CRM и Търговските Процеси

Ефективни търговски процеси с InfoServ CRM

Изградете и поддържайте взаимоотношения с клиентите, като използвате потенциала на CRM система. Проактивно обърнете внимание на рисковите клиенти и насърчете лоялността на доволните клиенти, за да продължат да купуват от вас.

Подробни Клиентски Картони

Системно събираната и подредена клиентска информация е конкурентно предимство за всеки бизнес. InfoServ CRM предоставя интуитивни инструменти и интеграционни механизми за управление на потенциални и настоящи клиенти, партньори и доставчици. Включвайки към клиентския картон информация за търговски възможности и сделки, отворени helpdesk тикети и заявки, документи и подписани договори, срещи и делегирани задачи. Всичко това на едно място – в една единствена система. Общуване с клиентите по телефон, Email, Web Chat и Viber, директно през CRM системата и автоматизиране процеса по документиране на търговските дейности (търговски разговори, срещи, изпратени оферти, направени презентации).

С InfoServ CRM търговците разполагат с пълен 360-градусов поглед върху клиентите, достъпен както от офиса, така и когато са в движение чрез приложение за мобилен телефон. Осигурява бърз и лесен достъп до по-задълбочено разбиране за клиентското мнение по актуални теми, тенденции, продукти и услуги, за да бъде комуникацията клиент-търговец ефективна и пълноценна.

sales_communication
Клиентски картони с подробна CRM информация
Lead_management
CRM за Lead Management

CRM за Lead Management (Лийд Мениджмънт)

Успехът в продажбите започва с ефективно управление на лийдове. Бързото идентифициране на лийдове постъпващи от различни маркетингови канали и кампании, качественото им обгрижване и последващо обслужване,  и квалифицирането им в потенциални клиенти е процес изискващ от една страна синхронизирани усилия на маркетинг и търговски екипи, и от друга – наличието на софтуерно решение, CRM, с което ефективно да се управлява, проследява, и документира целия процес – от генерирането на лийд, през неговото преобразуване в потенциален клиент, до затварянето на сделка.

Използвайки InfoServ CRM, като софтуерно решение за обработка лийдове, необходимото време и процентната успеваемост при квалифициране на лийдове в потенциални възможности може значително да се повиши.

CRM за Opportunity Management

Превърнете потенциалните възможности от фунията на продажбите в спечелени сделки чрез ефективно управление, приоритизиране, проследяване, мониторинг и анализ. Благодарение на пълната картина – комбинация от важни контактни и търговски данни, и детайлна информация за предприетите действия, достъпни както през компютър, така и от мобилен телефон, InfoServ CRM e необходимото на търговеца средство за бързото затваряне на повече сделки и скъсяване на цикъла на продажбите.

Обръщайте внимание на детайлите, отчитайте всички заинтересовани в продажбата лица, не пропускайте силните и слабите страни на вашите конкуренти, регистрирайте оферти и поръчки в CRM системата, и бъдете добре подготвени за всяка среща и сделка.

InfoServ CRM Management Processes
CRM за Opportunity Management
custom_sales
Настройваеми Търговски Процеси

Настройваеми Търговски Процеси

Богатата възможност за персонализиране на търговските процеси в InfoServ CRM, позволяват CRM системата да бъде адаптирана към вашите търговски процеси, а не обратното.

Така както етапите на продажбите и търговските активности варират в зависимост от това какво се продава – продукти или услуги, и типа клиент, на който се продава – бизнес (B2B) или краен клиент (B2C), така и процесът на продажбите във вашия CRM трябва да бъде персонализиран, така че да отразява реалността по отношение на етапи на продажбата, приложими ценови листи, търговски метрики (KPI), участници в продажбата и роли на търговския екип.

С InfoServ CRM работите с толкова търговски процеса едновременно, колкото вашият бизнес изисква, за да управлявате цялата търговска дейност ефективно.

Търговски Справки и Репорти

Анализирайте в детайли търговската, клиентската, и контактна информация във вашия CRM и следете за наличието на тенденции по отношение на източници на качествени лийдове, търговци, цикъл на продажбите, конкуренти, обем на продажби и др. Бързо идентифицирайте най-добрите търговци по показатели като продуктивност, успешно затворени или пропуснати сделки, и бързина на затваряне на сделки.

С настройваеми Tърговски Панели (Sales Dashboards) разполагате с ясна и актуална картина на всеки аспект от търговската дейност, за да организирате и проактивно да управлявате работата на търговски екип.

Sales Reports & Dashboards
Търговски Справки и Репорти