийни елементи като изображения, видеоклипове или GIF файлове може да подобри потребителското изживяване и да направи разговорите по-ангажиращи. Визуалните елементи могат да се използват за предоставяне на допълнителна информация, демонстриране на характеристиките на продукта или просто за добавяне на “fun” елемент. Вземете предвид размера на файловете, за по-лесното им зареждане в чата.

6. Тествайте и оптимизирайте

Редовното тестване и оптимизиране на чатботовете е есенциално за тяхната ефективност. Провеждайте на регулярни тестове, изисквайте обратна връзка от клиентите и идентифицирайте области, които имат нужда от подобрение. Анализирайте поведението на потребителите и оптимизирайте разговорите въз основа на техните отговори. По този начин подобрявате потребителското изживяване във времето все повече и повече.

7. Интегрирайте в съществуващи системи

Интегрирането на вашия чатбот със съществуващи системи подобрява неговата функционалност и предоставя на потребителите по-точна и персонализирана информация. Свържете вашия чатбот със системи за обслужване на клиенти като CRM, Call Center решение или Helpdesk платформа, за да получите достъп до съответните данни в реално време. Интеграцията позволява безпроблемни взаимодействия с потребителите и подобрява техния User Experience.

8. Предоставяйте обратна връзка на клиентските коментари

Наблюдавайте и анализирайте коментарите на потребителите относно вашия Chatbot, за да подобрите неговата ефективност. Вслушвайте се активно в техните отзиви, като провеждате проучвания или правите редовен мониторинг на обратната връзка, оставена в социалните мрежи. Отговаряйте на коментарите навременно и адресирайте проблемните точки от взаимодействията между клиентите и чатбота ви.

9. Дайте опцията за разговор с агент

Понякога потребителите имат нужда от асистенция, която не е във възможностите на чатбота. Уверете се, че предлагате опцията за контакт с физически агент, който да „поеме“ разговора от чатбота и да предостави нужната информация или помощ на клиента. Този преходен процес трябва да е плавен, лесен и бърз, за да не обърква потребителя – например, чрез бутон за директна връзка със служител. Гладкото „прехвърляне“ гарантира удовлетвореност у клиента и покриване на нуждите му, дори когато чатботът не може да се справи сам със запитването.

10. Заложете на прозрачност

Прозрачността относно това, че вашият чатбот е автоматизиран асистент, би била полезна относно очакванията на потребителите. Комуникирайте ясно и точно, че се общува с чатбот и разяснете възможностите му. Така изграждате доверие у клиентите си и избягвате възможно объркване. Те ще са наясно, че не могат да изискват непосилни неща от него, но едновременно с това ще знаят, че при нужда, винаги могат да прибягнат до помощта от агент.

11. Актуализирайте редовно съдържанието

Поддържайте съдържанието, което вашият чатбот предоставя, актуално, за да сте сигурни, че информацията, която получават потребителите е уместна и точна. Актуализирането на базите от знания, често задаваните въпроси и продуктовите каталози ще ви даде гаранция, че чатботът предоставя всичко най-ново на клиентите ви.

12. Гарантирайте поверителността и сигурността на данните

Съхранението и сигурността на потребителските данни са от изключително значение. Прилагайте подходящи мерки за защита на данните и спазвайте съответните GDPR разпоредби. Уверете се, че потребителските данни са криптирани, съхранявани сигурно и достъпни само за конкретни цели. Съобщете ясно своите практики за поверителност на данните на потребителите, за да изградите доверие.

13. Оптимизирайте за различните канали

Направете вашия Chatbot достъпен от различни канали, за да достигнете до по-широка аудитория. Оптимизирайте визиите и разговорите на чатбота ви за различни платформи, като уебсайтове, приложения или портали. Помислете за уникалните характеристики на всеки канал и адаптирайте в съответствие интерфейса и съобщенията на вашия чатбот.

14. Наблюдавайте показателите за ефективност на чатбота

Наблюдението на Chatbot метриките за помага при оценката на неговата ефективност и идентифицирането на области за подобрение. Проследявайте показатели като ангажираност на потребителите, времена за реакция и цялостна удовлетвореност на клиентите. Анализирането на тези показатели дава представа за поведението на потребителите и помага за оптимизиране на ефективността на вашия чатбот.

15. Осигурете опции за изход от чата

Предлагането на опции за край на интеракцията позволява на потребителите да прекратят разговора по всяко време. Включете ясна команда за изход или бутон, който клиентите могат да използват, за да прекратят взаимодействието с чатбот, винаги когато пожелаят. Осигуряването на тази опция зачита автономията на потребителя и подобрява цялостното му изживяване.

Благодарение на своята популярност и разпространеност, чатботът вече се превърна в технология от първа необходимост по отношение на клиентско обслужване, поддръжка и ангажираност. А вашият бизнес разполага ли с такъв?

InfoServ CRM Chatbot is coming soon…