InfoServ CRM - функционалности

Всичко от което се нуждаете, за да предоставяте изключително клиентско обслужване, да привличате нови и печелите лоялността на настоящи клиенти.

Подредени Клиентски Досиета

InfoServ CRM Customer Profile

Систематизираната и подредена клиентска информация е конкурентно предимство за всеки бизнес. InfoServ CRM осигурява интуитивно и интегрирано управление на информацията за потенциални и настоящи клиенти, партньори, и доставчици, потенциални продажбени възможности и бизнес специфики при клиента, включително информация за сделки и отворени helpdesk тикети, документи и сключени договори, срещи и задачи. 

Чрез интеграция на фирмените телефон, Email, Viber и Web Chat, комуникацията с клиентите се регистрира автоматично заедно със запис на телефонния разговор, съдържанието на e-mail, web чат транскрипт и интеракцията с Chatbot.

Клиентските данни са споделени и достъпни за всички служители както през компютър, така и през приложение за мобилен телефон.

360-градусов Клиентски Профил

Подробни досиета със стандартни и индивидуално създадени полета с данни за срещи, документи и сделки.

История на Комуникацията

InfoServ CRM Communication HistoryВсяко клиентско досие съдържа детайлна история на комуникацията – телефонни разговори, Email, Web Chat, Viber и Chatbot.

Мобилно Приложение

InfoServ CRM MobileС InfoServ CRM за Android в ръка вие имате достъп до вашите клиенти, календари, и сделки, без оглед на време и място.

Customer Screen Pop-Up

InfoServ CRM Customer ProfileСистемата разпознава клиента по телефонен номер, имейл адрес или друг идентификатор и автоматично отваря досието му на екрана.

Бележки

InfoServ CRM NotesДопълнете историята на комуникация с клиента с информация за посещения в офис, резултати от срещи и търговски активности.

Тикетинг модул

InfoServ CRM Ticket ManagementСъздайте тикет за всяко клиентско входящо запитване по телефон, email и web chat и проследявайте обработката и разрешаването му.

Интегрирана Комуникация

Ключова роля в ефективния и работещ CRM играе възможността за интегриране на фирмената комуникация. Интеграцията на най-често използваните комуникационни канали – телефон и Email, е включена във всички абонаментни планове на InfoServ CRM.

Системата също разполага с възможност за Web Chat и Viber интеграции, без нуждата от използване на външни приложения, както и със собствен Chatbot, разработен специално за предоставяне на качествено клиентско самообслужване.

Получавате и изпращате e-mail директно през InfoServ CRM, а в клиентските досиета автоматично се регистрира действието на служителя, заедно с изпратеното съобщение.

Включването на телефонията в InfoServ CRM е лесно – без нужда от скъпо телефонно оборудване  и телефонна централа. InfoServ CRM приема телефонията както от вътрешна телефонна централа, така и директно от телефонния доставчик (напр. А1, Виваком). Консултантите провеждат разговори с клиенти директно през вашия CRM, a комуникацията им се регистрира автоматично.

communication

Телефонна Интеграция​

InfoServ CRM Phone IntegrationИнтегрирайте фирмената си телефония в InfoServ CRM и предоставете върхово обслужване на своите клиенти.

Email Интеграция​

InfoServ CRM email IntegrationКомуникирайте по Email с вашите клиенти директно през InfoServ CRM, без използване на външни приложения.

Изпращайте релевантни съобщения на клиентите си чрез Viber – № 1 приложение за комуникация в България.

InfoServ CRM Web Chat IntegrationПозволете на вашите клиенти да задават своите въпроси на живо с чат запитвания през вашите уеб страници с Web Chat.

Софтуерен Телефон

InfoServ CRM Software PhoneС вграден софтуерен телефон говорите по телефона с клиенти директно от вашия InfoServ CRM, без телефонен апарат.

InfoServ Chatbot

chatbot (3)Конструирайте сами сценария и диалоговата логика, по които да протича интеракцията с Chatbot при клиентско самообслужване.

Управление на Бизнес Процеси

InfoServ CRM Management Processes

С богатите си функционални възможности и разнообразието от допълнителни модули, InfoServ CRM намира приложение в управлението на различни бизнес процеси и дейности – от управление на търговски процеси и маркетингови инициативи, през управление на дейността по обслужване на клиенти (Help desk отдели и сервизни центрове) и вътрешни бази със знания (FAQ), до управление на документи и други специфични фирмени процеси.

Още по-голямо конкурентно предимство се постига, когато тези дейности се управляват в една и съща система. Това осигурява обвързаност на различните типове данни – продажби, сервизни заявки, рекламации и документи, са видими и достъпни от клиентското досие. Управлявайки бизнес процесите си с InfoServ CRM предоставяте бързо, висококачествено, и компетентно обслужване и печелите сърцата и лоялността на клиентите.

Търговска Дейност

InfoServ CRM Sales ManagementЧрез ефективно управление на търговските процеси превръщате лийдове в потенциални клиенти и спечелени сделки.

Help Desk

InfoServ CRM Ticket ManagementПодобрявате нивото на обслужване (SLA) с подредена информация и интегрирана комуникация.

Документи

InfoServ CRM DocumentsДигитализирайте фирмената си документация и обогатете клиентските досиета с договори, фактури, и оферти.

FAQ Knowledgebase

InfoServ CRM FAQПоддържайте вътрешна база знания с отговори на често задавани въпроси и редовно използвани документи.

Бланки и Скриптове

InfoServ CRM ScriptsС персонализирани форми за заявки и анкети, документирате разнообразен тип активности във вашия бизнес.

Customer Satisfaction​

Customer SatisfactionИзмервате клиентската удовлетвореност от обслужването при и входящо телефонно обаждане и изпратен Email.

Sales Dashboard

 business-report„Търговските панели“ дават ясна и актуална картина на цялостната търговска дейност в компанията – контактна информация, източници на лийдове, обем на продажби и др.

Opportunity Management

opportunityИмпортирайте лийдовете и ги превърнете в opportunities, с помощта на детайлно филтриране, категоризиране и определяне на таргет групи по различни параметри за като индустрия, оборот, брой персонал.

Персонализиране

supportВъзможността за настройване на полета в клиентските досиета, статуси в тикети, етапи на продажбите спрямо нуждите на вашия бизнес улеснява и оптимизира работата ви.

Управление на Кампании

Действията с кампаниен характер намират широко приложение в бизнеса – от изпращането по Email на месечни Бюлетини, информирането за предстоящи ъпдейти или изтегляне на продукти от производство, през автоматичните гласови уведомления по телефон (Agentless Dialing) за липса на постъпило дължимо плащане или прекъсване на услуга, до организирането на маркетингови инициативи като участия в Търговски Изложения, организиране на Конференция, Симпозиуми, Webinar, или Информационни панели.

InfoServ CRM благоприятства ефективността на организираните кампании като дава възможност за постоянен мониторинг и отчетност на кампаниите, и осигурява инструментариум за прецизно определяне на таргет групи, базирано на търсене и филтриране по много параметри едновременно.

InfoServ CRM email Templates

Маркетинг Кампании

InfoServ CRM Marketing CampaignsОрганизирайте и проследявайте изпълнението на маркетингови инициативи, и измервайте тяхната ефективност.

Email Кампании

InfoServ CRM Serial EmailsОрганизирайте масови Email кампании с персонализирани послания и прецизно подбрани таргет групи.

Agentless Dialer

InfoServ CRM Agentless DialerИзвършвайте телефонно анкетиране на голям брой респонденти без нуждата от физически оператор за провеждането му.

Телемаркетинг

Telemarketing
Повишете ефективността на изходящите телелмаркетинг кампaнии с Passive, Preview, и Progressive Dialer.

Automatic Dialer

InfoServ CRM Phone IntegrationНаправете операторите си по-продуктивни и ефективни при провеждането на изходящи телефонни кампании.

IVR и Гласова поща

InfoServ CRM IVR & Voice BoxС удобни IVR менюта и включени в тях маркетингови и гласови съобщения, вие обслужвате клиентите с лекота.

Организация на Времето

InfoServ CRM Time Management

Независимо от сферата на бизнес, има един ограничен ресурс, който е абсолютно важен за всички и винаги – това е Времето. Времето никога не стига – да позвъним на още един клиент, да обработим още една заявка, да изпратим още една оферта, да сключим още една сделка. Добрата организация, проследимостта и отчетността на задачи, дигитализирането на хвърчащи листчета и безконечни списъци, автоматизациите и използването на шаблони, са в основата на ефективното управление на работата и времето.

Инструментите за организиране на дейността и времето на служителите са ключови за ефективната работа, по-добрата концентрация, бързото и надеждно обслужване, и неминуемо водят до удовлетвореност сред служителите, лоялност сред клиентите, и по-добрите финансови резултати.

Календари

InfoServ CRM CalendarsИзползвайте календарите за организиране на срещи и ангажиране на споделен ресурс (автомобил, зала, проектор).

Задачи

InfoServ CRM TasksДелегирането и проследяването на изпълнението на задачи е лесно и за мениджъри, и за служители.

To-Do Листи

InfoServ CRM To-Do ListsЗабравете списъците в тефтери и листове– управлението на To-Do списъци е автоматизирано в InfoServ CRM.

Автоматизации и Интеграции

За да бъде една CRM система наистина полезна, тя трябва да може да се интегрира с вече съществуващата фирмена инфраструктура и системи – Windows Active Directory, телефонна, Email, Web Chat, Viber и Chatbot комуникация, интеграция с фирмени и продуктови web страници, ERP и Счетоводни системи, и др.
InfoServ CRM разполага с разнообразни възможности за интеграция както на клиентски данни, така и с бърз достъп до клиентска информация налична във външни системи. Интеграционните ни инструменти варират от периодични импорт/експорт на клиентски данни, през API интерфейс за интеграция, и възможност за извикване на външни системи (application или web базирани) с подаден параметър.

Автоматичните действия и интеграциите облекчават работата на служителите, предпазват от грешки и автоматизират в голяма част бизнес процесите.

InfoServ CRM Import & Integration

Web & API Интеграция

InfoServ CRM Web & Api IntegrationИнтеграцията с външни ERP, Billing, Резервационни и други системи в реално време никога не е била по-лесна.

Автоматични действия

InfoServ CRM Automatic ActionsСпестете време от рутинна работа и не пропускайте важни събития с автоматичните действия в InfoServ CRM.

Импорт/Експорт

InfoServ CRM Import ExportИмпортирайте клиентски данни в InfoServ CRM използвайки разнообразни файлови формати и бази данни.

Automatic Call Distribution

InfoServ CRM Phone IntegrationПри входящо обаждане системата разпознава клиенти и го насочва към най-подходящия оператор, за да може да бъде обслужен бързо и качествено.

Missed Call Distribution

missed-callОптимизирайте работата на кол център агентите с удобна функционалност за обработка на пропуснати повиквания – индикиране, групиране и категоризиране

Email, Viber & Web Chat Distribution

email-marketingДистрибутирайте всички имейли и телефонни, Web Chat и Viber запитвания към най-релевантните агенти автоматично, на база предварително настроени правила.

Мониторинг и Репортинг

InfoServ CRM Monitoring & Reporting

Постоянното подобряване на процесите и работата е невъзможно без детайлен репортинг и мониторинг. InfoServ CRM ви дава потребителски интуитивни средства за задълбочен анализ на активностите (срещи, разговори, e-mail, посещения в офис), продажбите, клиентските запитвания, регистрираните и разрешени helpdesk тикети, делегираните и приключени задачи. Наличието на цялата информация в единна база данни достъпвана от всички служители, осигурява достъп в реално време на мениджърите до важни бизнес метрики.

С интеграцията на комуникационните канали, телефон, Email, Web Chat и Viber, имате пълен и детайлен отчет на дейността с автоматично изчислявани показатели като брой разговори, средна продължителност на разговори, брой пропуснати разговори, ниво на обслужване.

Real-Time Мониторинг

InfoServ CRM Real-Time MonitoringReal-Time Мониторинг ви дава постоянен поглед върху статуса, телефонни и чат разговори на вашите служители.

Call Center Репорти

InfoServ CRM Call Center ReportsПодобрете работата на вашия контактен център с метрики като Ниво на обслужване и пропуснати обаждания.

Репорт Генератор

InfoServ CRM Report GeneratorС Генератора на репорти, създавате по ваш шаблон справки базирани на комбинация от типове данни.