Входящ Кол Център

Inbound Call Center

Подредената по клиенти комуникация, позволява лесно обслужване на входящи обаждания с кол център системата на InfoServ CRM. Още преди започване на самия разговор оператора е информиран за всяка предишна комуникация с клиента, независимо дали е извършена от друг оператор.

Изходящ Кол Център

Outbound Call Center from InfoServ CRM

InfoServ CRM, като изходящ кол център спомага за извършването на изходящи телемаркетингови кампании в различни режими на набиране. Лесен и интуитивен интерфейс спомагат за правилно разпределение на натоварването и извършването на мониторинг и репортинг. 

Многоканален Кол Център

Multichannel Call Center

Освен система за извършване на телефонни обаждания, InfoServ CRM е многоканален контактен център обслуващ още емайл, web chat, продажби, хелпдеск и др. комуникационни канали. Така цялата комуникация с клиента е синхорнизирана и лесно проследима.

Често използвани Кол Център функционалности

InfoServ CRM Customer Profile

Клиентски Профил

Подробни досиета със стандартни и индивидуално създадени полета с данни за срещи, документи и сделки.

Телефонна интеграция

С вграден софтуерен телефон говорите по телефона с клиенти директно от вашия InfoServ CRM, без телефонен апарат.

InfoServ CRM email Integration

E-Mail интеграция

Комуникацията по e-mail с клиентите става директно през InfoServ CRM, без използване на външни приложения.

Telemarketing

Телемаркетинг

Ефективно решение за извършване на изходящи кол център кампании с множество функционалности.

Заяви безплатна демонстрация тук!

Фирма: *

Име: *

Email: *

Телефон:

Удобна дата за демонстрация:

Мнението на нашите клиенти:

Успешната съвместна работа с ДАН електроник ООД както по време на реализиране на проекта, така и в последващите периоди на гаранционна и след гаранционна поддръжка и надграждане с допълнителни функционалности, ни дава основание да дадем висока оценка за качеството на работата, сроковете на изпълнение, както и за професионализма и отзивчивостта на екипа на фирмата.

Сосиете Женерал Експресбанк АД

Разчитаме на “ДАН електроник” и днес за техническа поддръжка за надежна и безотказна работа на системата ни за контактен център, както и за нейното оптимизиране, разширяване и надграждане с допълнителни функционалности.

Централна Кооперативна Банка

Уникредит Булбанк АД дава отлична оценка на фирма ДАН електроник, с която имаме изградени бизнес отношения на основата на взаимно уважение и коректност. Показаните при съвместната ни работа резултати са една добра предпоставка, екипът на фирмата да бъде наш желан партньор за бъдещи проекти.

Уникредит Булбанк АД

В резултат на проявената компетентност, експертни съвети, и съобразяване с желанията и нуждите на клиента, проектът беше резлизиран в срок и при запазване на високото качество, и в Аксес Файнанс заработи един съвременен Contact Center. 

Безусловно препоръчваме ДАН електроник ООД като абсолютен професионалист и коректен партньор в областта на изграждането на контактни центрове.

Аксес Файнанс ООД

Повече за Call Center системите

В тази статия ще ви запознаем с основните понятия, дефиниции, видове, приложения и други аспекти свързани с дейността и работата на един кол център.

В настоящата статия бихме искали да систематизираме и да дефинираме какво е CRM (Customer Relationship Management) и по-какъв начин предоставяните от CRM системите възможности могат да подобрят дейността на един Кол Център и Клиентското обслужване във всяка фирма.

В настоящата статия бихме искали да систематизираме и да дефинираме какво е CRM (Customer Relationship Management) и по-какъв начин предоставяните от CRM системите възможности могат да подобрят дейността на един Кол Център и Клиентското обслужване във всяка фирма.