EMAIL Интеграция

EMAIL – Най-използваният дигитален комуникационен канал

Повече от половината население на света използва Email, което го прави един от водещите методи за онлайн кореспонденция и задължителен комуникационен канал за всеки един бизнес.

От клиентско обслужване и маркетинг, до генериране на лийдове и продажби, имейлът е най-често използвания дигитален канал за комуникация с клиенти и партньори.

email-integration-stats
  • 89% от маркетолозите разчитат на имейл маркетинга за нови лийдове
  • 80% от клиентите предпочитат търговците да се свързват с тях по имейл
  • 82% от персонализираните имейли се отварят от получателите им 
  • 55% от потребителите предпочитат имейл като канал за клиентско обслужване
  • 85% от маркетолозите използват имейл за B2B кампании
  • Търговците прекарват 21% от времето си в офиса в писането на имейли
  • ROI от студени имейли е 2 пъти по-висок от ROI от студени обаждания с цел продажба
  • 59% от потребителите твърдят, че маркетинговите имейли ся повлияли на решението им за покупка

EMAIL и InfoServ CRM

Като Call Center, Helpdesk и CRM решение, InfoServ обединява всички основни комуникационни канали в една платформа и, разбира се, като основен такъв, Email е един от тях.

Независимо кой Email доставчик използвате, той може да бъде интегриран в системата посредством стандартните протоколи – IMAP и SMTP . По този начин комуникирате по имейл с вашите клиенти директно през InfoServ CRM, без използване на външни приложения и разполагате с история на цялата кореспонденцията с всеки един клиент, която се документира в неговото персонално досие.

Управление и проследимост на имейлите

С InfoServ CRM управлявате както входящи, така и изходящи имейли:

Входящи – с InfoServ CRM проследявате всеки един имейл от момента на неговото постъпване в системата, разпределяне между служителите за обработка, до приключване на работата по него. InfoServ CRM ви дава информация за това кой служител е поел ангажимент да върне отговор на клиента и колко време му е отнело това.

Изходящи (индивидуални имейли или масови имейл кампании) –С InfoServ CRM отчитате колко изходящи имейли са изпратени, колко са успешно доставени и има ли неуспешно изпратени имейли, а за удобство и улеснение на екипа, използвате персонализирани имейл шаблони.

Информацията за всички изпратени и получени имейли, заедно с тяхното съдържание и прикачени файлове, се съхранява, наравно с останалите активности (напр. телефонни разговори, Web Chat и Viber комуникация, бележки за проведени срещи), в досието на клиента.

Основни приложения на EMAIL интеграцията в InfoServ CRM:

За клиентско обслужване – получаване и отговаряне на запитвания; приемане и обработване на заявки; предоставяне на информация; изпращане на оферти.

За масови кампании от разнороден характер с персонализирано послание, детайлно сегментиране, прецизно таргетиране и отчетност.

За маркетингови активности – месечни бюлетини; нови продукти и услуги; промоции и оферти; конференции, изложения, уебинари и други събития.

Ползи от EMAIL интеграцията в InfoServ CRM

Автоматично документиране на историята на комуникацията в клиентското досие

Дистрибутиране на имейлите към най-подходящите агенти на база зададени правила.

Проследимост и отчетност на входящата и изходящата кореспонденция с клиента

Липса на нуждата от използване на външен Email Client (напр. Outlook)

Пълна автоматизация на изходящите кампании с прецизно подбрани таргет групи

 

Създаване и изпращане на готови текстови шаблони за бюлетини, оферти и др.

Предимствата на EMAIL

Възползвайте се от Email интеграцията в системата и комуникирайте по имейл с клиентите си директно през InfoServ CRM с лесен и бърз достъп, както през компютър, така и през мобилно приложение.

Разпределяйте входящите имейли към най-подходящите служители, проследявайки времето за обработка на запитвания и следете отчетността на изходящите индивидуални и масови имейли за по-качествен анализ на кампаниите и взимане на обосновани мениджърски решения.

Заявете демонстрация, за да научите повече детайли за Email интеграцията в InfoServ CRM и да видите нагледно какви предимства носи тя на бизнеса ви.

Заяви демонстрация

Request Email Demo
*