Европрограма "ИКТ решения и киберсигурност в МСП"

Вече е активна програмата “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, обявена от Министерство на иновациите и растежа, която включва безвъзмездни евросредства за „внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения” – CRM системи, модули за продажби и др.

Общият й бюджет е 30 600 000 лв.

Безвъзмездната помощ е в размер на 100% и НЕ изисква съфинансиране.

Минималният й размер е 3 000 лв, а максималният 20 000 лв, като за “Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)” от ИКТ решения група I важи максимумът на финансирането – 20 000 лв.

Възползвайте се от стопроцентовото еврофинансиране и внедерете мултифункционалното решение InfoServ CRM. С него ще:

 • Управлявате успешно всички търговски процеси
 • Изградите клиентска лоялност 
 • Повишите качеството на обслужване
 • Комуникирате ефективно с клиенти и партньори
 • Взимате управленски решения, базирани на реални данни
 • Имате леснодостъпна клиентска информация отвсякъде
 • Разполагате с мобилен достъп до всички данни
 • Подобрите вътрешнофирмената организация

Допустими кандидати

✔️ Микро, малки и средни предприятия, регистрирани не по късно от 31.12.2019г. с минимум 1 наето лице или работещ собственик през 2021г.

✔️ Предприятия с реализирани нетни приходи от продажби за 2021г., както следва:

 • за микро предприятия ≥ 41 000 лв 
 • за малки предприятия ≥ 82 000 лв
 • за средни предприятия ≥ 123 000 лв

Стъпки за кандидатстване

1️⃣ Свалете и разгледайте условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях ТУК

2️⃣ Потърсете вашия консултант по европроекти, за да заявите желание за кандидатствате. Ако нямате такъв, ние ще ви свържем с подходящ.

3️⃣ Свържете се с нас, за да обсъдим как InfoServ CRM може да бъде полезен конкретно на вашия бизнес, да ви направим демонстрация и да ви предоставим безплатно тестване.

ВАЖНО: В настоящата процедура не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008 (Приложение 8):

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В  „Добивна промишленост“;
 • сектор F  „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
 •  сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“:  раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.

Повече информация за процедурата можете да научите от на сайта на Министерство на иновациите и растежа

✔️  360-градусов клиентски профил (Подробни досиета с история на комуникацията)

✔️  Управление на бизнес процеси (Продажби, Маркетинг, Клиентско обслужване)

✔️  Управление на кампании (Телемаркетинг, Email кампании, Автоматизирани телефонни кампании)

✔️  Организация на времето (Задачи, Римайндъри, Календари, To-Do листи)

✔️  Многоканална комуникация (Телефон, Email, Web Chat)

Управлявайте ефективно търговската дейност на предприятието и изграждайте и развивайте лоялни клиентски взаимоотношения, чрез:

 • Интегрирана комуникация и детайлни клиентски картони
 • Настройваеми бизнес процеси с възможност за персонализиране
 • Lead и Opportunity мениджмънт за управление на лийдове и фунията на продажбите
 • Търговски панели за оферти, етапи на продажбата, ценови листи и др.
 • Справки и репорти за анализиране на клиентската, търговската и контактната информация 

Осигурете отлична поддръжка и високо ниво на обслужване, като обработвате запитвания, заявки за сервиз и рекламации бързо и качествено, чрез:

 • Мултифункционална тикетинг система с множество автоматизации
 • Обединени комуникационни канали
 • Изграждане на трайни клиентски взаимоотношения с вграден CRM
 • Стандартизиране качеството на клиентско обслужване (SLA Management)
 • Мониторинг и репортинг в реално време

Извършвайте успешни продажби и изходящи кампании по телефона и увеличете продуктивността на служителите си, чрез:

 • Automatic Call Distribution за автоматично насочване към най-подходящия оператор
 • Customer Screen Pop-up за разпознаване на клиента 
 • Софтуерен телефон, запис на разговори и измерване на производителността
 • Outbound Dialer за провеждане на телемаркетинг кампании
 • IVR технология за автоматизирани телефонни съобщения

Свържете се с нас за консултация и повече информация

☎+ 359 2 426 61 62

📱+ 359 886 422 500

📧 office@infoserv.bg 

Отправете запитване чрез формата ни за контакт

EU Financing Contact Form
*