Home Office с InfoServ CRM

Значение на Home Office

По тази тема може да се каже и напише много. Предимствата и недостатъците на Home Office са също изследвани и известни. Факт е също така, че все повече компании прибягват до работата от вкъщи било то с цел намаляване на разходите, било то като бонус към служителите, било то за повишаване на удовлетвореността сред работниците… и както се налага в последно време – като предпазна мярка и средство за справяне с кризисни ситуации и пандемии.

Какво е InfoServ CRM?

InfoServ CRM e изцяло софтуерно решение, което обединява в една платформа най-често използваните бизнес комуникационни канали: Телефон, Email, и Web Chat, като същевременно организира дейността и работата на Call Center звената, Отдел „Обслужване на клиенти“, Търговски и маркетинг отдели.

InfoServ CRM намира най-често приложение в следните направления: Call Center (входящи и изходящи телефонни кампании), Helpdesk (Customer Service и поддръжка), и CRM (Клиентска информация и продажби).

Home Office и Cloud решенията

Традиционно Home Office върви ръка за ръка с Cloud решенията. InfoServ CRM се предлага като Cloud комуникационно решение – базирано в облака на Microsoft Azure.

InfoServ CRM Cloud е оптимизиран за работа от разстояние – единственото, което ви е необходимо са компютър и интернет. Облачната инфраструктура на системата позволява оптимална и достъпна свързаност със сървърите през интернет, без необходимост от изграждане и поддръжка на специализирани допълнителни мрежови конфигурации (VPN, Remote Desktop, Team Viewer).

Home Office и Достъп до фирмената комуникация

При Home Office осигуряването на достъп до фирмените канали за комуникация от вкъщи е критичен за успешната и ефективна работа от разстояние.

InfoServ CRM Communication Process

С InfoServ CRM служителите могат да продължат ефективно да комуникират с клиентите – да приемат входящи телефонни обаждания на фирмените телефони, да извършват изходящи телефонни обаждания, да приемат и изпращат имейли, да обслужват корпоративния Web Chat канал, всичко това без разлика в качеството на предоставеното обслужване за клиента, и без компромиси от страна на удобствата подсигурени за служителите.

Автоматичното документиране на проведената комуникация (запис на разговорите, съдържание на имейлите, транскрипт на Web Chat разговорите), осигурява проследимост на приетите и отговорени запитвания и създава усещане у служителите и мениджърите, че всички са заедно, работещи от едно място.

Home Office – За кои дейности е приложим

Трябва да признаем, че Home Office не e приложим за всички трудови дейности и за всеки бизнес. Особено подходящ е в сферата на Услугите, но работата от разстояние е решение само за бизнеси, които са се дигитализирали. Подходящ е и еднакво успешно може да бъде приложен за дейности като Call Center, Customer Service и HelpDesk, и Sales.

Home Office и Call Center дейност

Call Center бизнеси и отдели, които извършват изходящи телефонни кампании било за вътре-фирмени нужди или като outsourcing дейност, могат да извършват тази дейност дистанционно с InfoServ CRM.

InfoServ CRM разполага с вграден софтуерен телефон, чрез който приемате и извършвате телефонни обаждания от всякъде. Телемаркетинг кампаниите се настройват дистанционно от Call Center Мениджъра, а операторите получават своите задачи за работа вкъщи. Осигуреният Real Time Monitoring и Call Center Репортинг, позволяват на Call Center Мениджъра да проследява изпълнението на кампаниите, да слуша разговори в реално време и да дава напътствия на операторите, да следи за успеваемостта на възложената работа и ефективност на служителите.

Home Office и Customer Service и Helpdesk

Helpdesk и Обслужване на клиенти също могат да работят отдалечено с InfoServ CRM. Интегрираната комуникация в системата им позволява да приемат запитвания по имейл, телефон, и Web Chat от всяка локация без необходимост от инсталиране на допълнителни софтуерни приложения – InfoServ CRM разполага с вграден софтуерен телефон, вграден Email клиент, и вграден интерфейс за приемане и обслужване на Web Chat запитвания.

Когато запитванията се обособяват в Тикети, ръководителите на отделите получават не само проследимост на отделната комуникация на служителите, но и проследимост на статуса на всеки възникнал казус и запитване, срокът му за разрешаване, спазвали се договорения SLA (service level), както и нотификации при потенциал за неспазване на SLA, за да се вземат превантивни мерки.

Home Office и Търговската дейност

Търговската дейност с редки изключения в зависимост от предлаганите продукти и услуги, по презумция не е закована на едно място. С InfoServ CRM тя с лекота може да бъде вършена от всяко място стига да разполагате с компютър и интернет. С InfoServ CRM разполагате с информацията за вашите клиенти по всяко време, проследявате статуса на отворените сделки, комуникирате с клиента директно през вашия CRM, изпращате брошури и допълнителни характеристики по Email, документирате резултати от проведени срещи (проведени лично или дистанционно, онлайн), подготвяте и изпращате оферти, договори. 

Често използвани от търговските екипи функционалности в InfoServ CRM са Подробни Клиентски профили, Календари за срещи, Sales модул, Knowledgebase с брошури и характеристики на продукти, Документи, Задачи, To-Do листи, Напомняния, Генератор на Репорти, Мобилно приложение.

Изисквания за работа с InfoServ CRM

Макар да изглежда трудно и непосилно, всъщност за да можете да работите от вкъщи с InfoServ CRM е необходимо да си подсигурите:

* компютър с интернет

* фирмената ви телефония 

* настройките на вашите имейли

* абонамент за InfoServ CRM

Регистрацията и закупуването на InfoServ CRM е напълно автоматизирано, а активирането на абонамента става до 24h след неговото заплащане.:

В Резюме

Доверявайки се на подходящите технологични решения, Home Office и работата от разстояние въобще е възможна, ефективна, и удовлетворяваща.

Свържете се с нас, ако искате да разберете как InfoServ CRM може да осигури гъвкавост конкретно за вашия бизнес и работни процеси.